RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda07649 
 cDNA clone name   RAFL06-70-H22 
 Memo   

 AGI code   AT2G41740.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY080601 
 Sequence 
ACAGCTCACA ACCTCTTTTC AATTATTCAA TTTAGCTTTT TTTCTCTTCT TCTTCTTCAT 
CTTCCCTCGT CTTCTTTGCC AGTTCTTCTT CATCTTTCGT CGTTTTCTTA GTGCCACCCA
AAGATCTTCG TGCAGGTTCA TTGGCGTTTG TAGTACATAA ATTTTCCCTG ACACACAGAA
AAAGAGGATT TGACTGTTAT ACAATGTCAA CAAAAGTGTT GGATCCTGCA TTTCAAGGAG
CTGGCCAGAA ACCAGGGACT GAAATCTGGA GAATTGAGAA TTTTGAGGCA GTTCCTGTAC
CAAAGTCTGA GCATGGAAAG TTCTATATGG GAGATACTTA CATTGTCTTG CAGACAACAC
AGAATAAAGG GGGTGCTTAT TTGTTTGATA TACATTTCTG GATTGGTAAA GATACAAGCC
AGGATGAAGC TGGAACAGCA GCTGTTAAAA CAGTTGAACT CGATGCAGTT CTTGGAGGCC
GTGCTGTCCA ACACCGGGAA ATTCAGGGTC ATGAATCTGA CAAATTCTTG TCTTACTTCA
AGCCATGTAT TATACCCTTA GAGGGTGGTG TTGCGTCTGG TTTCAAAACA GTTGAAGAAG
AGGTGTTTGA GACCCGGTTA TATACTTGCA AAGGAAAACG TGCAATCCGT TTGAAGCAGG
TTCCTTTTGC CCGCTCATCA CTGAATCATG ATGATGTATT TATCTTGGAC ACCGAGGAAA
AGATCTATCA GTTCAATGGT GCAAATTCAA ACATTCAGGA GAGAGCCAAA GCTTTGGAAG
TCGTTCAGTA TTTAAAAGAC AAGTATCACG AAGGAACTTG TGATGTTGCG ATTGTTGATG
ACGGAAAATT AGATACAGAA TCAGATTCTG GTGCATTTTG GGTCCTCTTT GGTGGTTTTG
CTCCAATCGG AAGGAAAGTT GCCAATGATG ATGACATTGT CCCGGAGTCA ACTCCACCTA
AGCTTTATTG CATCACTGAT GGTAAGATGG AACCAATAGA CGGTGACCTA TCCAAATCTA
TGCTGGAAAA CACTAAATGC TACCTCTTGG ACTGTGGCGC TGAGATATAT ATCTGGGTTG
GCCGTGTCAC TCAAGTAGAT GAGAGGAAAG CTGCTAGTCA ATCTGCTGAG GAATTCCTTG
CTAGTGAAAA TAGGCCAAAG GCAACACATG TAACTCGTGT AATCCAAGGT TATGAGTCCC
ATTCTTTCAA GTCTAACTTT GACTCTTGGC CATCAGGCTC GGCCACTCCT GGTAACGAAG
AAGGACGAGG AAAAGTCGCT GCTTTACTGA AGCAACAAGG CGTTGGGCTC AAGGGCATTG
CAAAAAGTGC ACCAGTGAAT GAGGATATTC CACCTCTGCT TGAAAGTGGT GGAAAATTGG
AGGTTTGGTA CGTTAATGGT AAAGTCAAGA CTCCCTTACC TAAAGAAGAT ATTGGAAAGC
TCTATTCTGG GGACTGCTAT TTGGTCCTTT ATACCTATCA TTCTGGGGAA AGGAAAGACG
AATATTTCTT GAGTTGTTGG TTTGGAAAGA AAAGCATTCC GGAGGACCAA GATACAGCAA
TTCGACTGGC GAATACAATG TCAAACTCGT TAAAAGGAAG ACCTGTGCAG GGCCGTATAT
ACGAGGGTAA AGAGCCTCCA CAATTTGTTG CCCTTTTTCA ACCTATGGTG GTCTTAAAGG
GTGGTTTGAG CTCTGGGTAC AAAAGCAGTA TGGGAGAGTC AGAGTCAACA GACGAAACCT
ACACGCCAGA ATCAATTGCA CTAGTTCAAG TATCTGGAAC CGGAGTTCAC AATAATAAGG
CTGTGCAAGT TGAAACGGTG GCAACATCTT TGAACTCTTA TGAGTGCTTC CTTCTGCAAT
CTGGTACTTC CATGTTCCTT TGGCATGGAA ATCAAAGTAC GCATGAACAG CTAGAACTGG
CCACTAAAGT TGCTGAATTC TTGAAGCCCG GGATTACTCT CAAGCATGCC AAAGAAGGAA
CAGAGAGCTC AACCTTTTGG TTTGCACTTG GGGGAAAACA GAATTTCACC AGCAAGAAGG
CTTCCTCTGA GACGATCAGG GATCCTCACT TATTCTCATT TGCTTTCAAC AGAGGAAAGT
TTCAGGTTGA GGAGATTTAC AACTTTGCTC AAGATGACCT CTTGACTGAG GATATATATT
TCCTAGACAC CCATGCTGAA GTTTTTGTCT GGGTTGGTCA ATGTGTGGAG CCTAAGGAAA
AGCAAACTGT ATTTGAGATT GGCCAAAAAT ACATAGATCT TGCTGGATCC TTGGAAGGCT
TGCATCCTAA AGTCCCAATC TACAAAATCA ATGAAGGGAA CGAACCATGC TTCTTCACCA
CTTACTTTTC TTGGGATGCC ACTAAAGCTA TCGTACAAGG AAATTCATTC CAGAAAAAGG
CATCGTTGTT ATTTGGCACT CACCACGTTG TGGAGGATAA GTCTAACGGT GGGAACCAAG
GACTAAGGCA AAGGGCTGAA GCACTAGCTG CCTTAAATTC GGCATTTAAC TCTTCTAGTA
ACAGGCCTGC CTATTCGAGC CAGGACAGAT TAAACGAAAG TCACGACGGC CCAAGACAGA
GAGCTGAAGC TTTAGCCGCC TTGTCATCCG CATTCAACTC TTCTTCGTCA TCAACTAAAT
CGCCTCCACC ACCAAGGCCA GTGGGGACGA GTCAGGCTTC ACAGAGAGCA GCAGCAGTGG
CTGCTCTTTC TCAAGTTCTT GTTGCGGAAA ATAAGAAATC ACCTGATACC TCTCCTACAA
GAAGATCCAC TAGCTCCAAC CCAGCAGATG ACATCCCTCT GACGGAAGCA AAAGATGAAG
AAGAGGCTTC AGAGGTAGCT GGTCTTGAAG CCAAGGAAGA AGAGGAAGTT TCACCTGCAG
CAGATGAAAC AGAAGCAAAG CAGGAAACAG AAGAGCAAGG TGATTCTGAA ATACAACCAA
GTGGAGCAAC TTTCACCTAT GAACAGCTGA GAGCTAAATC TGAGAACCCA GTGACTGGAA
TCGATTTCAA ACGCAGAGAG GCTTATCTAT CTGAGGAAGA GTTCCAAAGT GTGTTTGGGA
TCGAGAAAGA AGCATTCAAC AACTTACCAC GTTGGAAGCA AGATCTGCTT AAGAAGAAGT
TCGACTTGTT CTAGTTTGGT TTTATGTGGG TCAGTCAATT TGTTGTTGGT TTGAAGAGTG
TGTTTTTTTG TTTCTCTTCT TCAATTTTAT TTACTTGGCT CATTTATATT TCTCTCATGG
GTTGGTTTGG GTTTGATTCT TTATATTTTC TGACAGCACA ATGAGGTTTC TTGTAATGAT
GATGATCATA GATTGTAATG AATGTTTTAC CCGAGACAGA TTTGTGAGTG GGTAGCAAAA
TTCTTTGAAA AAAAAAAAAA AAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search