RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda08201 
 cDNA clone name   RAFL09-30-J19 
 Memo   

 AGI code   AT5G27630.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY093156 
 Sequence 
AACTAAAACC AAATTAGTAT TAATCCGAAA ACTTGAAACT GTGGCTTCCT CCTCAAATCT 
CCGATCAACG GAAACAAAAT GGCTCACATG GTGAGAGCGA GCTCTGGCCT TTCTTACCCG
GAGAGATTCT ACGCCGCCGC ATCGTACGTC GGCCTCGACG GATCTCAATC GTCGGTCAAA
CAACTCAGCT CCAAATTCTC CAACGATACC TCTTTGCTTC TCTACACGTT GCACCAGCAG
GCTACTCTAG GACCTTGTAG TATTCCAAAA CCGAGTGCGT GGAATCCAGT AGAGCAAAGC
AAATGGAAAA GTTGGCAGGG GCTTGGAACC ATGCCCTCCA TTGAGGCAAT GCGTCTATTT
GTGAAAATCT TGGAGGAAGC AGATCCTGGT TGGTATCCAA GGACATCTAA CTCTGTTCTT
GACCCTGCTG TACATGTCCA AATCAATAGC ACAAAGGCTG AGCCTAGTTT TGAGAGTGGA
GCTTCATTTG GTGAGACAAA GACGATTACT TCTGAGGATG GGCGCTTGAC AGAAACGCAA
GATAAAGATG TAGTTTTGGA AGACCCAGAT ACTGTTTCTG TGTATAATCA GTGGACTGCA
CCACGAACAT CAGGTCAGCC ACCAAAAGCC CGATATCAGC ATGGAGCAGC GGTTATTCAA
GATAAGATGT ATATGTATGG TGGAAACCAC AACGGCCGTT ATCTAGGTGA TCTTCATGTT
CTGGATTTAA AAAACTGGAC TTGGTCAAGA GTTGAAACCA AGGTTGTGAC TGGATCACAG
GAAACATCAT CTCCAGCAAA ACTAACTCAC TGTGCTGGTC ATTCTTTGAT ACCATGGGAT
AACCAGCTTT TGTCTATCGG TGGTCATACA AAAGATCCTT CAGAATCCAT GCCAGTGATG
GTCTTTGATC TACATTGCTG TTCATGGTCA ATCTTAAAGA CATACGGGAA GCCACCGATT
TCGCGTGGAG GTCAGTCAGT GACCCTTGTG GGAAAAAGCT TGGTGATATT TGGTGGCCAG
GATGCAAAGA GATCGCTTCT GAACGATTTG CATATACTTG ATTTAGATAC CATGACCTGG
GAGGAAATTG ATGCCGTGGG TTCTCCTCCA ACTCCAAGGT CTGATCATGC TGCTGCAGTG
CACGCTGAGC GTTACCTTCT AATCTTTGGT GGAGGATCAC ATGCAACTTG TTTTGATGAT
CTGCACGTCC TTGATCTGCA AACTATGGAA TGGTCAAGAC ATACACAACA AGGTGACGCA
CCAACTCCAC GTGCTGGACA CGCTGGTGTG ACGATTGGGG AAAATTGGTA TATTGTTGGT
GGTGGAGATA ACAAAAGCGG GGCATCTAAG ACTGTTGTAT TAAATATGTC AACTCTTGCA
TGGTCAGTTG TCACTTCAGT CCAAGAACAT GTACCTCTCG CTAGTGAGGG ATTGAGTTTA
GTTGTGAGCT CATACAATGG AGAAGACATA GTGGTTGCTT TTGGTGGATA CAACGGACAT
TACAACAATG AAGTGAATGT TCTTAAACCA AGCCACAAAT CAAGCTTGAA ATCCAAGATT
ATGGGAGCTT CTGCTGTGCC AGATAGTTTT TCCGCTGTTA ATAACGCCAC GACTAGAGAT
ATTGAGTCTG AGATCAAGGT TGAAGGAAAA GCCGACCGCA TTATCACAAC CCTTAAATCC
GAAAAAGAAG AAGTGGAGGC ATCACTCAAC AAGGAAAAGA TACAAACTCT CCAACTAAAG
GAAGAGTTAG CAGAGATAGA CACACGAAAT ACAGAGTTAT ACAAGGAACT TCAATCTGTG
CGGAACCAAC TTGCAGCGGA ACAATCAAGG TGTTTCAAAC TAGAGGTTGA AGTTGCAGAG
CTAAGACAAA AGCTTCAGAC AATGGAAACA CTTCAAAAGG AACTCGAACT CCTCCAACGT
CAAAGAGCCG TTGCGTCTGA ACAAGCCGCC ACCATGAACG CCAAACGACA AAGCTCTGGT
GGCGTCTGGG GTTGGCTCGC TGGAACTCCT CCGCCTAAAA CATGAGTGCC CATGAAACTT
TTTTTCGGGT AACTCTTTTT TGTCATTACC AATATCAGTA TTTACTTTTA GAAAGAAAGA
AAAAGAGAGA AATACAGTAT AGACAATTTT TAGCGTCTCC GCATTGTTAC TAGTGAAAAT
AAGGTCTATA GTTGTTTCTA CTACAGTATG ATTGATGAGT TGCCATTTGA AGATTCAGTT
TCTATATAAG CTCTACCGAT TTGTGTG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search