RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda07078 
 cDNA clone name   RAFL11-07-J10 
 Memo   

 AGI code   AT5G56870.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY054589 
 Sequence 
ATATATATAT ATATATAACT CCAAAACAAT CATTTAATCC AAACCCAACA TATCCTTTTA 
ACAGAATCTT CTTTATCTGA AAATATCTAA AGAAAATGGT ATTGAACTTT AGAGATAAGT
CCTGCATTTT TCTGGCAATT CTTTGTTGTT TATCATTGAG TTGTATAGTA AAAGCATCAG
TCTCTTATGA TCGTAAAGCT GTGATCATCA ATGGACAAAG AAGAATCCTT CTCTCCGGTT
CCATTCACTA TCCACGAAGC ACCCCTGAGA TGTGGCCTGG CCTAATACAG AAAGCCAAAG
AAGGAGGCTT GGATGTTATT GAGACTTATG TTTTTTGGAA TGGCCATGAA CCTTCTCCTG
GACAATATTA TTTTGGAGAC AGGTATGATT TGGTTAAGTT CATCAAGTTG GTGCACCAAG
CTGGTCTCTA TGTTAATCTC AGAATTGGCC CTTATGTTTG TGCTGAATGG AATTTTGGGG
GATTTCCGGT TTGGCTCAAA TTTGTTCCCG GTATGGCTTT TAGGACGGAT AATGAACCTT
TCAAGGCTGC AATGAAGAAA TTCACTGAAA AGATTGTATG GATGATGAAA GCAGAAAAGT
TGTTTCAAAC TCAAGGAGGA CCCATCATTC TTGCACAGAT TGAGAATGAA TATGGACCAG
TGGAATGGGA AATAGGAGCA CCGGGAAAGG CTTATACAAA ATGGGTAGCT CAAATGGCAT
TAGGACTCTC AACTGGTGTT CCATGGATTA TGTGCAAGCA AGAAGATGCT CCTGGTCCTA
TCATAGACAC ATGCAATGGT TATTACTGTG AAGATTTCAA ACCGAACTCA ATCAACAAGC
CAAAGATGTG GACAGAGAAT TGGACTGGTT GGTACACAGA TTTTGGAGGT GCGGTACCAT
ACAGACCAGT CGAAGATATT GCATACTCCG TTGCACGATT TATCCAAAAA GGAGGTTCCC
TCATCAATTA CTATATGTAT CATGGAGGAA CAAATTTCGA CAGAACAGCC GGTGAGTTCA
TGGCTTCAAG CTATGACTAT GACGCTCCTC TCGATGAATA CGGCTTACCA AGAGAACCAA
AGTATAGTCA CTTGAAAGCA TTGCATAAAG CCATCAAACT TAGTGAGCCA GCTTTGCTTT
CTGCTGATGC TACCGTTACA TCGCTTGGAG CTAAGCAAGA AGCTTATGTG TTCTGGTCTA
AATCATCTTG TGCTGCGTTT TTATCGAACA AAGATGAGAA CTCTGCAGCG AGAGTTCTGT
TCCGTGGATT CCCATATGAT TTGCCTCCTT GGTCAGTCAG TATTTTACCT GATTGCAAAA
CAGAGGTTTA CAACACTGCA AAGGTCAATG CACCAAGCGT ACACAGGAAT ATGGTTCCTA
CTGGTACTAA ATTCTCTTGG GGATCATTCA ACGAAGCGAC TCCTACAGCG AATGAAGCTG
GTACGTTTGC AAGAAACGGG CTTGTGGAAC AAATAAGCAT GACTTGGGAC AAATCTGACT
ATTTTTGGTA TATAACAGAC ATTACAATCG GTTCCGGTGA GACATTTTTG AAGACTGGTG
ATTCACCTCT TCTTACAGTT ATGTCAGCTG GACATGCTCT TCATGTGTTT GTCAATGGTC
AGCTTTCAGG AACTGCTTAT GGAGGACTTG ACCACCCAAA ACTAACCTTT AGCCAGAAGA
TCAAACTACA TGCAGGTGTC AACAAGATTG CTCTTCTGAG TGTTGCAGTG GGTCTCCCGA
ACGTTGGTAC ACATTTTGAA CAGTGGAATA AAGGAGTTCT TGGTCCGGTC ACATTGAAGG
GAGTAAACTC AGGAACATGG GACATGTCGA AATGGAAATG GTCCTATAAG ATTGGTGTAA
AGGGTGAGGC TTTGAGTCTT CATACCAACA CAGAGAGTTC CGGTGTGAGA TGGACTCAAG
GATCATTTGT GGCGAAGAAG CAACCATTAA CCTGGTACAA GTCTACGTTT GCTACACCAG
CAGGAAATGA ACCATTGGCT TTAGACATGA ACACAATGGG AAAAGGTCAA GTTTGGATAA
ACGGTAGAAA TATTGGACGT CATTGGCCTG CATATAAAGC TCAAGGATCT TGTGGACGTT
GTAACTACGC TGGAACTTTC GACGCAAAGA AATGCTTAAG TAATTGTGGT GAAGCTTCAC
AAAGATGGTA CCATGTACCT CGTTCATGGC TTAAGTCTCA AAACCTTATA GTTGTGTTCG
AAGAGTTAGG TGGTGATCCT AACGGAATCT CTTTGGTTAA AAGAACATGA AAAGCTTCTT
CTGATTCCGA GTTTTCAGGA CAGAAGCAAG CTGTTTGATT CGTTTGTCTA TATCTTTCTC
TGGCTTTGCT TTGAAGATAG AGACAGAGCT GGAATTTTTT TTCTTTTATG GCTTTGTGCA
GTGATTACAA AAATTATACA ACATGTATAT GTATAACTGT ATCCTACTAC TAGTCATCAT
CTATGGCTAA ATAAAATTCA CAGAATAAAG GAGTGTTTCT ATTT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search