RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda07920 
 cDNA clone name   RAFL08-13-D07 
 Memo   

 AGI code   AT1G66280.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY074378 
 Sequence 
TGAAATCATC ACAAACTTGT TCTCTTCCAA AAGACCAAAA ATTAGAAACC ATGGCATTGC 
AAAAGTTCCC TCTCCTGGGG CTTCTTTTTC TCATAACCAT TGTCGTCTCT TCGACAATAG
CCGTCGATGA TCCTGTGTGC CCAACGACGT CCAAACTAAG CCGAGCAAGT TTCCCTAATG
GGTTTGTGTT TGGCACAGCT ACTGCTGCGT TTCAGGTTGA AGGTGCAATT AATGAAACTT
GTCGTGGACC TGCTCTATGG GATATCTTCT GTAAGAGAAA TCCAGAGAGA TGTAGTGGCC
ACAACGCCGA TGTGGCCGTT GATTTCTTCC ATCGTTATAA GGAAGATATT CAACTAATGA
AGAATCTAAA CACAGACGCA TTCAGACTCT CAATCGCATG GTCAAGAATA TTTCCTCATG
GGAGAAAGGA GAAGGGAGTG AGTCAAGCTG GTGTGAAATT CTACCACGAC CTGATCGATG
AGCTCCTTAA AAATGGTATA ATTCCGTTTG TGACTGTTTT CCATTGGGAC ACTCCACAAG
ATTTAGAAGA CGAATATGGC GGTTTCTTAA GCGAGAACAT TGTGAAAGAT TTCCGAGAAT
ATGCAGATTA TGTTTTCACT GAATACGGTG GAAAAGTGAA AAACTGGATC ACTTTCAACG
AGCCATGGGT CTTCGCTCAT GCAGGTTACG ACGTAGGCAA GAAGGCGCCA GGACGTTGTT
CTCGCTACCT TAAAGGTTGT GAAGACCGAG ATGGACGATC AGGTTATGAG GCTTATCTAG
TTAGTCACAA CCTCCTCAAC GCTCATGCAG AAGCTGTTGA AGTTTTCCGC CAAAAGGTTA
AAGGTGGGAA AATTGGAATC GCACATAGTC CGGCTTGGTT CGAACCACAT GATCTTAAAG
ATTCAAATGA CGTTCCAACT GTTAGCCGTG TACTTGACTT TATGTTGGGA TGGCATCTAG
ACCCAACTAC TTTTGGAGAT TATCCACAAA TCATGAAAGA CCTTCTTGGT CACAGATTGC
CCAAATTCAC TTCTTCACAA AAAGCAAAAT TGAAAGATTC GACCGATTTC GTAGGGCTTA
ACTACTATAC TTCAACATTT TCAAACCATA ATGAAAAGCC AGATCCGTCT ACACCAAGTT
GGAAGCAAGA TTCTCTTGTT GCTTGGGAAC CTAAGAATGT AGATCACAGC GCCATTGGTA
GCCAGCCTCT TACCGCTGCA TTGCCCGTCT ACGCTAAAGG TTTTAGAAGT CTTTTAAAGT
ACATCAAAGA TAAATACGCA AACCCGGAAA TTATGATCAT GGAAAATGGA TATGGAGATA
AACTTAAGGA CAAAGATTCG GTTGAGGTTG GTACTGCTGA TTATAACAGG AAATACTATC
TTCAGAGGCA TCTTCTAGCT ATGAACGAAG CTATTTGCAT TGACAAAGTG AGAGTTACGG
GATACTTTGT ATGGTCATTA TTAGATAACT TTGAATGGCA AGATGGTTAT AATAACAGAT
TCGGACTCTA TTACGTCGAT TTCAAAAATA ACCTCACACG TTATGAGAAA GAATCAGCCA
AGTACTACAA AGATTTCCTC GGTCAAGGTG TTCGTCCATC CGCGCTCAAG AAGGATGAGC
TTTAAGTTAT ATTTTGAGGA TTTGGTTTTC TGTTCAATGC TTCTTTCCTA TGTTTTAGTT
TGTGATTGAT CATGATTCAT GAAGTCTTGG TTAATAATAA TAAAAGTGTT TTGTATTCCT
TCAGTTTCTA GCTTATTTGA CATGATCAAG AATGCTTTAG TATAAATATA TTATCCTTAT
ATGAAGGTAT CTTTACCTTC AAAACATGAA GAAATATTGT ATTATATATA TTAAAAAAAG
TCTTAAATTT ACAAAAAAAA AAAAAATAAA AAAAAAAAAA AAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search