RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda07587 
 cDNA clone name   RAFL06-16-L06 
 Memo   

 AGI code   AT3G09740.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY090358 
 Sequence 
AGCGATTCAA AATTTCACAA ATTAAAGTCT TCTTCCTCTC CGAATCAGAG ATTGTCTCCT 
TCTTAGCTCA GATCTGGGAG CTTCTTGTGA TAGATTTGGA AGAAGATGAC TGTGATCGAT
ATTCTGACTA GAGTTGACTC GATCTGTAAG AAGTACGACA AGTACGATGT CGACAAACAG
CGGGAGGCCA ATATCTCCGG CGATGATGCC TTTGCTCGTC TCTATGGAGC TTTCGAAACC
CAAATCGAGA CCGCTCTCGA GAAAGCTGAA CTTGTTACGA AGGAGAAAAA CAGGGCTGCT
GCTGTTGCAA TGAATGCTGA GATCCGCCGG ACCAAGGCAC GATTGTCAGA GGAAGTTCCC
AAGTTGCAAA GACTTGCTGT CAAGCGGGTT AAGGGCCTTA CAACCGAAGA GCTTGCTGCG
AGAAATGATT TGGTGCTCGC TCTTCCAGCC AGGATTGAAG CCATACCTGA TGGGACAGCA
GGTGGCCCTA AAAGCACTAG TGCTTGGACT CCCTCCTCAA CAACATCTCG TCCTGATATC
AAATTTGATT CAGATGGGCG TTTTGACGAT GATTACTTTC AAGAATCAAA TGAATCTAGC
CAATTCAGGC AGGAGTATGA GATGCGGAAA ATAAAACAGG AACAAGGTCT TGACATGATC
TCCGAAGGGT TAGATGCTTT GAAGAACATG GCTTCTGATA TGAACGAGGA ACTGGATAGA
CAAGTTCCAC TGATGGATGA AATCGACACA AAGGTGGACA GAGCAACCTC CGATCTTAAG
AACACCAATG TTAGACTTAA AGATACCGTG AACCAGCTGA GATCTAGCCG GAACTTCTGT
ATCGATATTG TTTTGTTGTG TATTGTTCTG GGTATCGCTG CATACTTATA CAATGTACTG
AAGTAATGAG ATGAACCCTA CGAAAGGACC CATTAGTACT TATCACCCGA GTCAATATCC
AGTGTGTGCT TGTGTCTTAC TCTTCTTCTC TGATATTTCT ACGAGAGTTT CTTCTTAATG
TCAAGAATAT TCAAGTCTTA TCTTCCTGCA TCGACTTTTC TCCATGTTGT TCGTGTGCAT
AGATTCATCT GTCAAAATGT GCGTCAAACT AATTGATTGC TGTGTCTGCG GCAGTGTGCT
ATT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search