RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda06938 
 cDNA clone name   RAFL09-89-K12 
 Memo   

 AGI code   AT3G14350.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY072139 
 Sequence 
CTTCTGTCTC ATCTGGTTTT CGAGAGAGAT AGAGAAAGTG AGACAAGGTT AAGGAGGAAG 
AAGATGACTG AGAATCGGGT GGTTTTGGCT CTGCTTATAC TCTGCATTGT TGGGTTTGAG
CCAAGTTTCA TCCATGGAGC TACGGATTCA TCAGATACTT CGGCGTTAAA CATCATGTTC
AGCTCCATGA ATTCTCCAGG ACAGCTCTCA CAATGGACAG CATCAGGAGG TGATCCTTGT
GGCCAAAACT GGAAAGGCAT AACTTGCTCT GGCTCTCGAG TTACACAAAT AAAGTTACCA
AGTCTTGGAC TTTCTGGATC ACTTGGATTC ATGCTTGATA AATTGACTTC TGTTACTGAG
TTTGATATGA GCAACAATAA CCTTGGAGGC GATTTGCCTT ATCAGCTTCC TCCAAACTTG
GAGCGATTGA ATCTTGCTAA TAACCAGTTC ACTGGATCTG CTCAATATTC CATTTCTATG
ATGGCTCCTC TTAAGTACCT CAACCTTGCT CACAACCAGT TGAAGCAGCT AGCTATTGAC
TTCACAAAAC TCACCTCTCT CTCTATATTG GACCTCTCTT CCAATGCTTT TATAGGGTCT
CTCCCAAACA CTTGTAGCTC TCTTACGAGT GCAAAATCAA TTTATCTTCA GAACAATCAG
TTCTCAGGCA CCATTGATAT TCTAGCCACC CTTCCTCTCG AAAATCTGAA TATTGCAAAC
AATCGGTTCA CAGGCTGGAT CCCTGATTCT TTGAAAGGCA TTAACTTGCA AAAAGATGGC
AATTTATTAA ATTCCGGGCC TGCACCTCCA CCACCTCCTG GTACACCACC GATCAGTAAA
TCATCACCTA CTCCGAAATC CGGGAACCGT GGAAACCGTT CCAATGGTGA TTCCAGCAAT
AGCAAAGACT CCAGCAAATC AGGGCTTGGA GCTGGTGGAG TAGCAGGAAT AGTCATTTCT
TTGATAGTTG TAACAGCAGT CATAGCTTTC TTCTTGATCA AGAGAAAAAG ATCAAAGCGG
TCATCATCCA CGGACATTGA AAAGACTGAT AATAACATTA ACCAACCCAT TATACTAGCG
TCCAATGACT TTCATCAAGA GAATAAGTCT GTACAGAATC CACCATTGGT TGAGACAAAG
AAACTGGATA CGTCATTGTC GATGAATCTA CGTCCTCCAC CATCTGAGCG ACATAAGTCG
TTTGATGACG ATGATTCAAC AATGAGAAAA CCTATTGTTG CAAAGAAAGC TGCTGTTGTT
GTTCCTTCAA ATGTGAACAC ATATACGGTT TCAGATCTTC AAGTAGCTAC CAACAGTTTC
AGCGTAGATA ATCTTCTCGG TGAAGGAACA TTTGGAAGAG TATACAGAGC TCAGTTTGAA
GATGGAAAGG TACTTGCTGT GAAGAAAATC GACTCATCTG CGCTTCCCAC GGATACTGCT
GATGATTTTA CCGAAATTGT ATCGAAAATA GCGCATTTGG ATCACGAAAA TGTCACAAAG
CTTGATGGTT ACTGTTCTGA ACACGGGCAA CACTTGGTGG TCTATGAGTT CCATAGAAAC
GGCTCATTGC ATGACTTTTT ACATCTTGCA GAAGAGGAAA GCAAACCGTT GATATGGAAT
CCCCGTGTCA AGATCGCTCT TGGCACTGCA CGTGCATTGG AGTACTTGCA TGAAGTTTGC
TCACCATCTA TAGTCCACAA GAACATTAAA TCAGCAAATA TTTTACTTGA CTCAGAGCTG
AATCCACACC TCTCAGACTC AGGTCTCGCT AGCTTCCTTC CCACTGCAAA CGAGCTACTA
AACCAAAACG ATGAAGGATA CAGCGCACCA GAAACTTCAA TGTCAGGCCA ATACTCTTTG
AAGAGCGATG TTTACAGTTT TGGAGTAGTG ATGCTCGAGC TTTTAACCGG AAGAAAACCA
TTCGACAGCA CAAGGTCAAG ATCGGAACAA TCATTGGTAA GATGGGCAAC ACCTCAGCTT
CACGACATTG ATGCTTTGGG CAAAATGGTT GATCCAGCTC TCAAAGGGCT ATACCCGGTT
AAATCCCTCT CCCGATTTGC AGATGTTATC GCCCTTTCGT CCAGCCGGAG CCAGAGTTTA
GACCACCCAT GTCTGAAGTG GTGCAAGCAT TGGTTGTATT GGTGCAGAGA GCTAACATGA
GCAAGAGAAC TGTTGGAGTC GGCTCCGGTA GCTCCGGCGT CAATGATTAC ATGTAAATTC
TTTACCTGAT GAGAACCAAC AAAAAAAAAC ATAAAAATTT GCCCTTTTTC AAAAAAAAAA
AAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search