RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda07779 
 cDNA clone name   RAFL06-89-B10 
 Memo   

 AGI code   AT5G59120.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY093059 
 Sequence 
AAAACATTAC AGTAATTTTC TTTCAAGCAA ATGGCGACGC TAGCAGCTTC CTCTAGCCTC 
CTCTCATGTC TACTTGTTTT GTTCTTGAGT TCAGTTTCAG CTGTCACAGA TGATAAACAG
GTGTATATAG TCTACATGGG CTCACTTTCG TCCCGAGCGG ACTACACACC AACGTCCGAC
CACATGAATA TTCTTCAAGA GGTCACCGGA GAAAGTTCGA TCGAAGGTCG TCTGGTGAGA
AGTTACAAGA GGAGTTTCAA CGGTTTTGCG GCCAGGCTCA CTGAGTCGGA ACGAGAAAGA
GTTGCCAAAA TGGTGGGAGT TGTTTCTGTA TTCCCAAACA AGAAGTTACA ACTTCAAACG
ACGACGTCTT GGGACTTCAT GGGGTTAAAG GAAGGAATAA AGACGAAGAG GAACCCTACC
GTCGAAAGTG ATACAATTAT TGGAGTTATC GACAGTGGGA TCACGCCGGA ATCTCAGAGC
TTTTCGGACA AAGGCTTTGG TCCTCCTCCT CAGAAATGGA AAGGTGTTTG TTCCGGCGGC
AAAAACTTCA CATGCAACAA CAAGTTGATT GGGGCAAGAG ACTACACAAG CGAAGGTACT
AGGGACATGG ACGGACACGG TACACACACT GCGTCCACGG CGGCTGGAAA CGCAGTTGTG
GACGCAAGCT TCTTTGGAAT CGGCAATGGA ACCGTAAGAG GTGGTGTTCC AGCCTCTAGA
GTAGCCGCTT ACAAAGTCTG CACCCCGACA GGGTGTAGTT CGGAAGCTCT ACTGTCTGCA
TTCGATGACG CGATTGCTGA TGGAGTAGAC CTCATCACCA TCTCTATCGG AGATAAAACT
GCGTCCATGT TCCAAAATGA CCCGATTGCG ATCGGGGCTT TTCACGCTAT GGCCAAAGGG
GTTCTCACTG TGAATTCCGC CGGTAACAGC GGTCCAAAAC CAATCTCAGT ATCGGGCGTA
GCGCCGTGGA TCTTAACTGT TGCAGCCAGT ACCACTAACC GTGGGTTTGT CACCAAAGTT
GTTCTCGGAA ATGGCAAGAC ACTTGTCGGG AAGTCAGTGA ATGCTTACGA AATGAAAGGA
AAGGATTACC CTCTAGTGTA CGGAAAATCT GCCGCTTCCT CTGCTTGCGA CGCAGAATCC
GCAGGGCTTT GTGAGCTATC GTGTGTAGAC AAATCCCGTG TGAAGGGAAA GATCTTAGTG
TGTGGTGGTC CGGGTGGTTT GAAGATAGTT GAATCAGTTG GAGCTGTTGG ACTCATTTAT
AGAACCCCTA AACCAGACGT AGCCTTCATT CACCCTTTAC CTGCCGCTGG TTTACTAACA
GAAGACTTTG AGTCTCTTGT CTCTTACCTT GAGTCCACTG ACTCTCCACA AGCGATTGTT
CTAAAAACTG AAGCAATCTT TAATCGGACA TCTCCTGTTA TTGCTTCCTT CTCTTCTCGC
GGTCCAAACA CCATTGCGGT TGATATTCTC AAGCCAGATA TAACAGCACC GGGAGTGGAG
ATTCTTGCTG CATATTCACC TGCTGGTGAA CCGTCTCAAG ATGACACCAG ACATGTGAAG
TACTCTGTTC TTTCCGGAAC TTCAATGTCT TGTCCGCACG TTGCAGGAGT GGCTGCTTAT
GTCAAAACGT TCAACCCTAA ATGGTCTCCT TCCATGATTC AATCTGCCAT CATGACAACC
GCTTGGCCTG TTAATGCTAC TGGAACTGGC ATCGCATCGA CAGAGTTTGC TTATGGATCT
GGACATGTCG ACCCGATAGC CGCTTCAAAT CCTGGACTTG TCTATGAATT AGACAAATCA
GACCACATCG CCTTTCTCTG CGGCATGAAC TACACTTCGC AAGTCCTGAA AGTCATCTCT
GGTGAAACCG TCACTTGCTC CGAAGCAAAA AAAATCCTAC CAAGAAACCT CAACTATCCT
TCAATGTCTG CCAAATTGTC AGGATCTGGT ACCACCTTCA CTGTAACGTT CAACAGAACC
TTGACTAATG TTGGCACGCC AAACTCTACA TACACATCAA AGGTAGTGGC GGGTCACGGA
TCTAAGCTCG ACGTTAAGAT CACACCTAGT GTTCTGTCTT TTAAGACTGT GAACGAGAAG
CAATCTTTTA CGGTTACTGT TACCGGCAGC AATCTCGACT CTGAAGTGCC TTCGTCTGCA
AATCTGATCT GGTCTGACGG TACCCATAAC GTGAGAAGTC CCATTGTTGT TTATACTAGT
GATTACTGAA GAGTCATCAT CAATTCACAC CATCGTCATA AATAATTTTT TATTGTTGTA
ATGTTTCTTC ATTCTATGTT TTAGTTATCT TATTGCTCTG TGATGTCTCG GCTTCCTCTA
TGTACGTTGA TGTCTTGAGA TACGCTAATT GGATAATCGA GATGCTTTGT TTTTTTT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search