RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda08179 
 cDNA clone name   RAFL09-29-N23 
 Memo   

 AGI code   AT5G67030.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY093145 
 Sequence 
ACAACAGATA AAGTCTTGAA CTTTGATCAA GAATTCTAAA CGGAGTTTTT GCTCTTCTCG 
TCGGTGAAAG AAAAATCGAG ATGGGTTCAA CTCCGTTTTG CTACTCTATC AATCCATCTC
CATCAAAGCT TGATTTCACG AGGACCCATG TGTTTAGTCC TGTTTCTAAA CAGTTTTACT
TAGATTTATC ATCGTTTTCC GGAAAACCCG GAGGAGTATC TGGGTTTAGG AGCCGTCGAG
CTTTGCTCGG AGTAAAGGCG GCGACGGCGT TAGTTGAGAA GGAGGAGAAG AGAGAGGCGG
TGACGGAGAA GAAGAAGAAA TCGAGGGTTT TAGTTGCCGG AGGTGGAATC GGAGGATTGG
TGTTTGCTTT AGCGGCTAAG AAGAAAGGAT TCGATGTGTT AGTGTTTGAG AAAGATTTGA
GTGCTATAAG AGGAGAAGGA AAATACAGAG GCCCGATTCA AATACAGAGC AACGCTTTAG
CTGCTTTGGA AGCTATTGAT ATTGAAGTTG CTGAACAAGT TATGGAAGCT GGGTGTATCA
CTGGTGATCG GATTAACGGT CTCGTTGATG GTATCTCTGG TACTTGGTAT GTAAAGTTTG
ATACTTTCAC TCCTGCGGCG TCACGGGGAC TTCCTGTGAC TAGAGTAATT AGTAGAATGA
CTCTGCAGCA GATTCTAGCA CGTGCGGTTG GAGAAGATGT GATTAGAAAC GAGAGTAATG
TTGTTGATTT TGAAGATTCT GGAGATAAGG TTACTGTGGT ACTCGAGAAT GGTCAACGCT
ATGAAGGTGA TCTGCTTGTG GGTGCAGATG GCATTTGGTC TAAGGTGAGA AATAATTTGT
TTGGCCGTAG TGAAGCTACT TATTCAGGCT ACACTTGTTA CACGGGGATT GCAGATTTTA
TACCAGCGGA TATCGAGTCT GTTGGCTACC GGGTTTTCTT GGGACACAAA CAGTACTTTG
TTTCTTCGGA TGTTGGTGGT GGAAAAATGC AATGGTATGC ATTTCACGAG GAACCAGCTG
GTGGGGCTGA TGCTCCAAAT GGTATGAAGA AAAGGTTGTT TGAAATATTT GACGGTTGGT
GCGACAATGT ACTCGACTTG TTGCATGCGA CTGAGGAGGA AGCCATTCTG AGAAGAGATA
TTTATGATAG AAGTCCTGGT TTTACTTGGG GTAAAGGGCG TGTTACGCTG CTCGGGGATT
CTATCCATGC GATGCAGCCA AATATGGGTC AAGGTGGATG CATGGCCATT GAGGATAGTT
TTCAACTAGC ATTGGAGCTT GATGAAGCAT GGAAACAGAG TGTTGAAACG ACTACACCTG
TTGATGTTGT TTCCTCTTTG AAAAGATATG AGGAATCTAG AAGACTGAGA GTCGCTATTA
TCCATGCAAT GGCGAGGATG GCTGCAATTA TGGCTTCCAC TTACAAAGCA TACTTAGGTG
TTGGGCTTGG TCCTCTGTCT TTCTTGACAA AGTTTAGAGT ACCACATCCA GGAAGAGTTG
GTGGTAGATT CTTCGTTGAC ATTGCTATGC CATCGATGCT TGACTGGGTC CTTGGAGGTA
ACAGTGAAAA ACTCCAAGGA AGGCCACCTA GTTGCAGACT CACTGACAAA GCCGATGACC
GGCTTCGAGA GTGGTTTGAA GATGACGATG CTCTTGAACG TACTATAAAG GGAGAATGGT
ATCTAATTCC ACACGGCGAC GATTGTTGCG TTTCGGAAAC ATTATGTCTA ACCAAAGATG
AAGATCAACC TTGCATCGTC GGAAGCGAAC CAGATCAAGA TTTTCCTGGA ATGCGCATTG
TGATCCCTTC GTCTCAGGTT TCGAAGATGC ATGCTCGTGT GATTTACAAA GACGGAGCTT
TCTTCTTGAT GGATCTTCGA AGCGAACACG GAACCTATGT GACCGATAAC GAAGGAAGAA
GATATAGAGC AACACCGAAT TTTCCCGCGC GGTTTAGATC GTCCGACATC ATCGAGTTTG
GTTCAGATAA GAAGGCGGCG TTTAGGGTGA AAGTAATCAG GAAAACTCCG AAATCGACGA
GGAAGAATGA GAGTAACAAC GATAAATTAC TTCAGACAGC TTGAAATAAG TAAACCGATG
GTGAAATTAA GTAATTTTAA TCGGTTTGGC AGATAATTTG AGTAGTAATT TTCTCAAAAG
AAAAAAAATC TGCTTTCAGC TATTCCTTGC ATGACAATGT ATATATAGGT CTGAAACAAA
ATATAAATTA TACAAGACAT TAATCTTCAT TTCTTCAACT TCCAGGCAAC AATAATCTAA
TTTTGATTAC TAAAAGG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search