RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda07243 
 cDNA clone name   RAFL05-04-E20 
 Memo   

 AGI code   AT3G09840.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY094434 
 Sequence 
ACACAAATCC ATCTCTCTCT CTCTCTCAGA GAAGAAACCA AAGAAGAAGA AAAAGCTCTC 
AACTTTCTTC GATTTCTCAG GGAACTCTTT CGTTAATCTC AAACTCAATC ATGTCTACCC
CAGCTGAATC TTCAGACTCG AAATCGAAGA AAGATTTCAG TACTGCTATT CTCGAGAGGA
AGAAGTCTCC GAACCGTCTC GTCGTCGATG AGGCTATCAA CGATGATAAC TCCGTCGTCT
CTCTTCACCC TGCAACCATG GAGAAGCTTC AGCTCTTCCG TGGTGATACC ATTCTCATCA
AGGGTAAGAA GAGGAAGGAC ACTGTCTGCA TTGCTCTTGC TGATGAGACA TGTGAGGAGC
CAAAGATCAG AATGAATAAA GTAGTCAGAT CTAACTTGAG GGTTAGACTG GGAGATGTTA
TATCTGTTCA CCAATGCCCA GACGTCAAGT ACGGAAAGCG TGTTCACATC CTGCCTGTTG
ATGATACTGT TGAAGGAGTG ACTGGAAACC TATTTGATGC TTACCTGAAA CCTTATTTCC
TTGAGGCATA CCGTCCAGTG AGGAAGGGTG ATCTCTTCCT AGTCAGAGGA GGAATGAGGA
GTGTGGAGTT CAAAGTTATA GAGACAGATC CTGCTGAGTA CTGCGTGGTT GCTCCAGACA
CAGAGATTTT CTGTGAGGGT GAGCCTGTGA AGAGAGAGGA TGAAGAAAGG CTAGATGATG
TAGGTTATGA TGATGTTGGT GGTGTCAGGA AACAGATGGC TCAGATTAGG GAACTTGTTG
AACTTCCCTT GAGGCATCCA CAGCTATTCA AGTCGATTGG TGTTAAGCCA CCGAAGGGAA
TTCTTCTTTA TGGACCACCT GGGTCTGGAA AGACTTTGAT CGCTCGTGCT GTGGCTAATG
AAACGGGTGC CTTTTTCTTC TGTATCAACG GACCTGAGAT CATGTCCAAA TTGGCTGGTG
AGAGTGAGAG CAACCTCAGG AAAGCATTCG AGGAGGCTGA GAAAAATGCG CCTTCAATCA
TATTCATTGA TGAGATCGAC TCTATTGCAC CGAAAAGAGA GAAGACTAAT GGAGAGGTTG
AGAGGAGGAT TGTCTCTCAG CTCCTTACGC TAATGGATGG ACTGAAATCT CGTGCTCATG
TTATCGTCAT GGGAGCAACC AATCGCCCCA ACAGTATAGA CCCAGCTTTG AGAAGGTTTG
GAAGATTTGA CAGGGAGATC GATATTGGAG TTCCTGACGA AATTGGACGT CTTGAAGTTC
TGAGGATCCA TACAAAGAAC ATGAAGCTGG CTGAAGATGT GGATCTCGAA AGGATCTCAA
AGGACACACA CGGTTACGTC GGTGCTGATC TTGCAGCTTT GTGCACAGAG GCCGCCCTGC
AATGCATCAG GGAGAAGATG GATGTGATTG ATCTGGAAGA TGACTCCATA GACGCTGAAA
TCCTCAATTC CATGGCAGTC ACTAATGAAC ATTTCCACAC TGCTCTCGGG AACAGCAACC
CATCTGCACT TCGTGAAACT GTTGTGGAGG TTCCCAACGT CTCTTGGAAT GATATTGGAG
GTCTTGAGAA TGTCAAGAGA GAGCTCCAGG AGACTGTTCA ATACCCAGTC GAGCACCCAG
AGAAGTTTGA GAAATTCGGG ATGTCTCCAT CAAAGGGAGT CCTTTTCTAC GGTCCTCCTG
GATGTGGGAA AACCCTTTTG GCCAAAGCTA TTGCCAACGA GTGCCAAGCT AATTTCATCA
GTGTCAAGGG TCCCGAGCTT CTGACAATGT GGTTTGGAGA GAGTGAAGCA AATGTTCGTG
AAATCTTCGA CAAGGCCCGT CAATCCGCTC CATGTGTTCT TTTCTTTGAT GAGCTCGACT
CCATTGCAAC TCAGAGAGGA GGTGGAAGTG GTGGCGATGG AGGTGGTGCT GCGGACAGAG
TCTTGAACCA GCTTTTGACT GAGATGGACG GAATGAATGC CAAGAAAACC GTCTTCATCA
TCGGAGCTAC CAACAGACCT GACATTATCG ATTCAGCTCT TCTCCGTCCT GGAAGGCTTG
ACCAGCTCAT TTACATTCCA CTACCAGATG AGGATTCCCG TCTCAATATC TTCAAGGCCG
CCTTGAGGAA ATCTCCTATT GCTAAAGATG TAGACATCGG TGCACTTGCT AAATACACTC
AGGGTTTCAG TGGTGCTGAT ATCACTGAGA TTTGCCAGAG AGCTTGCAAG TACGCCATCA
GAGAAAACAT TGAGAAGGAC ATTGAAAAGG AGAAGAGGAG GAGCGAGAAC CCAGAGGCAA
TGGAGGAAGA TGGAGTGGAT GAAGTATCAG AGATCAAAGC TGCACACTTT GAGGAGTCGA
TGAAGTATGC GCGTAGGAGT GTGAGTGATG CAGACATCAG GAAGTACCAA GCCTTTGCTC
AGACGTTGCA GCAGTCTAGA GGGTTCGGTT CTGAGTTCAG GTTCGAGAAT TCTGCTGGTT
CAGGTGCCAC CACTGGAGTC GCAGATCCGT TTGCCACGTC TGCAGCCGCT GCTGGGGACG
ATGATGATCT CTACAATTAG TGATAACTTC TTTATCCTTT TTTTTTTAAG TTTTAAAACT
CGAATTCTCT ACTTTTGGAT TACTGGGGAA AGTGATACTG ATTCTTTC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search