RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda07177 
 cDNA clone name   RAFL04-16-H12 
 Memo   

 AGI code   AT1G67560.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY081253 
 Sequence 
ACTGCCAAAC TCCAAACAAA AGTAAAAATG TTCGTAGCAT CTCCGGTAAA GACGAACTTC 
AACGGCGTCA GCCTAGTTAA ATCTCCGGCG TTTTCCGCTC TTTCATGTCG TAAACAACAC
CGAGTTCCTA TATCCAGACA GGTTCGAGCT GTGATCAGCC GTGAAGAAAA AGCGGTGGAT
CAAGAAGACG GCAAAAAAAG TACAAACAAA CCACTAATAA ACTCTTCTCA ATTTCCATGG
CAAAGATCTA AGTATACGGG ATCGAAGACT GTTACTGCGG TTGTGAAAAT CAGGAAGAAG
ATCAAAGAGA AGCTAACAGA GAGATTTGAG CATCAATTAG AGCTTTTCAT GAAAGCTATT
GGTCAAGGGA TGTTGATTCA GCTTGTCAGT GAAGAAATCG ATCCTGAAAC TGGTAAAGGC
AGAAAGAGTT TAGAATCTCC TGTGATGGGA CTCCCAAAGG CTGTGAAAGA TCCGAGATAC
CTCGTATTCA CAGCCGATTT CACTGTCCCG ATTAACTTTG GTAAACCTGG TGCCATTCTT
GTCACCAATC TTCTTTCCAC TGAGATTTGC TTGTCAGAAA TTATCATCGA AGATTCCACT
GACACCATTC TCTTCCCTGC AAACACTTGG ATTCACTCTA AGAATGATAA TCCTCAAGCC
AGGATTATCT TTAGAAGTCA ACCATGCCTA CCTTCCGAGA CTCCGGATGG GATTAAAGAA
CTACGGGAAA AGGACTTGGT CAGTGTCCGT GGTGACGGAA AAGGCGAGAG AAAACCTCAT
GAGAGAATTT ATGACTACGA TGTTTACAAC GATTTGGGAG ATCCACGTAA AACAGAACGA
GTTAGGCCAG TTCTAGGTGT TCCAGAGACG CCTTACCCAA GACGCTGCAG GACCGGCCGG
CCTCTCGTTT CAAAAGATCC ACCGTGTGAG AGCAGAGGAA AGGAGAAGGA AGAATTTTAT
GTTCCAAGAG ATGAAGTTTT CGAGGAAATC AAGAGAGATA CCTTCAGAGC AGGGAGATTT
AAGGCTCTCT TCCACAATCT TGTACCATCT ATTGCAGCAG CATTGTCAAA CTTAGACATT
CCCTTCACAT GCTTCTCGGA TATCGATAAT TTATATAAAA GCAACATTGT CTTGGGACAT
ACTGAGCCAA AAGACACTGG CCTTGGCGGC TTTATCGGCG GTTTCATGAA TGGGATCCTC
AACGTTACTG AAACACTGCT AAAATATGAC ACTCCAGCCG TTATAAAATG GGACAGATTT
GCGTGGCTGC GAGATAATGA ATTCGGACGT CAAGCTCTTG CTGGTGTCAA CCCTGTGAAC
ATTGAGCTAC TAAAGGAGCT GCCAATTCGA AGCAATCTTG ACCCGGCTCT ATATGGACCT
CAAGAATCTG TTCTCACAGA AGAAATCATA GCTCGAGAAG TTGAACATTA TGGAACTACT
ATAGAAAAGG CGCTTGAGGA GAAGAGATTG TTTCTTGTGG ATTACCATGA CATACTCTTG
CCATTTGTAG AGAAGATAAA CTCTATCAAA GAAGATCCAA GGAAGACATA TGCTTCAAGA
ACAATCTTCT TCTATTCAAA GAATGGAGCC CTGCGGCCAT TGGCCATAGA GCTCTCGCTG
CCTCCTACAG CCGAATCCGA GAACAAGTTT GTTTATACTC ATGGACATGA CGCTACTACT
CACTGGATTT GGAAACTAGC CAAAGCTCAT GTCTGCTCAA ATGATGCTGG TGTTCACCAA
CTTGTGAACC ACTGGCTAAG GACTCATGCT TCCATGGAGC CTTACATCAT TGCTACTAAC
AGACAGTTGA GTACAATGCA TCCGGTTTAC AAGCTACTTC ATCCTCATAT GCGCTACACG
CTTGAAATCA ATGCTCGTGC GCGTAAAAGC TTAATCAACG GAGGAGGAAT CATCGAAAGT
TGCTTCACTC CCGGAAAATA CGCAATGGAA CTTAGCTCTG CAGCGTACAA GAGCATGTGG
CGATTTGACA TGGAAGGACT TCCTGCTGAT CTTGTTCGGA GGGGAATGGC AGAAGAGGAT
TCATCAGCCG AATGTGGCGT GAGGCTTGTG ATTGACGATT ATCCATATGC AGCAGACGGT
CTTTTGATCT GGAAAGCCAT CAAGGACCTA GTGGAATCTT ATGTTAAACA CTTTTACTCT
GATTCCAAGT CCATAACATC TGACCTTGAG CTGCAAGCTT GGTGGGATGA GATCAAGAAC
AAAGGTCATT ACGACAAGAA AGACGAGCCT TGGTGGCCTA AACTCAACAC AACACAAGAC
TTGTCCCAAA TACTAACCAA CATGATATGG ATCGCCTCGG GTCAACACGC AGCCATAAAC
TTCGGACAGT ACCCGTTTGG AGGGTATGTC CCAAACCGAC CTACCCTGTT GAGGAAACTT
ATACCGCAAG AAACTGATCC GGACTACGAA ATGTTCATGC GAAACCCTCA ATACAGCTTT
CTAGGCTCTC TACCGACACA GCTCCAAGCA ACCAAAGTGA TGGCGGTCCA AGAAACGCTC
TCAACGCATT CCCCTGACGA AGAGTACTTG ATCGAGCTGA GAGAAGTGCA AAGACATTGG
TTCCAAGATG AACAAGTGGT TAAGTATTTT AACAAGTTCT CGGAAGAACT TGTGAAGATA
GAGAAGACGA TCAACGAGAG AAACAAGGAC AAGAAACTAA AGAACAGAAC AGGTGCTGGG
ATGCCTCCTT ATGAACTACT TCTCCCTACT TCACCACATG GAGTCACTGG CCGTGGTATT
CCCAACAGCA TTTCCATTTA GATGTATGCA CAACAGATTT GTATCATTAT TATGTCTTAT
ATGCTGGTAG AGTCTCTAAT ATGAGGTTAC TTCTTTTTTT TTTCCAATGT ATCAATGATA
ATATTATGCA CAAGAAGGTT TAATAATCTC TCACTGAGGT TGACGGCC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search