RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda07807 
 cDNA clone name   RAFL07-07-K07 
 Memo   

 AGI code   AT1G31440.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY080835 
 Sequence 
AAAAAAAAAC TCAACCTTTA ATCTCTCTGC TTCTTCTAAT TAAGTAATTT CAACTACCCT 
TTTGGCGAAA CCTCTCGATC TATTGGTTTG GTACTGAAGA AACCGACTTG AGTCTGATTT
GTTTTTGGTG AAAGCCATGG AAGCTATAAG AAAGCAAGCT GCGAAGCTCA GAGAGCAAGT
CGCGAGGCAA CAGCAAGCGG TTTTGAAGCA TTTAGGGCAT GTTAATGCTG ATGCTGTTGT
TGTTGATGAA GAAGAGCTTC ATTGTCATCA GAAACTTCAA GATCTTTATA GCTCTACTAA
AGCTGCTAAG CGTTTGCAAA GGAACATTGT TCGTGGACTC GAAGGTTTCA TTGCGACTGG
CACAAAGGTT GTTGAGATAG GGTTGAAGTT TGCTGAAGAT TTCAAGAAAT ATGGAGATGA
GAATCCTGAT GCTAATACTC CTCTATCAAG AGTCGCACAT CACTTTGGGA CCTCTTACAA
GTCGGTGGAG GGCGAGAGGG AAACTCTCCT CGGAGTTCTT AGTGAGCAGG TTTGTGAGCC
AATTCGTACA ATGATATATA GTGCGCCTTT GGAGGATGCT CGGCATTTGG TGAATCACTA
TGACAGGCTG AGACAAGAAG TCGAAGCTCA GGCAACTGAT GTACTGAGGA GAAGATCAAA
GTTGAAGGAA TCTGATATTT CTGAAGAAGC CTACATAAAA CTTAAGAATT CTGAATCGAG
ATTGGCTGAG CTCAAATCAA GTATGAAAAC TCTTGGTAAA GAAGCTACTA AGGCCATGTT
GGAAGTCGAC GATCAGCAGC AGAACGTAAC TTCTCAGCGC CTCCGTGCTC TGGTTGAAGC
TGAAAGATCA TATCATCGTA ATGCTCTTGA TATCCTCGAC AAGCTACATT CCGAGATGAT
TGCTGAGGAA GAAGCTATAG GATCATCACC AAAGTCACTA CCTTTACATA TAGAGGATAG
TGCTTCTCTT CCCCAACAAG AACCGAATTC AAATTCCTCA GGAGAGATCA AATCAAATCC
CTTGGGAAAG ATCAAAGCAA GTCGTCGAGA AGAAATCAAG TCTAATCCCC AAGAAGTAAC
CAAACCTAGT CCCAAGGACG AAATGAAGTC CAGTCCACAA GAAGAAACCA AATCCAATCA
TCAGAAAGAA ATTAAGTCTA GTCCACAGGA AGAGATCAAG AAGTCCAATG GGTCTGATGA
TCATCACAAT CATCAACTTC TCAGCCAGAA TGATTCCTAC TTTCTTGCAA AGGTTGTGCA
CCCGTTTGAT GCTCAAGCCC CAGGGGAACT CAGTCTCGCT GTCGATGATT ATGTAATTGT
GCGACAGGTG GCTGGTACAG GCTGGTCAGA AGGAGAATAC AAAGGCAAAG CTGGATGGTT
TCCGTCTGCG TACGTAGAGA AACAAGAGAA AGCTCCGGCA AGCAAGATCG TGGAATCAAA
CTCCAAGCAA CAGTGATGCC CTTTCTTTAA CATATACATA CCAAAAAGTA TGTGTAAGAT
ATGATTGTGT TTCTCTTCCT TCTTACCTAT CATCGTAAGT AAAGATATGT TTTCGACGAG
TAAATATGAT CTTGTAAGAG TAATGATTTG TGTGTTTTCT TCCTTTTTTC TTATGTATCA
ACATGAGTCT AACTCTAGAC TCTTGAATCA TTTCTTTACG CAGTTGTGAG AATCCTGTTT
TATCTTTTGT TAGATACAAT CCTCTGTTTC TTCTGTAATT TACTCTGATA ATGATAATGA
TCTTTTCTTT TTCAGTAAAA TTTGATTTTT AAAAAAAAAA AAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search