RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda07879 
 cDNA clone name   RAFL07-16-M20 
 Memo   

 AGI code   AT1G04750.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY079164 
 Sequence 
TAGATCTGTA GTTTTTTTCC GCGACCGCCC AAAAAATTCT CTGATCAGAC GGTCGATTGG 
ATCGGAGATT TAAGGTAAAG AAAAAATGGC GCAACAATCG TTGATCTACA GTTTCGTAGC
TCGCGGCACG GTGATCCTCG TTGAGTTCAC TGATTTCAAA GGTAATTTCA CCTCAATCGC
TGCTCAGTGC CTCCAGAAGC TTCCGTCTTC GAACAACAAG TTCACCTACA ACTGCGACGG
TCATACCTTC AATTACCTTG TCGAAGATGG ATTCACCTAT TGTGTTGTTG CGGTTGATTC
TGCTGGGAGG CAAATTCCCA TGTCCTTTTT GGAAAGAGTA AAAGAAGATT TTAACAAGCG
ATATGGTGGT GGAAAGGCTG CAACTGCTCA AGCAAACAGC TTGAATAAGG AGTTTGGCTC
TAAACTGAAA GAGCATATGC AGTATTGCAT GGATCATCCT GATGAGATTA GCAAGCTTGC
TAAGGTGAAG GCGCAAGTGT CAGAAGTTAA GGGTGTAATG ATGGAAAACA TTGAGAAGGT
TCTTGACCGT GGTGAGAAAA TTGAGCTTTT GGTGGACAAA ACCGAAAATC TTCGCTCACA
GGCACAAGAT TTCAGAACAA CAGGAACGCA GATGAGAAGA AAGATGTGGC TTCAGAACAT
GAAGATAAAA CTCATAGTGC TCGCCATCAT TATCGCACTG ATTCTCATCA TCGTGCTCTC
AGTTTGCCAT GGGTTTAAGT GTTAAGCCCA GAAAATTCAA AACTTCTGAG ATCTTTCTCA
CTCGGTACAT CGTAGTGCCT TCTCTTTTAT TGTTCGATCT TCAATCTAAT GTTTCTGCTT
GAATTGGTTT TGTATAGATA GACATATATG TATGCTACTC ATTTGCTATA TTGCTTGCAT
CTGATGACAT TGATCCCTTG CGAACCAGTC AGTACTTGAC AAGAGATCCG AAACTATTAA
ATGATTTTGT TGACTGAAGA TTGCATTGTG GTGGTGATGA TAAAAATTTG AGATTGTATT
GACGATTAAA AT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search