RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda08271 
 cDNA clone name   RAFL09-37-M24 
 Memo   

 AGI code   AT1G54100.2 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY091032 
 Sequence 
TGAACCATTA GGTGATTTTT TTCTCTGATC TTCGAGTTCT GATAATTGCT CTTTTTTCTC 
TGGCTTTGTT ATCGATAATT TCTCTGGATT TTCTTTCTGG GGTGAATTTT TGCGCAGAGA
TGGGTTCGGC GAACAACGAG TACGAGTTTC TGAGTGAGAT TGGGCTGACT TCTCACAACT
TGGGATCTTA CGTTGCTGGC AAATGGCAAG CCAACGGACC TCTTGTTTCA ACTCTCAATC
CTGCTAACAA TCAGCCAATT GCTCAAGTTG TGGAAGCTTC TCTAGAGGAT TACGAGCAAG
GTTTGAAAGC TTGCGAGGAA GCAGCTAAAA TATGGATGCA GGTTACGGCT CCTAAGAGAG
GTGATATCGT CAGACAGATT GGGGATGCAC TAAGATCCAA ACTTGACTAT CTTGGTCGTC
TTCTTTCTCT TGAAATGGGA AAGATCCTTG CTGAAGGTAT TGGAGAAGTT CAGGAAGTAA
TTGACATGTG TGATTTTGCT GTTGGTTTGA GCCGACAACT CAATGGATCG GTTATACCTT
CAGAACGCCC TAACCACATG ATGTTGGAGA TGTGGAATCC TCTTGGCATT GTTGGTGTTA
TCACAGCGTT TAATTTTCCC TGTGCAGTTC TTGGTTGGAA TGCTTGTATT GCTCTTGTCT
GTGGAAACTG TGTAGTCTGG AAAGGTGCTC CAACTACACC GTTAATAACT ATCGCAATGA
CCAAGCTAGT AGCTGAAGTT TTAGAGAAAA ACAACTTACC CGGTGCCATT TTTACGGCCA
TGTGTGGTGG TGCTGAAATT GGTGAAGCAA TAGCCAAAGA CACACGCATT CCCTTAGTAT
CCTTTACTGG AAGCTCCAGG GTGGGCTCAA TGGTACAACA AACAGTGAAT GCGAGATCTG
GGAAAACTTT GCTTGAGTTG AGTGGAAACA ATGCAATCAT AGTCATGGAC GATGCTGATA
TACAGTTAGC GGCTCGATCT GTTCTATTCG CTGCGGTTGG AACTGCTGGT CAACGTTGCA
CAACTTGCCG TAGGCTGCTT TTGCATGAGA GTGTCTATGA CAAAGTACTC GAGCAACTGC
TTACCTCATA CAAACAAGTC AAAATCGGCA ATCCTCTTGA GAAAGGGACA TTGTTAGGAC
CATTACATAC TCCTGAATCA AAAAAGAACT TTGAGAAAGG AATTGAAGTC ATCAAATCCC
AGGGTGGTAA AATACTAACG GGAGGTAAAG CAGTCGAAGG TGAAGGAAAC TTTGTGGAGC
CTACGATAAT CGAGATATCA GCAGATGCTG CTGTCGTCAA AGAAGAGCTA TTTGCTCCGG
TTCTATATGT TCTAAAGTTT AAGTCATTTG GAGAGGCTGT TGCGATAAAC AACTCGGTTC
CTCAAGGTCT AAGCAGCTCG ATATTCACTC GGAACCCTGA AAACATCTTC AGGTGGATCG
GACCACTGGG AAGTGACTGT GGCATTGTGA ATGTGAACAT ACCGACGAAT GGAGCTGAGA
TTGGTGGAGC TTTTGGAGGC GAGAAAGCGA CTGGTGGTGG TCGTGAAGCT GGAAGCGACT
CATGGAAACA GTACATGCGT CGATCGACTT GTACCATCAA CTATGGAAAC GAGTTACCTC
TAGCGCAAGG AATTAACTTC GGTTAGATTT TTCAGAGATT TACTCGTTAA TTAATAATGT
TATGTTGGTT CGATTTCGAT ACTTGTATTG TATGCCTTGT TCTCTCCAAG CCTTTGACTT
AAGATGATTA CGCTTTTAAT ATATATAAAA AAATATTGAA TATATTTTGA TTGTTAATTT
GAAGATAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search