RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda06974 
 cDNA clone name   RAFL09-93-B10 
 Memo   

 AGI code   AT1G44170.2 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY072122 
 Sequence 
TGACGAGCAA CGTCAATATC TACGAAAAGA ATATTTATTT TCTTGAATTC AAGAAAAATT 
CTCGGGATCC GAACTCAATA TTTGTTCTCT TCTCTTCTCT CTCTCTTTGC CCGTGATTAC
TGATTACTGT GTTAATTATT TTTATTCTGC GTACGTTACG TAAGAGAGAT ATTGAGGAAT
GGCTGCGAAG AAGGTTTTTG GATCGGCGGA AGCGAGTAAT TTGGTGACGG AGCTTCGTCG
GAGTTTTGAT GATGGTGTGA CACGTGGTTA TGAATGGAGA GTGACTCAGC TTAAGAAACT
GATGATTATT TGTGATAATC ATGAGCCTGA GATCGTCGCG GCTCTTCGCG ATGATCTTGG
TAAGCCTGAG CTTGAATCTT CTGTTTATGA GGTATCTCTA CTGAGAAACT CTATCAAGTT
GGCTCTTAAG CAGCTAAAGA ACTGGATGGC TCCGGAGAAG GCAAAGACTT CTCTAACAAC
GTTTCCTGCA TCCGCGGAGA TTGTGTCTGA GCCTCTTGGT GTTGTGCTAG TGATCTCGGC
TTGGAACTAT CCTTTTCTGT TGTCTATTGA TCCTGTTATT GGTGCAATTT CTGCTGGGAA
TGCTGTTGTT TTAAAGCCAT CAGAATTGGC TCCAGCTTCG TCAGCTCTGC TCACTAAGTT
ACTGGAACAG TATCTTGATC CTTCTGCGGT GCGAGTTGTC GAAGGAGCTG TTACCGAAAC
AAGTGCTCTG CTAGAGCAGA AGTGGGACAA GATATTCTAC ACAGGTAGTT CAAAAATCGG
ACGTGTCATA ATGGCGGCAG CTGCGAAGCA TCTCACACCG GTTGTTCTAG AGCTTGGAGG
AAAATCTCCT GTCGTTGTAG ACTCGGATAC CGATTTGAAA GTTACCGTCA GGCGGATAAT
CGTAGGCAAA TGGGGTTGTA ACAACGGACA GGCGTGCGTT TCGCCGGACT ATATCTTGAC
GACAAAAGAA TATGCTCCTA AATTGATTGA TGCCATGAAG CTTGAATTGG AGAAATTTTA
TGGGAAGAAC CCTATAGAGT CGAAAGATAT GTCACGTATC GTAAACTCGA ATCACTTTGA
TCGCTTGTCT AAGTTGTTAG ACGAGAAGGA AGTTTCTGAC AAAATTGTCT ATGGTGGTGA
AAAGGACAGA GAAAACTTGA AAATTGCTCC GACAATCTTG CTCGATGTAC CATTAGATTC
TCTGATCATG AGTGAAGAAA TATTTGGCCC TCTCCTTCCA ATCCTCACGC TTAACAACTT
GGAAGAGAGC TTTGACGTGA TTCGTTCTCG ACCTAAGCCA CTTGCGGCAT ACTTGTTTAC
ACATAACAAG AAGTTGAAAG AGAGATTCGC AGCGACAGTC TCCGCTGGAG GCATAGTAGT
CAATGACATA GCTGTTCATC TTGCACTTCA CACATTGCCA TTCGGAGGAG TTGGTGAAAG
TGGAATGGGT GCTTACCATG GTAAATTCTC ATTTGATGCT TTTAGTCACA AGAAGGCGGT
TCTCTACAGA AGCCTTTTCG GTGATTCAGC CGTCAGGTAT CCGCCATACT CGAGAGGAAA
GCTTAGATTG TTAAAAGCCC TTGTCGACAG CAATATATTC GATTTATTCA AAGTCCTTCT
CGGTTTAGCT TAAACGGTAA AAAGACCGAG GACACTTCCC TTTGTACCTT ATTTACTTGT
TTTATTTTTC AAACATGGAC TTAGTTGGTT GATATGTTTT GGTTTGGTGT TGATTCTATG
AATATTGAAG TTGATAAATA AAAGATTTTC GGTTGATTAA AAAAAAAAAA AAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search