RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda08192 
 cDNA clone name   RAFL09-30-E24 
 Memo   

 AGI code   AT3G13750.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY093197 
 Sequence 
AACAAGAAAA TTAAAGCTTT AACTTAAGAA AGCTTGAACC TTTCTCTTCC AACCACATCT 
TCCTTCTTTT TATCCTCTAG CTCAACTTAG AAAGAATAGA ATAAAGTGGC AAAACCGAAA
GTGAACCAAC TTGTAGTAAA TTAATAGTTA TGGGTTCGAA ACCTAATGCC ATGAAGAATG
TGGTGGCTAT GGCGGCAGTT TCTGCTCTGT TCCTTCTAGG GTTTCTTGTT TGCTCTGTTT
CTGGTTCTGT CTCTTACGAT AGCAGAGCCA TTACCATCAA TGGCAAAAGA AGAATCCTTA
TCTCTGGATC TATTCACTAC CCCAGAAGTA CTCCTGAGAT GTGGCCAGAT CTAATTCGGA
AAGCAAAGGA AGGAGGCTTA GATGTGATTC AGACTTATGT GTTCTGGAAT GGGCATGAGC
CATCTCCTGG AAAATATTAT TTCGAGGGCA ACTATGATTT GGTTAAGTTT GTCAAGTTGG
TCCAACAATC TGGACTCTAT CTTCATCTAA GGATTGGTCC TTATGTCTGT GCTGAATGGA
ACTTCGGAGG ATTTCCTGTT TGGCTTAAGT ACATTCCAGG GATTAGCTTC AGAACAGATA
ACGGTCCTTT CAAGGCTCAA ATGCAAAGAT TCACCACGAA GATTGTTAAC ATGATGAAAG
CTGAGAGGCT TTTTGAATCT CAAGGCGGTC CTATAATTCT CTCTCAGATT GAAAATGAAT
ATGGACCAAT GGAGTATGAG CTTGGTGCAC CGGGCCGGTC ATACACCAAC TGGGCAGCTA
AGATGGCGGT GGGGCTAGGC ACTGGTGTCC CTTGGGTCAT GTGCAAACAA GACGATGCTC
CCGACCCCAT TATCAATGCT TGCAATGGCT TCTACTGTGA TTACTTCTCC CCAAACAAGG
CTTACAAGCC TAAAATGTGG ACCGAAGCCT GGACTGGATG GTTTACAAAG TTTGGAGGCC
CAGTTCCTTA CCGCCCAGCT GAAGATATGG CCTTTTCCGT TGCAAGGTTT ATCCAAAAGG
GTGGATCTTT CATCAACTAC TATATGTATC ATGGTGGAAC AAACTTTGGT CGAACTGCTG
GTGGTCCGTT TATCGCAACT AGCTATGATT ATGATGCTCC TCTTGACGAA TATGGACTTG
AAAGGCAGCC TAAGTGGGGG CACTTGAAAG ATTTGCATAG AGCAATTAAG CTGTGTGAAC
CAGCTTTAGT ATCAGGAGAG CCCACAAGAA TGCCTCTCGG AAACTATCAA GAGGCTCATG
TGTACAAATC AAAATCTGGA GCTTGTTCTG CATTCTTAGC AAATTATAAT CCAAAATCTT
ACGCCAAAGT TTCTTTCGGG AACAATCACT ACAATCTCCC TCCGTGGTCT ATAAGTATTC
TCCCAGACTG CAAAAACACA GTTTACAACA CAGCCAGGGT TGGTGCTCAA ACTTCTAGGA
TGAAAATGGT TCGGGTTCCT GTTCATGGTG GTTTATCTTG GCAAGCATAC AATGAAGACC
CATCAACTTA CATCGATGAG TCATTCACAA TGGTCGGATT AGTGGAGCAG ATAAACACTA
CACGAGACAC TTCGGATTAC CTGTGGTACA TGACTGATGT TAAAGTTGAT GCCAATGAAG
GATTTTTGAG GAATGGAGAT TTGCCGACTC TTACTGTTCT ATCAGCTGGC CATGCTATGC
ATTTGTTTAT CAATGGTCAA TTATCTGGAT CTGCATATGG TAGTTTAGAC TCTCCTAAGC
TAACTTTTCG GAAAGGTGTG AATCTAAGAG CTGGTTTCAA CAAAATTGCG ATACTAAGCA
TTGCTGTTGG TCTCCCGAAT GTGGGTCCAC ATTTTGAGAC ATGGAATGCT GGAGTTTTGG
GTCCAGTTTC ATTGAACGGT CTCAATGGGG GACGGAGAGA TCTATCATGG CAGAAATGGA
CTTATAAGGT TGGTCTTAAA GGAGAGTCTC TGAGTCTTCA TTCACTTAGT GGTAGCTCAT
CGGTTGAGTG GGCAGAAGGT GCATTTGTTG CACAGAAGCA ACCACTTACT TGGTACAAGA
CGACTTTCTC TGCTCCAGCT GGAGATTCGC CATTGGCTGT AGACATGGGA AGCATGGGAA
AAGGTCAAAT ATGGATAAAT GGGCAGAGCC TGGGACGTCA CTGGCCTGCA TATAAAGCAG
TTGGTTCTTG CAGCGAGTGT TCTTATACCG GAACATTCAG AGAGGACAAG TGCTTAAGAA
ACTGTGGAGA GGCTTCTCAA AGATGGTACC ATGTCCCAAG GTCGTGGCTA AAACCAAGTG
GCAATCTATT GGTTGTCTTT GAGGAATGGG GAGGAGACCC GAACGGAATC ACGTTGGTCA
GAAGAGAAGT GGACAGTGTA TGTGCAGATA TCTATGAATG GCAATCAACG CTGGTGAACT
ACCAATTGCA TGCTTCTGGA AAAGTTAATA AACCATTGCA TCCCAAAGCA CATTTACAAT
GCGGGCCCGG ACAAAAGATC ACCACCGTGA AGTTTGCTAG TTTCGGGACA CCTGAAGGGA
CTTGTGGTAG TTACCGTCAA GGAAGCTGTC ACGCCCATCA CTCCTATGAC GCTTTCAACA
AACTTTGTGT TGGGCAGAAC TGGTGTTCTG TAACTGTAGC ACCGGAGATG TTTGGTGGAG
ATCCGTGTCC AAATGTGATG AAGAAACTCG CGGTGGAAGC CGTTTGTGCT TAAATGAAAG
CAGACGCAAC AGCAATCAAA AGACTGTAAA GGTGGTTACT TACGCATTCT TACAGGTTTC
TGATGGTATT AGTATGTTTT ATGAAGACAA CAGAAGAAGT TGGTATTTTT CTAGCTCCTT
ATTTTATCAC GGTGGAAGTT GTACAAAGGG ACGCAGCACG CCGTTCAACA ATTTGCAGAG
TTGTGATTTA TATGTAAATA AGCTTGGGAA GGGTTTGTTA TTGTAACCCA AGAAAGAAGA
TGAAGAAGAA GAAGAAGCAC ATTGAGACTG GAGAATCTAA GTCCATGTGT AGATTCTTTT
GGTAGGAGCA AAACTGGGAT TAGTTTATTC TCTGAGTTTT GCTTTGAACG TGTTTGTTGT
TGCTGTTGTT GTAGTCGATA CTATTAGATG AGACATTCTC TGCAATTATC TCATTGCTAA
ATTTATGTAA TGGTTTTTCT TTCTTTCTAT GGAATGAAGC ATATCAGTCT TGAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search