RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda07134 
 cDNA clone name   RAFL04-09-P17 
 Memo   

 AGI code   AT3G19960.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY091126 
 Sequence 
AGGAAGCAGA GAAAAAGTTG TATCTTCTTC ATTCTGTACT TTTTTGCGAT TTTTTCTCCA 
CAATCTTCTC AGTAAAATTG AAATCGCTCA AGCAGTCTCA GTTGCTACTT GAGAGATTTA
TACTCTTTTC TTTTTGTATT TTCACTTCCA CCGCATTTTC TTACCCCTTT TTTCTCTCAT
TTCCGGAGTT TATAGAATCA GAAGTTTCTT CTGTGGGGGT GGATTTGGTG TGTCTGAGAT
CTATCTCCAG AAAAAGTTGA ATCCTTTCTG AGAATCTGAA GTTTTTCTAC TGAAGGTGCT
GCTGATTGGC TTTGCTCTAA TTTTGGAAGC AAAATGTCTC AGAAGGTTAC TCCATTCATG
CAGTCACTTA AATCTTTGCC AGCAGACTAT AGATTTGATG GTTCACCAGT CTCTGACCGC
CTTGAAAATT CTTCTGGTGC AAGTGTTCGC TTGACCAATT CGAATGTTCC AAGAAAAGGT
GGCTTAAGGA ATGGTGTTAG TCGAACTGAT ACTGCTGCTG GGGATAGTGA GGATTCACCA
TATAGCGGGC ACGGTGTTTT TGTTGAAGGG CAGTCTTTAA CGGATGATGT AGATTCTGGA
GCTGCTACAA TGCCCTTGCC TCAGAGTGAT GAACGCAGGT GGAGTGACAC TAGTGCATAT
GCTCGAAAGA AGATACTGCA ATCTTGGATT CAACTTCCAA ATGGTAACTG GGAGCTTGGG
AAGATATTGT CAACTTCAGG GGAGGAGTCT GTTATATCTT TGCCCGAAGG AAAAGTTATA
AAAGTCATAT CAGAGACTCT AGTACCTGCA AATCCTGATA TTCTTGATGG AGTGGACGAT
CTTATGCAGC TTAGTTACTT AAATGAGCCA TCAGTGTTGT ACAACCTCAA CTATAGGTAC
AACCAAGACA TGATATATAC AAAAGCAGGG CCAGTTTTGG TGGCTGTGAA TCCTTTTAAG
GAGGTTCCTT TATACGGAAA TCGATACATT GAAGCATACA GGAAGAAATC AAATGAGAGT
CCTCATGTGT ATGCAATTGC AGATACAGCA ATTCGCGAAA TGATACGCGA TGAAGTTAAC
CAATCTATCA TTATCAGCGG CGAGAGTGGA GCAGGGAAAA CTGAGACTGC TAAAATAGCT
ATGCAATACT TGGCTGCTCT TGGAGGCGGA AGCGGGATCG AATATGAGAT ACTTAAGACT
AATCCCATTT TGGAAGCATT TGGAAATGCA AAAACATTGA GAAATGATAA TTCTAGTCGT
TTTGGGAAGC TAATAGAGAT TCATTTTAGT GAAAGTGGAA AGATATCGGG TGCTCAAATT
CAAACCTTTT TACTAGAAAA GTCTAGAGTG GTCCAATGTG CTGAAGGGGA AAGGTCATAT
CATATTTTTT ATCAACTTTG TGCTGGGGCT TCACCTGCAC TTAGAGAGAA GCTAAATCTG
ACAAGCGCCC ATGAGTATAA ATATTTGGGA CAGAGTAATT GTTATTCAAT TAACGGAGTT
GACGATGCTG AACGTTTTCA CACTGTTAAG GAAGCTCTGG ACATTGTGCA TGTTAGTAAA
GAAGATCAAG AAAGTGTATT TGCAATGCTT GCTGCAGTTT TATGGCTGGG AAACGTTTCC
TTCACCGTTA TTGACAATGA AAACCATGTT GAACCTGTAG CAGATGAAAG TTTGTCAACT
GTTGCTAAAT TGATTGGGTG CAACATCAAT GAGCTTACGC TAACTTTATC GAAACGTAAC
ATGAGAGTTA GGAATGATAC CATTGTACAG AAGCTAACGC TACCACAGGC CATTGATGCA
AGAGATGCTT TAGCAAAATC AATCTATTCG TGCCTGTTTG ACTGGCTGGT TGAACAGATC
AACAAATCTC TTGCTGTGGG AAAGAGGCGA ACTGGCAGAT CTATCAGTAT TCTTGATATC
TACGGCTTTG AATCATTTGA TAAAAATAGC TTCGAGCAGT TCTGTATAAA TTATGCAAAT
GAGAGATTGC AGCAACACTT TAACCGTCAT CTATTCAAGC TGGAGCAAGA GGAATATATC
CAGGATGGCA TTGACTGGAC AAGGGTTGAT TTTGAGGACA ACCAAAATTG TCTGAGTCTT
TTTGAAAAGA AACCATTGGG GCTGCTCTCC CTTTTGGATG AGGAATCTAC ATTTCCGAAT
GGCACAGATT TGACACTTGC AAACAAGCTA AAACAGCATC TACAGTCTAA TTCATGTTTC
AGAGGAGATA AAGGGAAGCT TTTCACAGTT GTGCATTATG CAGGAGAGGT TACATATGAG
ACGACTGGAT TTCTAGAGAA GAATAGAGAC TTGTTGCATT CGGATTCTAT TCAACTTTTG
TCCTCTTGTT CTTGCCTCCT TCCTCAAGCA TTTGCTTCTA GCATGCTGAT CCAATCTGAA
AAACCCGTTG TGGGTCCTTT ATACAAAGCA GGTGGTGCTG ATTCCCAGCG TTTGAGTGTA
GCTACTAAAT TTAAGAGTCA ACTCTTCCAA TTGATGCAAC GTTTAGGAAA CACTACCCCA
CATTTCATTC GCTGTATCAA GCCAAATAAC ATCCAGTCTC CCGGGGTGTA TGAGCAAGGG
CTTGTTTTAC AGCAGCTAAG ATGTTGTGGG GTCCTAGAAG TGGTTCGAAT TTCACGGTCT
GGATTTCCTA CAAGAATGTC TCATCAGAAA TTTTCCCGAA GATATGGTTT TCTTCTGGTG
GAGAACATTG CTGATAGAGA TCCTCTAAGT GTTTCAGTTG CGATTCTCCA TCAGTTTAAT
ATCTTGCCGG AGATGTATCA AGTTGGCTAC ACAAAGTTGT TTTTCAGAAC TGGCCAGATT
GGGGTTCTTG AGGACACAAG GAACCGTACT CTCCACGGCA TTTTACGTGT TCAAAGTTCT
TTTAGAGGAT ACCAAGCACG CTGTCTCCTG AAGGAACTTA AAAGGGGAAT TTCTATTCTC
CAATCATTTG TTCGTGGAGA GAAGATAAGA AAAGAGTTTG CTGAGTTACG AAGGAGGCAT
AAGGCTGCTG CTACTATACA GAGCCAAGTT AAAAGCAAGA TTGCTAGGAT ACAGTATAAG
GGCATAGCCG ATGCATCAGT TGTGATACAA TCAGCAATTC GTGGTTGGTT GGTTAGAAGA
TGTTCAGGGG ATATTGGATG GTTAAAATCT GGAGGTGCCA AGACAAATGA GTTAGGTGAG
GTGCTAGTGA AAGCATCAGT ACTTTCCGAG CTCCAACGCA GGGTACTTAA AGCGGAAGCT
GCTCTGCGTG AAAAGGAAGA AGAGAACGAC ATTCTTCAGC AGAGGCTTCA ACAATATGAG
AACCGGTGGT CAGAGTATGA GACAAAGATG AAATCAATGG AAGAAATCTG GCAAAAGCAA
ATGAGGTCGT TGCAGTCCAG TCTTTCCATA GCAAAGAAAA GCTTAGCTGT TGAGGACTCA
GCGAGAAACT CAGATGCATC TGTCAATGCG AGTGATGCAA CAGATTGGGA TTCAAGCAGT
AATCAGTTCA GGAGCCAAAC AAGCAATGGA GTAGGGTCAA GACTACAGCC TATGAGCGCA
GGGCTGAGCG TGATTGGGCG GTTAGCAGAA GAATTCGAGC AGAGAGCTCA AGTGTTTGGT
GATGATGCAA AGTTCTTGGT GGAAGTGAAA TCTGGTCAGG TGGAAGCAAA CTTGGACCCA
GACAGAGAAC TGAGGAGGCT GAAACAGATG TTTGAGACGT GGAAAAAGGA TTATGGAGGG
AGATTGCGGG AAACGAAACT GATACTGAGC AAGCTCGGGA GCGAAGAGAG CAGTGGTTCG
ATGGAGAAAG TGAAGAGGAA GTGGTGGGGA AGGAGAAATA GCACCAGGTA TTGATGAAGG
AGAAGACTAT TCTTACAGGC AAACTTAGGT CGTTTGCTAA TTAAGGATTT GGCGGGTTTT
ATCTGGTAAA AGTAGTTAAA TGATGTTCTT GAGACAACCT CGTATTTGCC TCTCAATGTT
AAGGATTCTG TGATTATACA AACAAAAACA AATCTTAATT TAAGTTTGGA AAAAAAAAAA
AAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search