RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda07914 
 cDNA clone name   RAFL08-12-F20 
 Memo   

 AGI code   AT3G25500.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY080793 
 Sequence 
ACCAGCAGAA TCTTAGCTGG ATTCATCACT CTATTCAAAA AGTTTCTCTC TTCTCTTTTC 
TCAGATCTTG AACTCTTGAA GAAGAAAGAA GAAGATAACA CAATGCTCTT CTTCTTATTC
TTCTTCTACT TACTCTTATC TTCATCCTCC GATCTAGTCT TCGCCGACCG TCGTGTACTC
CACGAACCAT TCTTCCCTAT AGATTCACCA CCACCGTCAC CACCATCACC ACCACCACTT
CCTAAACTAC CATTCTCTTC AACCACTCCT CCATCTTCAT CAGACCCAAA TGCTTCTCCT
TTCTTCCCTT TATACCCTTC ATCTCCACCA CCACCTTCTC CAGCCTCCTT CGCTTCTTTT
CCGGCGAATA TCTCATCTCT AATCGTCCCT CACGCCACTA AATCCCCACC TAACTCCAAA
AAACTCCTTA TCGTCGCTAT CTCCGCCGTT TCCTCCGCTG CTTTAGTCGC TCTACTTATC
GCTTTACTCT ATTGGCGAAG AAGCAAACGT AACCAAGATC TTAACTTCTC CGATGATAGC
AAAACATACA CCACCGACAG TAGCCGCCGT GTCTACCCTC CTCCTCCGGC AACGGCGCCT
CCAACACGAC GCAATGCGGA GGCTAGAAGT AAACAGAGGA CCACCACGAG CTCCACCAAT
AACAACAGCT CTGAGTTTCT TTACTTAGGA ACAATGGTGA ATCAAAGAGG AATCGATGAA
CAATCTCTTA GTAATAATGG ATCAAGCTCA AGAAAACTTG AATCTCCAGA TCTTCAACCA
CTTCCTCCAT TGATGAAACG AAGTTTCCGT TTAAATCCAG ATGTTGGTTC AATCGGAGAA
GAAGATGAAG AAGATGAGTT TTACTCTCCA CGTGGCTCAC AAAGCGGGCG AGAACCGTTA
AACCGGGTCG GACTTCCGGG TCAAAATCCT AGATCTGTTA ACAATGACAC TATCTCTTGC
TCATCTTCAA GCTCTGGTTC ACCAGGAAGA TCAACATTTA TCAGTATCTC TCCTTCAATG
AGTCCTAAGA GATCTGAACC AAAACCGCCG GTTATCTCCA CACCAGAACC GGCGGAGTTA
ACCGATTATA GATTTGTTCG GTCTCCGTCA CTGTCGTTAG CTTCTTTATC GTCGGGATTG
AAAAACTCCG ATGAAGTAGG ATTGAATCAA ATCTTTAGAT CTCCGACGGT TACATCTCTA
ACAACTTCAC CGGAGAATAA CAAAAAAGAG AACTCTCCAT TATCATCTAC TTCAACTTCA
CCGGAACGAC GACCAAATGA TACACCAGAA GCTTACTTGA GATCTCCGTC GCATTCTTCT
GCTTCTACAT CACCGTATAG ATGTTTTCAG AAATCTCCGG AGGTCTTACC GGCGTTTATG
AGTAATCTCC GGCAAGGTTT GCAATCTCAG TTACTATCTT CTCCTTCTAA CTCTCATGGA
GGACAAGGTT TCCTTAAGCA GTTAGATGCA TTACGTTCTC GTTCACCGTC GTCGTCTTCT
TCTTCTGTTT GTTCTTCACC GGAGAAAGCT TCTCATAAGT CACCAGTTAC ATCTCCTAAG
TTATCTTCCC GGAATTCGCA GTCTCTATCA TCTTCTCCGG ATAGAGATTT TAGTCATAGC
TTAGATGTAT CACCACGGAT ATCGAACATT TCACCTCAAA TTTTACAGTC TCGTGTGCCT
CCGCCTCCTC CTCCTCCCCC ACCGTTGCCG TTGTGGGGAC GACGGAGTCA GGTGACTACT
AAAGCGGACA CAATCTCGAG ACCGCCTTCT CTTACACCGC CTTCACATCC TTTTGTGATC
CCATCTGAAA ACTTACCAGT GACTTCGTCT CCTATGGAGA CTCCAGAGAC GGTTTGTGCG
AGTGAGGCGG CGGAGGAAAC TCCGAAACCG AAGCTAAAGG CGTTACATTG GGATAAAGTT
AGAGCAAGTT CGGATCGTGA GATGGTTTGG GATCATCTTC GATCAAGCTC TTTCAAATTA
GATGAGGAGA TGATTGAGAC GTTGTTTGTG GCGAAGTCGT TAAACAACAA ACCAAATCAG
AGTCAGACAA CTCCAAGATG TGTTCTCCCG AGCCCGAACC AAGAGAACAG AGTCCTGGAC
CCGAAGAAGG CTCAGAATAT TGCCATCTTG CTTCGTGCAC TTAATGTCAC TATAGAAGAA
GTTTGTGAGG CTCTTCTTGA AGGCAATGCT GATACACTGG GGACTGAACT TCTTGAGAGC
TTACTGAAGA TGGCACCGAC AAAAGAAGAA GAGCGCAAGT TGAAAGCGTA CAATGATGAT
TCGCCTGTTA AGCTTGGACA TGCTGAGAAA TTCCTTAAGG CAATGTTGGA CATCCCTTTC
GCCTTTAAAA GAGTTGATGC AATGCTCTAT GTAGCCAACT TTGAGTCCGA GGTTGAATAC
TTGAAGAAAT CTTTTGAGAC TCTTGAGGCT GCTTGTGAAG AACTGAGGAA CAGTAGGATG
TTCTTAAAGC TTCTTGAAGC GGTTCTAAAG ACAGGAAACC GTATGAACGT TGGAACAAAC
CGAGGAGATG CACATGCGTT CAAGCTTGAT ACACTTCTCA AGCTAGTCGA TGTCAAAGGC
GCTGATGGGA AAACAACTCT CTTGCATTTC GTTGTACAAG AGATAATCCG AGCAGAAGGC
ACACGTCTCT CAGGTAACAA TACACAAACA GATGACATTA AATGCCGGAA ACTAGGTCTC
CAAGTTGTAT CAAGTCTCTG TTCTGAGCTT AGTAACGTCA AGAAAGCTGC TGCGATGGAC
TCAGAAGTAC TAAGCAGCTA CGTCTCCAAG CTTTCTCAAG GCATTGCCAA GATCAACGAA
GCAATCCAAG TCCAATCAAC AATCACAGAA GAAAGCAACA GTCAGAGGTT TTCGGAATCG
ATGAAAACGT TTCTGAAAAG AGCTGAGGAA GAGATCATCA GAGTACAAGC TCAAGAGAGC
GTAGCGTTAT CACTTGTAAA AGAAATCACA GAGTATTTCC ATGGAAACTC GGCTAAAGAA
GAAGCGCATC CGTTTAGAAT ATTCTTGGTG GTTAGAGACT TCCTTGGAGT AGTAGACAGA
GTTTGCAAAG AAGTAGGGAT GATAAACGAA AGAACAATGG TTAGTTCTGC TCATAAGTTT
CCTGTTCCAG TGAATCCAAT GATGCCACAA CCTCTTCCTG GACTCGTTGG ACGAAGACAA
TCTTCTTCTT CTTCGTCGTC GTCTTCAACC TCTTCGTCTG ATGAAGACGA ACATAACTCA
ATCTCATTAG TTTCTTAAGG TGAGATCTCA GCTTTGTCTG TGCATGTTGT TGTAAAAAGT
ATCCAGTATT GGATTGTTTT GTCATAATAG ATTTAAATAT ATATATATAG AGGGAGGGAA
TTAATGACAG AAACAAAGAA GTGTTTTTCT TTTCTGCATT TGTGTAAAAA AAATAATATA
GGTTTACCAA AAAAAAAAAA AAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search