RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda07220 
 cDNA clone name   RAFL04-20-K11 
 Memo   

 AGI code   AT5G48880.2 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY079026 
 Sequence 
GGAAAGTTTT TGTCTTTCAA TCACCATTAG AATTCAGCTG CAACACAAGT GTTTGCAACA 
GAGAGAATCA TGGAGAGAGC TATGGAAAGA CAAAAGATAT TGCTTCGTCA TCTCAATCCA
GTTTCTTCTT CTAATTCTTC TCTTAAACAT GAACCTTCTC TTCTGTCTCC TGTGAATTGT
GTTTCTGAAG TTTCCCCAAT GGCTGCTTTT GGAGATGACA TTGTGATTGT AGCGGCATAT
CGTACCGCCA TTTGCAAAGC GAGACGTGGA GGTTTCAAAG ACACTCTTCC TGATGATCTT
CTTGCTTCTG TTCTTAAGGC TGTAGTGGAA AGAACATCTT TGGATCCAAG TGAAGTTGGT
GATATCGTTG TTGGTACCGT GATAGCGCCT GGTTCTCAGA GAGCAATGGA GTGTAGAGTT
GCAGCTTATT TTGCTGGTTT TCCTGACTCC GTGCCAGTTA GAACTGTCAA TAGACAATGC
TCATCAGGAC TACAAGCAGT TGCTGATGTT GCTGCTTCCA TTAGAGCTGG TTATTACGAC
ATTGGTATTG GTGCTGGAGT GGAATCAATG TCAACTGATC ATATTCCTGG AGGCGGCTTT
CATGGCTCTA ATCCAAGAGC ACAGGATTTC CCAAAAGCCC GTGATTGTTT GCTTCCAATG
GGAATTACTT CTGAAAACGT TGCAGAAAGG TTCGGTGTCA CAAGAGAAGA GCAAGATATG
GCTGCGGTGG AGTCTCACAA ACGCGCTGCA GCTGCAATCG CGTCTGGTAA ACTCAAGGAT
GAAATCATTC CTGTTGCTAC TAAGATTGTG GACCCTGAGA CTAAAGCAGA GAAGGCAATC
GTCGTATCTG TTGATGACGG TGTACGTCCA AACTCAAACA TGGCAGATTT GGCAAAGCTG
AAGACTGTCT TTAAACAGAA CGGTTCCACC ACAGCTGGCA ATGCTAGTCA GATCAGTGAT
GGTGCTGGAG CAGTACTGCT AATGAAGAGA AGTTTGGCTA TGAAGAAGGG ACTTCCCATT
CTTGGAGTAT TCAGGAGTTT TGCTGTTACT GGTGTGGAAC CATCTGTAAT GGGTATTGGT
CCAGCTGTTG CCATTCCCGC TGCAACTAAG CTCGCAGGGC TCAACGTCAG CGATATTGAT
CTATTCGAGA TCAATGAGGC ATTTGCATCT CAGTATGTGT ACTCTTGCAA GAAGTTAGAG
CTGGATATGG AAAAGGTCAA TGTTAATGGA GGAGCCATTG CTATTGGCCA TCCCCTGGGT
GCTACAGGAG CTCGATGTGT TGCGACATTG TTGCACGAGA TGAAGCGGAG AGGAAAAGAT
TGCCGCTTTG GAGTAATCTC AATGTGCATA GGCACTGGAA TGGGAGCTGC AGCTGTTTTT
GAGAGGGGAG ACTCTGTTGA TAACTTGTCC AACGCTCGTG TGGCTAACGG GGATAGTCAT
TAGAACATCG AAGAGAGCTT GAATAAGTAG AAGTAATGAT GCATTGAGTC TAATAAATAT
GATGCTTTAG CTCTTTCACA TTGCTGAACA ATGAAAACTT TTGTCATTCT GAGTTTAAAA
TCAACTACTT TTCTCTGAAC AAAGTGTTAA ATCTAAAACC AAAAGTTACA CC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search