RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda07010 
 cDNA clone name   RAFL09-94-G05 
 Memo   

 AGI code   AT4G24280.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY072138 
 Sequence 
ATATATCTCT TCCTCCTACT TTCCCTTAGG GTTTTTCAGC TTCAAACCCT CCTTGCACTC 
TCCGCTTCCC TCCGTTACCT TTACTTCTCT ATTGCTTAGC TCGAAAAATG GCATCTTCAG
CCGCCCAAAT CCACGTTCTC GGCGGAATTG GATTCGCTTC TTCTTCTTCT TCCAAGAGAA
ATCTCAATGG TAAAGGCGGT ACCTTTATGC CGAGAAGTGC CTTCTTCGGT ACAAGAACCG
GTCCTTTCTC CACACCCACT TCTGCTTTTC TCAGAATGGG CACCAGAAAT GGCGGCGGCG
CTTCTAGATA CGCGGTTGGT CCGGTTCGTG TGGTTAACGA GAAGGTTGTT GGAATTGATT
TGGGTACGAC TAACTCTGCA GTAGCTGCTA TGGAAGGAGG TAAGCCTACG ATTGTGACTA
ACGCTGAAGG TCAGAGGACA ACGCCTTCTG TTGTGGCTTA CACGAAGAGT GGTGATAGGC
TTGTTGGGCA GATTGCGAAG AGGCAAGCTG TTGTTAATCC CGAGAATACT TTCTTCTCAG
TGAAGAGGTT TATTGGTAGG AAGATGAACG AGGTTGATGA AGAGTCTAAG CAGGTTTCTT
ACAGAGTTGT TAGAGATGAG AACAATAATG TTAAGCTTGA GTGTCCTGCC ATTAACAAAC
AATTTGCTGC TGAGGAGATT TCAGCTCAGG TTCTAAGGAA ACTTGTGGAT GATGCATCAA
GATTCTTGAA CGACAAAGTA ACCAAGGCTG TCATCACTGT GCCTGCTTAC TTCAACGATT
CACAGAGGAC AGCTACAAAA GATGCTGGTC GAATTGCTGG GTTGGAAGTT CTTCGTATTA
TCAATGAGCC CACAGCTGCT TCATTGGCTT ATGGGTTTGA CAGAAAAGCC AATGAAACAA
TCCTAGTCTT CGATCTTGGT GGTGGTACCT TTGATGTCTC AGTGCTTGAG GTTGGTGATG
GTGTGTTTGA AGTGCTTTCC ACTTCTGGCG ACACACACTT GGGTGGTGAT GACTTTGACA
AGAGAGTTGT TGATTGGCTT GCTGCAGAAT TCAAGAAAGA CGAAGGGATA GATCTTCTGA
AAGACAAGCA AGCTCTTCAG AGGTTAACAG AGGCAGCAGA AAAAGCTAAA ATTGAGCTTT
CTTCACTGAC TCAGACAAAT ATGAGCTTAC CTTTTATCAC GGCCACAGCT GATGGACCTA
AACACATAGA AACCACCCTC ACACGTGCCA AGTTCGAAGA ATTGTGTTCA GATTTACTTG
ACAGGGTCAG GACTCCTGTC GAGAATTCCC TGCGGGATGC AAAGCTCAGC TTCAAAGATA
TTGATGAAGT CATCCTTGTC GGTGGATCCA CACGTATTCC TGCTGTTCAG GAACTCGTGA
GGAAGGTGAC TGGGAAAGAA CCTAATGTTA CAGTAAATCC TGACGAGGTT GTAGCGTTAG
GTGCTGCAGT CCAGGCTGGT GTTCTTGCTG GAGATGTGAG TGACATTGTG CTTCTTGATG
TGACACCGCT TTCGATTGGT TTGGAGACCC TAGGTGGTGT TATGACTAAG ATTATTCCAA
GGAACACCAC ACTGCCTACT TCTAAATCAG AAGTCTTTTC AACTGCTGCT GATGGACAGA
CAAGTGTTGA GATTAATGTG TTGCAGGGTG AGAGGGAGTT TGTTAGGGAT AACAAGTCTC
TTGGTAGCTT CCGTCTAGAT GGTATCCCCC CTGCACCACG TGGAGTTCCA CAAATCGAAG
TCAAATTTGA CATTGATGCC AATGGAATTC TATCTGTCAG TGCTGTTGAC AAGGGCACAG
GAAAGAAGCA AGACATCACC ATTACTGGCG CAAGTACATT GCCCAAGGAT GAGGTAGACC
AAATGGTCCA GGAGGCAGAA AGATTTGCAA AAGATGACAA AGAGAAGAGA GACGCAATCG
ACACGAAAAA CCAAGCAGAT TCAGTGGTGT ACCAGACAGA GAAGCAACTG AAAGAACTAG
GAGAGAAAAT TCCAGGTGAA GTGAAAGAGA AGGTGGAGGC TAAGCTACAA GAGCTGAAAG
ACAAGATAGG AAGTGGATCA ACCCAAGAAA TCAAAGACGC CATGGCTGCT CTTAACCAAG
AAGTGATGCA GATTGGTCAG TCTCTATACA ACCAGCCTGG AGCTGGAGGT CCAGGTGCAG
GTCCTTCCCC GGGAGGCGAA GGTGCTTCAT CAGGAGATTC ATCTTCAAGT AAAGGAGGAG
ATGGTGATGA TGTGATCGAT GCTGACTTCA CAGACAGCCA ATGAGAAAAC AAACTAGGAA
GGCTTTGGAA TTCATACATG GGATGCGATG GGAGAGACAA ATGATTTTGT AGGTTGGATT
TGAGAACACA AATGAATTTA AGCAATGCTT GTGGACAACA TTTATTTGTC GTTAGAAGGA
AGCAGTGTGG TTACAGAGGA TGATGTTTAA TACATAATAA TATGCAAGCC TTCTCTTAAA
AAAAAAAAAA AAAAAAAATA AAAAAAAAAA AAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search