RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda07025 
 cDNA clone name   RAFL11-01-P12 
 Memo   

 AGI code   AT4G26370.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY054564 
 Sequence 
CCGGGCGAAG CAGAAAAAGA GCTCGAAACA AAAATGGAGG GAACCTTCTC GCCGCTTTGC 
TTACGTTCTT CTTCGAACCT CTGTTACTTC TCCAGTAATG TTTCACCAGA TTCTCACCGT
TCTATAGGAT TTACATTGGT TGATTCGCTC CGGCCAACGA ACTTGGTTTC CCTGCGAACG
GGAAATAAAC GTTCGTCATC GTCTTCACTA CGGCTATTTC TCTCTCCGAC TAGAAGCGCT
CTCCGTACGC CGACTATTTC CGCGGAGGAG GTGAAAGATG TCCCGATGCC GAAGATTGAT
AAGAGCGGCC GATTAAGCAG TCCTCGAGCC GCACGCGAGC TCGCTCTTGT AATACTTTAT
GCCGCATGCT TAGAAGGCTC TGACCCAATT CGTCTCTTTG AGAAGAGAAT AAACGCAAGA
AGAGAGCCTG GATACGAGTT TGACAAGAGT TCTTTGTTGG AATACAACCA CATGAGCTTT
GGAGGACCCC CAGTTAAAAC AGAAACAAAA GAAGAAGAAG ATGAGCTTGT GCGCCATGAT
GAAAAAGAAT CGAAAATCGA AGCCGAAGTG CTTTCAGCTC CCCCAAAGCT GGTGTACAGC
AAACTTGTTT TACGGTTTGC AAAGAAACTC TTGGCTGCGG TAGTTGATAA ATGGGATAGT
CATGTCGTTA TCATCGAGAA AATTTCCCCG CCAGATTGGA AGAGTGCACC AGCTGGAAGA
ATATTGGAGT TTTCGATTCT TCACTTGGCA ATGTCTGAAG TGGCAGTCCT TGAAACCCGA
CACCCGATTG TCATTAACGA GGCTGTTGAT CTTGCAAAAC GGTTCTGCGA TGGATCAGCA
CCACGCATAA TCAACGGATG CCTAAGGACA TTTGTCAAGG ATAGAGCAAC AACATCAACA
CCTCAAGCTT TAGAATTGAA GCAAGAAGTG TCGGTTTAAA TTAGAACAAA ACCCGCATCT
TCGTTAGGAG GCAGGCAACC TCAAGATGTT GGTCGTCGGA AGTCGCTAGT AGGCAAAGTG
TTGATCCGAT GATCTTATAT ATTCGACAAA GTCGCTCTCT GTCTTGACAG ACCGCTTCTG
GTCCGAAGCT TTTGATACCT GAGACTGAAT CTATCCATTG CAGGTCAACA TGATTATTGC
TAAGAACACA GCATACTCAT GTCTGTATTA ATATATTGCC CATAAGATAG TATTAATTTA
TGTAGTAGTT TTCATGTTTC TGTCTTTGTA TCCTCCTACT TCACTTGTGT CCCATATTTG
AGAACAAACA AAGCTGTATA ATCAGGTTTT TCGT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search