RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda08130 
 cDNA clone name   RAFL09-27-I18 
 Memo   

 AGI code   AT3G47700.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY093173 
 Sequence 
AATTTTTCAT TGTTCTTGAT GAAACTGAGG CCACGACGAA TCGCAAATGG AGGCGATCAA 
ACCACTTCCA CAGGTCTCGA GCTTCTCCGC TTCGGTATTT AGCTTTCTCG ATGGCAGATT
CAAAGAATCC ACGGATCTCT CTCATTCTAC GGGTCTGGTT TCCGAGTTAC AGACGGAGAT
TTCCGAATTG GATCAGAGAT TGGCCGGATT AAATCGCCAG CTCGAGTCAG GTCTCGCTGC
TTACGCTTCG TTTTCCGATC GCGTCGGTGG TCTATTTTTC GAGGTTAATG CCAAATTGGC
TGATCTCTCT TCTTCTACCT CCGTTACTCG CTCCGCGTCA GATAGCGGAA AGGAGGAGGA
GGCGACGGAG CATGTAGCCG GAGAGGATCT TCCTTCATTA GCAAAGGAAG TAGCACAAGT
TGAGTCTGTG CGTGCTTATG CTGAGACTGC ACTAAAACTT GACACTTTAG TTGGTGATAT
TGAGGATGCT GTGATGTCTT CTTTGAATAA AAACTTAAGA ACATCTCGGT CAAGTGGTTT
TGAAGAAGTG CGTCTACATG CTATTAAAAC ACTTAAAACG ACAGAAGAGA TACTGAGTTC
AGTAGCAAAG AGACATCCTC GGTGGGCACG TCTTGTTTCT GCTGTTGATC ATAGAGTTGA
TAGAGCTTTA GCTATGATGA GACCTCAGGC AATTGCTGAT TACAGAGCGT TGCTTTCTTC
TCTTCAATGG CCACCTCAGC TTTCTACACT AACTTCGGCA AGTCTTGATT CAAAGTCAGA
AAATGTTCAA AATCCGCTTT TCAACATGGA AGGGAGCCTC AAAAGTCAAT ACTGTGGAAG
TTTTCATGCC TTGTGTAGCC TGCAGGGGTT ACAGTTGCAA AGAAAGTCGC GGCAGCTTGG
GATCCATAAG GGAGAAAATG TTCTTTTCCA CCAGCCACTC TGGGCTATTG AAGAGCTGGT
CAACCCTCTG ACAGTTGCAT CTCAGCGACA TTTTACAAAG TGGAGTGAAA AGCCAGAATT
CATTTTTGCC CTTGTGTATA AAATCACAAG GGACTATGTC GATTCTATGG ATGAGTTGTT
ACAACCGCTT GTGGATGAAG CAAAACTAGC TGGGTACAGT TGCCGAGAAG AGTGGGTTTC
GGCTATGGTA AGCTCACTGT CTTTGTACTT GGTGAAAGAG ATCTTTCCTA TATATGTTGG
TCAGCTAGAC GAAGCAAATG AAACTGATCT TCGTTCTGAG GCTAAGGTCT CGTGGCTCCA
TCTCATTGAC CTGATGATCT CCTTTGATAA GCGAGTTCAG TCTTTGGTAT CACAATCAGG
AATACTTTCG CTTCAAGAAG ATGGGAATCT TTTGAGAATT TCCTCTCTCT CAGTTTTCTG
TGACAGACCT GATTGGCTTG ATTTATGGGC AGAGATAGAG CTAGATGAGA GGCTCGTCAA
ATTCAAGGAG GAGATTGATA ACGACAGAAA TTGGACAGCG AAGGTCCAAG ACGAACTCAT
CTCCAGTTCC AACGTTTACA GACCACCAAT CATTTCCAGC ATCTTTCTAC AGCATTTGTC
ATCAATAATC GAACGATCCA AATCAGTGCC GGCCTTATAT TTGAGGGCTA GGTTCCTGAG
ACTGGCAGCC TCACCAACAA TTCATAAGTT CTTGGATTGC CTCCTTCTCA GGTGCCAAGA
CGCCGACGGA CTAACTGCAT TAACTGAAAA TAACGATCTA ATCAAGGTCT CGAACTCTAT
TAATGCTGGT CACTACATTG AATCTGTCTT AGAAGAATGG TCTGAGGATG TCTTTTTCCT
TGAAATGGGA ACTGGACAGC ACGATCCACA GGAAGTTCCA GGACTGGAGA ACTTTACTGA
ACCTTCTGAA GGTATTTTCG GAGAAGAATT TGAAAAGTTG GAGAAGTTCC GGCTAGAGTG
GATAAACAAA TTGTCGGTGG TGATCTTGAG AGGCTTTGAT GCTCGAATCC GAGAATACAT
AAAAAACAGA AAGCAATGGC AGGAGAAGAA AGACAAAGAA TGGACGGTGT CAAGGGCACT
AGTTGGGGCT CTAGACTACT TGCAAGGAAA AACGTCTATA ATAGAAGAAA ATCTAAACAA
AGCAGACTTT ACCGCTATGT GGAGAACTCT AGCCTCAGAG ATAGACAAGT TGTTCTTCAA
CAGCATCTTG ATGGCGAACG TGAAGTTTAC CAATGATGGA GTCGAAAGGT TAAAAGTAGA
CATGGAGGTT CTATATGGGG TTTTCCGGAC GTGGTGTGTT AGACCCGAAG GTTTCTTTCC
TAAACTAAGT GAGGGGCTTA CGCTTCTGAA GATGGAAGAG AAGCAAGTGA AGGACGGTCT
GAGTAGAGGC GATAAGTGGC TACGTGAGAA TAGAATTCGA TATTTGAGTG AAGCCGAAGC
CAAGAAGGTA GCGAAGAGTA GAGTGTTCTC TTAGTTAGAT ATTTTTCAGC AAATCAATAT
CTCATACGAA GGTACATTCA TAGGTGAGAT CATTTCATTT ATTTGTGGAT TAAGATATAA
CACACAACTT TGGATTTTTA ATTGAAATTG AACTAACCAG CTCTGGTTCT GTTTCGTCTT
AAATTAATGA TTCATGAGTT AATAGA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search