RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda07941 
 cDNA clone name   RAFL09-06-E19 
 Memo   

 AGI code   AT1G10570.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY092981 
 Sequence 
AGACCGAAAC CTAAATAATA TTGAGTAAGT TTATTCGAAG AAGAGATGAA GAGACAAAGA 
GCAATCGAGT TAGATCGAGT GAAGAAGACA ATGTTGAACA TAGATTGGGA CGATGCTTTG
GGCGATGAGG AAGTTCCCGA GCTCGAGATC ATCGCTACTG ACAAAATTCC GCCGCGTGAA
CCTACTCTTT CCGGCTATGA ACCCGCCGTC TCTGTGCGAT CCCTCAGGGA TAACGAACTC
GACGATCATC TGAAGCGTCA GAGATCACTT CTTACTCGTC TCGGTGATAA GTTGGCAGAC
AAGGGCGAGA AAATCCGAAA CAGAATCGGA GAGCTCGAGT ACGAGAAGCA GCGAAGGATG
TTCCAACAAC GGACCAAAAT GCAGGATGCA GACAACGGAT GTCAGATTCT CGAGAAACCA
AAAAGCTCAG ATGTGTTTAT GCGAGCGAGT ACAGCCTCAA AAGACACCTC TGGACAAGGG
ACTTCGGGAT CGAAAGACGT GTCTCGGTCA ACATTTGCTG CTCATTTTAG TGACAATCTC
AAAATGGGAC CTCAACCAGT GAAACTAGTT AATGACAAAC TACAAGATTT GGGACGTGGA
AGCTGGATAA GCAAAGCTAA TAGAGACTCA ATAATAGAGA AAAATAATGT GTGGCGGTCG
CTGCCAAGAT TAAGCAAGTG TAAGGTCAGT TTAAAGAACT TTTATTCTGA GTCTAAGGAT
CCTAAAGGGG ATCGAAGACC CAATGAAGCT TATGGTAAGG GAAAGCCAAA TGAATCTTCC
CCTTATTTAC TTGTCGACGA TGATGATGGC GATGACGACA AAGTCATTGG TTATGAAACT
CCCAGGCATT GGAGTTTAAA AGCATCGCCA CTACAGAGTT CAAGCTGCAG GAAGAAATCA
GATGATAAAG TGATTAATTT GGATGAAGAT GAACCTCTGT CTCCAATGGT AGTAGAGGAA
GCATGTGAAC TTCCTGAAGG GTTACCAGAA GATATTTACT ACCCATCAAG TGATCAAAGT
GATGGGCGAG ACCTTGTTCA AGTATCTCTT AAAGATCTGA AATGCCTTTC ACCTGGGGAA
TATCTTACAT CGCCAGTTAT AAATTTCTAC ATCAGGTACG TGCAACATCA CGTGTTTTCA
GCTGATAAGA CTGCTGCTAA TTGTCATTTC TTCAATACGT TTTTCTACAA GAAGCTCACA
GAAGCTGTTT CATACAAGGG TAATGACAGG GATGCATATT TTGTGAAGTT CAGGCGGTGG
TGGAAGGGTT TTGATCTATT CTGTAAATCA TATATATTTA TACCAATACA TGAAGATCTT
CACTGGAGCT TAGTCATAAT TTGCATCCCA GACAAGGAGG ACGAATCGGG ATTGACTATA
ATTCACTTGG ATTCATTGGG ACTTCACCCA AGAAATTTGA TTTTCAATAA TGTCAAAAGA
TTTCTGAGAG AGGAATGGAA CTATCTAAAT CAAGATGCTC CATTGGATTT ACCAATTTCA
GCAAAAGTAT GGAGAGACCT TCCCAATATG ATCAACGAAG CTGAAGTGCA GGTTCCACAA
CAGAAGAACG ATTTCGACTG TGGTCTGTTT CTGCTCTTCT TCATAAGACG TTTCATCGAA
GAGGCTCCTC AAAGGCTGAC ATTGCAGGAT TTGAAAATGA TTCACAAGAA GTGGTTTAAA
CCGGAAGAAG CTTCCGCTTT GAGGATCAAA ATCTGGAACA TACTCGTTGA TCTATTCCGC
AAGGGTAACC AAACAGATTA AAGCTGTATA GAACAGTGTC AAGTTTGGTC ACTCTAATTA
AGGAATGAAA TGAAAGATAC GTTTTTGTTA ACAATCATTT TGTTCAAGTC CTGTAATAAA
CTAAGGAGCA TGACATAATC AGAACAAATC AACAAGGTAA TAATAACGTA TCCGAAT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search