RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda08187 
 cDNA clone name   RAFL09-30-A16 
 Memo   

 AGI code   AT1G13180.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY093149 
 Sequence 
ATCGGAAAAA TCTCACACGA TAAAGTACCA GTCGACGACG GCGACTTTCT CTATGATCTG 
ACCGTTTCGC TGAATCTCAC GTGAATCTCT GATTTTCCGG GAAAATCAAT TTTCTCTCAT
TGTCTCTCTC CCTACATTGT TTCTCATAGC CTACGAGAAA TTACGTGGTA GCTTGTCGGA
AACTCAACTT CCGTTGACGG AAGGCGCGAG AAAGAAGCAA GCTTAGGTTC GATCGGAAAA
TTCTAGGGTT CTCTAGTGTT TAAACGGTAG AGATAATCGA TCTCTAATCG GATACTGTTT
TGGATCTCCA TTCACACCCT CTGGTGAGCT GATTTTGCTT TAGAGATCGC CGGCTTAGTT
TCTCTAATGG ATCCGACTTC TCGACCCGCT ATTGTCATCG ACAATGGAAC TGGGTATACT
AAAATGGGAT TTGCGGGTAA TGTAGAGCCA TGTTTTATCT TACCAACAGT AGTTGCAGTA
AACGAGTCGT TTTTGAATCA ATCCAAGAGT TCTTCTAAGG CAACTTGGCA AACTCAGCAC
AACGCTGGAG TTGCTGCGGA TCTCGATTTC TATATTGGAG ATGAAGCTCT TGCGAAATCG
CGGTCTAGTA GTACTCATAA TCTTCATTAT CCAATTGAGC ATGGTCAAGT TGAGGATTGG
GATGCTATGG AGAGATATTG GCAGCAGTGT ATATTTAACT ATTTGAGATG TGATCCTGAG
GATCATTATT TTCTTCTTAC TGAAAGTCCT CTTACTCCTC CTGAAAGTCG AGAATATACT
GGAGAAATTT TGTTTGAGAC TTTTAATGTT CCTGGGCTTT ACATTGCTGT TAATTCAGTT
CTTGCACTTG CTGCTGGCTA CACAACATCA AAGTGTGAGA TGACAGGGGT TGTAGTAGAT
GTTGGAGATG GGGCAACTCA TGTTGTACCT GTTGCAGAAG GTTATGTCAT CGGGAGCTGT
ATCAAATCGA TTCCAATTGC TGGCAAAGAT GTCACCCTCT TTATCCAGCA ACTCATGCGG
GAAAGAGGTG AGAATATACC ACCAGAAGAT TCATTCGATG TAGCCCGTAA AGTGAAGGAA
ATGTACTGCT ACACTTGTTC TGACATCGTA AAGGAGTTTA ATAAACATGA CAAAGAACCA
GCAAAGTATA TTAAACAATG GAAAGGTGTA AAGCCAAAGA CTGGTGCACC ATACACTTGC
GACGTGGGAT ATGAACGATT CCTTGGACCC GAGGTGTTCT TTAATCCAGA GATATACAGC
AATGACTTCA CAACTACTTT ACCAGCTGTG ATAGACAAAT GTATTCAGTC TGCACCAATT
GACACACGAA GAGCTTTATA TAAGAATATA GTGTTGTCCG GAGGTTCAAC TATGTTCAAA
GATTTCGGAA GAAGGTTACA AAGGGACCTC AAGAAGATTG TTGATGCTCG TGTTCTTGCT
AATAACGCTC GTACTGGTGG TGAAATTACG TCTCAACCGG TGGAGGTTAA TGTCGTGAGC
CATCCTGTCC AGAGGTTTGC AGTTTGGTTT GGAGGCTCTG TGCTTTCATC AACTCCTGAG
TTTTTCGCGA GTTGCAGAAC GAAAGAGGAG TATGAGGAAT ATGGAGCAAG CATATGCCGC
ACGAATCCGG TGTTCAAGGG AATGTATTGA AGCTGCTTCA TAAATAATTC ACCAGCAGAT
TCTGTGAATG TTTGTCTGCT TTACTCCATT TCTATTACTG ACTTTAGGGT TCTTGAGTAC
ACACAGTGTA AGCTAGGCTT GATGTAGAAG TCATATTATT ATTCAGACAA ATTAAAGAAA
AAAAGTATGT AGAAGTTTGA TTTTTTTTTC ATATTATTTT CTGTTAACTC AAGCATTAAA
TTCCACAGAA AAGTTCCGGA TTATCAATCG TCTAATTGTC AAGTTATCAT TTTTT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search