RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda08083 
 cDNA clone name   RAFL09-25-J23 
 Memo   

 AGI code   AT1G77760.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY090950 
 Sequence 
ACCAAAAAAT TTCACAAACC AAACCAAAAC CAAAAAAATA GCTTATCTCT CTCTTATCAC 
CGGTTCAATC ACTAAACCAT GGCGACCTCC GTCGATAACC GCCATTATCC CACCATGAAC
GGCGTCGCTC ACGCCTTCAA ACCTCCTCTC GTTCCTTCTC CTCGCTCATT CGACCGCCAC
CGTCACCAAA ACCAAACTCT CGACGTCATC CTCACCGAAA CTAAAATCGT CAAAGAAACC
GAAGTCATCA CCACCGTCGT AGACAGTTAC GACGACTCCT CAAGCGACGA CGAAGACGAG
AGCCATAACC GTAACGTCCC TTACTACAAA GAGCTGGTTA AAAAATCAAA CAGCGATTTA
GAACCGTCGA TTTTAGATCC GAGAGATGAA TCAACGGCTG ATAGTTGGAT TCAACGTAAC
TCATCCATGC TCCGTCTCAC CGGAAAACAT CCATTCAACG CCGAAGCACC TCTTCCTCGT
CTTATGCACC ATGGATTCAT CACTCCAGTT CCACTCCATT ACGTCCGCAA CCACGGTGCA
GTTCCCAAAG CGAATTGGTC AGACTGGTCA ATCGAAATTA CCGGACTCGT TAAACGTCCG
GCTAAATTCA CCATGGAAGA GCTAATCTCC GAGTTCCCCA GCCGCGAATT CCCGGTGACA
CTCGTCTGCG CCGGTAATCG CCGCAAGGAA CAGAACATGG TGAAACAAAC GATCGGATTC
AATTGGGGAT CCGCCGGAGT ATCTACTTCT CTATGGAAAG GTATTCCGTT AAGCGAAATC
CTCCGTCGAT GCGGGATCTA TAGCCGGAGA GGAGGCGCGT TAAACGTTTG CTTCGAAGGA
GCGGAGGATC TTCCCGGCGG CGGCGGATCT AAATACGGAA CAAGTATTAA GAAGGAGATG
GCGATGGATC CGGCTAGAGA TATTATCTTA GCTTATATGC AAAACGGCGA GCTTTTAACG
CCGGATCATG GGTTTCCGGT TCGGGTCATT GTACCGGGTT TCATCGGTGG TCGGATGGTT
AAATGGTTAA AGAGAATCAT CGTCACGCCT CAAGAATCTG ACAGTTACTA TCACTATAAA
GACAATCGAG TCCTTCCTTC TCTCGTTGAT GCTGAGCTGG CAAATTCCGA AGCTTGGTGG
TATAAGCCTG AATACATAAT CAACGAGCTT AATATAAACT CGGTGATTAC AACACCTGGT
CACGCAGAGA TTTTACCGAT TAATGCATTC ACTACTCAGA AGCCGTACAC ATTAAAAGGC
TACGCTTATT CTGGAGGAGG TAAGAAGGTA ACGAGGGTTG AGGTGACTCT AGACGGAGGA
GACACGTGGA GTGTTTGTGA GCTTGACCAC CAGGAGAAAC CGAACAAGTA CGGTAAATTC
TGGTGCTGGT GTTTCTGGTC ACTTGACGTT GAGGTTCTTG ATCTGCTCAG TGCTAAAGAC
GTCGCGGTTC GAGCCTGGGA CGAGTCTTTC AATACTCAGC CTGATAAACT CATCTGGAAC
CTCATGGGGA TGATGAACAA TTGCTGGTTC AGGATTAGGA CCAACGTGTG CAAGCCTCAT
AGAGGAGAGA TAGGGATAGT TTTCGAACAC CCGACCAGAC CCGGAAACCA GTCGGGTGGG
TGGATGGCAA AGGAGCGTCA GCTTGAGATT TCCTCAGAAT CCAACAATAC CTTGAAGAAA
TCTGTCTCAT CTCCTTTCAT GAACACTGCC TCGAAGATGT ATTCAATCTC TGAAGTTAGA
AAACACAACA CTGCTGACTC TGCATGGATC ATCGTCCACG GTCACATCTA TGACTGTACA
CGTTTCTTGA AAGATCATCC AGGAGGCACA GATTCTATCC TGATAAACGC AGGTACAGAT
TGCACCGAAG AGTTTGAAGC CATTCACTCT GACAAAGCCA AGAAGCTTTT GGAAGATTAC
CGTATCGGTG AACTCATCAC CACTGGCTAC GACTCTTCCC CTAACGTCTC AGTTCATGGT
GCCTCAAACT TTGGTCCTTT GTTAGCTCCA ATCAAAGAGC TAACTCCTCA AAAGAACATT
GCTTTGGTCA ACCCACGTGA GAAAATCCCG GTTAGGCTCA TTGAGAAGAC TTCGATCTCG
CACGACGTTC GTAAGTTCCG ATTCGCATTA CCATCAGAAG ATCAACAGCT TGGTTTACCC
GTGGGGAAGC ACGTTTTCGT TTGCGCCAAC ATAAACGACA AACTCTGTCT CAGAGCTTAT
ACTCCCACCA GCGCCATCGA CGCGGTTGGT CATATCGACC TCGTCGTCAA AGTTTACTTC
AAAGACGTTC ATCCAAGGTT TCCCAATGGT GGACTCATGT CTCAACACTT AGACTCGTTA
CCAATCGGGT CAATGATAGA TATCAAAGGT CCACTAGGGC ACATCGAGTA CAAAGGCAAA
GGCAACTTCC TGGTCAGCGG CAAACCTAAG TTTGCCAAGA AACTAGCAAT GCTCGCCGGA
GGAACAGGCA TCACTCCTAT CTACCAGATC ATTCAATCTA TATTGAGTGA TCCAGAGGAC
GAAACCGAGA TGTATGTGGT TTACGCAAAC AGAACCGAGG ATGACATTCT TGTGAGGGAA
GAGCTAGAAG GATGGGCTAG TAAGCATAAG GAGAGGCTAA AGATTTGGTA CGTCGTTGAA
ATCGCAAAGG AAGGTTGGAG TTACAGTACC GGGTTTATAA CTGAAGCTGT GCTTAGGGAA
CATATCCCTG AAGGTTTGGA AGGCGAATCG CTAGCACTCG CATGCGGACC ACCGCCTATG
ATTCAGTTTG CGTTGCAGCC AAATCTAGAG AAGATGGGTT ACAACGTGAA GGAGGATCTC
TTAATCTTCT AGATTTGCTC AAGTTCTGTG CTATTGGAAA TTCGAAAGTT GATAACAAGT
ATCGCTTATG TGTGTATATA CATGGTTATT TGGGCACTTT TGTTATAGTT GTTGTTTATC
AGAGCTCCAA ATTGTATATT GTATAAAATT GTGTTTAATT ATGATCTATG TTGTTGATGA
TGATGATGAC AAAAAAAAAA AAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search