RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda07337 
 cDNA clone name   RAFL05-15-M13 
 Memo   

 AGI code   AT3G10410.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY091767 
 Sequence 
GCACAGTTGA AAGAACCAAA AATGGAGAAA CTAACTTTTC TCAGCCTTCT CCTGCATTTC 
GTCGTCTTCA TCGCTTCAAC GATACCGTCT TCATCGTTCC TCTTGAATGA TCGCACCTTT
GAGAGATCGA ACTTGCCGTC TACGCGCGCG GAGAAGCTGA TCCGTGAGCT AAACCTTTTC
CCGCAGCAGG ATCTGAATGT GATCGATGTC GCTGATTTGC CTCTCACTGC TGCGGAGGGA
CCGGGGATTG TTGAACGGAA GTTCGTATTC CCGAATATAC TTGCCGATGG TGGCCCTACT
GTCGACGATT TAGGTCATCA TGCTGGTTAT TACAAGCTCC CGAAATCTCG TGGCGCAAGC
ATGTTCTACT TCTTCTTCGA GTCACGGAAC AAGAAGGATG CTCCTGTTGT GATTTGGTTG
ACGGGAGGGC CTGGATGTAG TAGTGAGTTG GCTGTGTTCT ATGAGAATGG TCCTTTCAAG
ATCACTAGTA ACATGTCTCT TGCTTGGAAT GAGTATGGAT GGGATCAGGT TTCCAATCTT
CTGTATGTTG ATCAGCCTGT TGGAACTGGT TTCAGCTACA CGACAGATAA AAGTGATATC
CGTCATGACG AAACTGGAGT TAGCAATGAT CTTTATGATT TTCTGCAGGC TTTCTTTGCG
GAGCACCCTA AGTTGGCAAA AAACGACTTT TATATTACTG GAGAGTCATA TGCTGGGCAC
TATATCCCAG CTTTTGCTTC CCGAGTCCAT AAAGGAAACA AGGCTAATGA GGGAGTTCAT
ATTAACCTAA AGGGATTCGC TATTGGAAAT GGGCTTACAG ATCCTGCACT CCAATACCCA
GCCTATCCTG ACTACGCTTT GGAAATGGGT CTAATCACGC AAAAAGAGCA TGATCGCTTA
GAAAAGATTG TCCCACTGTG CGAACTATCA ATCAAGCTTT GTGGAACTGA TGGCACAACT
TCTTGTTTGG CATCATATCT TGTCTGCAAC TCTTTGTTCA GTGGTGTAAT GAGTCATGCT
GGTGGAGTAA ACTATTACGA CATCAGGAAG AAGTGCGTGG GAAGTTTGTG CTACGATTTC
TCAAACATGG AGAAATTTTT GAATCTGCAA TCTGTGAGGA AGTCACTTGG TGTTGGGGAC
ATAGACTTTG TCTCCTGCAG TACTTCAGTC TATCAGGCAA TGCTTGTAGA TTGGATGAGG
AATCTCGAGG TTGGAATTCC CACGCTCTTG GAAGATGGAA TCAGCCTCCT TGTGTATGCT
GGAGAATATG ATCTTATCTG CAACTGGCTC GGTAACTCGA GGTGGGTGAA TGCAATGGAG
TGGTCAGGGA AAACAAACTT TGGGGCGGCT AAAGAAGTTC CGTTTATTGT GGATGGCAAA
GAAGCAGGCT TGTTAAAGAC TTATGAACAA CTCAGTTTCC TCAAGGTGAG AGATGCAGGA
CACATGGTTC CAATGGACCA GCCTAAAGCT GCATTGAAAA TGCTGAAGCG ATGGATGGAG
AATTCACTTA TCGAAGATGC TACTGTGACT GTTGCTGCTC AGGGAGGAGA GGAACTGGTT
GCTCAGATGT GATCACATCT TCTTTTGCGT TGCATGAAAA CAAAAGGCAG CAAACATAAA
ACAATGTGTG AGCAATTGAC GTTTTCTTCT GTAATTTGAT CTCATAAGTC ATAAGAAAGA
TACAGTATAT GTAGGGGTTG CCCAATTTCG TTATAAAATC AAACTCTGCT GACACCAAAA
ACATAATAAT TACTACGAAA TGTGTTATCT G

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search