RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda08126 
 cDNA clone name   RAFL09-27-H12 
 Memo   

 AGI code   AT5G63810.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY093118 
 Sequence 
GGAGAGTGAT TTGGTCACAC TCAAACAAGC ACACAAAACA AGAAAGATAT TTGGAAGCTC 
TAAAAAGATA AATCTTGTTT TTCCCTCCTA ATTGTAAAGA AGAGGGCTTT AGACTTTTAG
AACAACACTC GAGGGAAGTA CGACGACGAA GAAGAGCTAA CAACGATAAT GAATCGGGTT
ACTACTGAAA GCATTGCGTC TACGGCGATA CTGGTGGTGA TGGTGTTTCT CTTCTCGTGG
AGATCTATCG AGGCGGCGAA TGTATCCTAC GACCACCGTT CTCTCACCAT CGGCAATCGC
CGTCAGCTCA TTATCTCCGC CGCCATTCAC TATCCCAGAA GCGTCCCTGC TATGTGGCCA
TCTCTTGTTC AAACAGCAAA AGAAGGAGGC TGCAACGCAA TCGAGTCTTA TGTCTTCTGG
AATGGCCATG AGCCATCTCC TGGAAAGTAT TATTTTGGTG GCCGGTATAA TATAGTGAAG
TTTATCAAGA TTGTTCAACA AGCTGGAATG CATATGATTC TACGAATTGG TCCTTTTGTT
GCCGCCGAGT GGAATTACGG GGGAGTCCCG GTTTGGCTGC ATTACGTGCC AGGAACAGTC
TTCAGAGCGG ATAATGAGCC ATGGAAGCAT TACATGGAGA GTTTCACGAC GTATATAGTA
AACCTGTTGA AACAAGAGAA GCTTTTTGCA CCTCAGGGCG GTCCAATAAT CTTGTCTCAG
GTGGAAAACG AGTACGGGTA TTATGAAAAG GATTACGGAG AAGGAGGGAA AAGGTATGCT
CAATGGTCTG CTTCTATGGC TGTTTCACAG AATATTGGTG TTCCATGGAT GATGTGCCAG
CAATGGGATG CTCCTCCCAC TGTGATTAGT ACCTGCAATG GCTTTTACTG TGACCAATTC
ACACCTAATA CACCAGATAA ACCCAAGATT TGGACTGAGA ACTGGCCTGG ATGGTTTAAA
ACTTTTGGAG GCAGAGACCC TCACAGACCA GCAGAGGATG TAGCCTACTC TGTTGCTCGG
TTTTTCGGGA AAGGTGGAAG TGTTCACAAC TACTACATGT ATCACGGAGG AACTAATTTT
GGACGTACTT CAGGAGGACC TTTTATCACT ACAAGCTATG ACTATGAAGC TCCCATCGAT
GAGTATGGAT TGCCTAGATT ACCAAAATGG GGACACCTTA AGGATCTCCA CAAAGCTATA
ATGCTCTCTG AAAACTTGCT GATAAGTGGC GAGCATCAAA ATTTTACATT AGGCCATTCA
CTCGAGGCTG ATGTGTACAC AGACTCTTCG GGAACTTGTG CTGCGTTTCT GTCAAACTTG
GATGATAAAA ATGACAAGGC GGTGATGTTT CGAAACACAT CATACCACTT GCCTGCTTGG
TCAGTTAGCA TTCTACCTGA CTGCAAGACC GAGGTTTTCA ACACAGCAAA GGTAACTTCG
AAGTCCTCCA AGGTTGAAAT GCTACCTGAA GATTTGAAAT CTTCATCAGG TCTTAAATGG
GAAGTATTCT CGGAGAAACC GGGTATTTGG GGCGCAGCAG ATTTTGTGAA AAATGAACTT
GTTGACCACA TCAACACCAC AAAGGACACA ACTGACTATC TTTGGTACAC AACAAGTATA
ACAGTCAGTG AAAATGAAGC GTTCTTGAAG AAAGGAAGCT CCCCGGTTCT GTTTATTGAA
TCAAAAGGGC ATACTCTTCA TGTTTTCATC AACAAAGAGT ACTTAGGAAC TGCGACAGGG
AATGGGACTC ATGTGCCTTT CAAACTCAAG AAACCAGTTG CTCTCAAAGC GGGCGAAAAC
AATATTGATT TGCTTAGCAT GACTGTTGGT CTAGCGAATG CAGGATCCTT TTACGAATGG
GTTGGAGCTG GACTTACAAG CGTCTCAATC AAAGGTTTCA ACAAGGGCAC ATTGAATTTG
ACAAACAGCA AATGGTCCTA CAAGCTCGGC GTGGAAGGAG AGCATCTAGA ACTGTTCAAG
CCAGGTAACT CCGGGGCTGT GAAATGGACG GTGACTACGA AACCTCCCAA GAAACAGCCT
CTGACTTGGT ATAAGGTTGT GATAGAGCCA CCTTCTGGGA GTGAGCCGGT TGGGCTTGAT
ATGATCAGTA TGGGGAAAGG AATGGCATGG TTAAATGGTG AAGAGATAGG AAGATATTGG
CCCAGGATTG CTAGAAAGAA CAGCCCGAAC GACGAGTGCG TAAAAGAATG CGATTACAGA
GGCAAATTCA TGCCGGATAA ATGCCTAACT GGATGTGGAG AGCCATCTCA GAGATGGTAT
CATGTTCCAA GATCATGGTT TAAGTCTTCC GGGAATGAGC TGGTGATCTT CGAGGAGAAA
GGCGGCAATC CCATGAAGAT AAAGTTGTCC AAAAGGAAAG TATCGGTGGT GTAAGCAAGT
AGAACAAGTT AAAGATGATG ATGCAAAACG TGAGATTGCA ATCAAGAAAG ACGAGATTTT
GTTTGTGTTG TATTTGTTTG TTACAACAAG TCGGAACTCG AAAAACGATG AAACAAAATC
CCCAATTTTA TGAACTTAAC ACAGTTTTTC ATCATCACAA GCTGTAACTG GGCCACCGAC
CACTGATATT TGTTACAGTT TATGGGCT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search