RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda08293 
 cDNA clone name   RAFL09-39-B05 
 Memo   

 AGI code   AT5G54440.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY090975 
 Sequence 
GTCGGTGATT TCCTCCACTT CCTTTTCTGG CAGCTAGAAG ACGAAACCTC ACTCAAATTC 
TGATCTCTTT GTATAATTCG ATCGAGTTAT TCGTATGATT CGTATAGATC GGTGACTCAG
ATGGCGAACT ACTTGGCTCA GTTCCAGACG ATTAAGAATT CCTGCGATCG TCTCGTCGCC
GCCGTGGAAG ATGTGTGTGA TCTATGGCCT ACAGTGAAAG GTTTATTTGA AGAACATCAG
CCATTAAAAA GAGCATTCTT GACTAACAAG ACTCGAAATC CGGTTTTTGT TGAGAACTTG
CCGGTTGAAT TCATATTAAC TACAGACGCG AGGCTTCGTA GTCGATTCCC GCAGGAGCAG
TATTTGTTCT GGTTTCGAGA ACCATACGCA ACTATAGTTC TTGTCACATG TGAGGATCTT
GATGAGTTTA AAAACATTCT CAAACCACGT CTGAAATTAA TTGTTCAGAA TGATGAGAGG
GAATGGTTTA TTGTATTTGT ATCTAAAGCT CATCCAAGTA ATGATCAAGC AACTAAAAAT
GTCAAGAAAG TATATGCGAA GCTTGAAGTT GACTTCAGTT CAAAAAAGAG AGAAAGGTGC
TGTAAGCTGG ATGTACATGG CCCTGAAGGA AATTTTTGGG AGGACCTTGA ATTAAAGATT
ACCGAGTGCA TCAGGAATAC CTTGGATAGG CGCGCACAAT TCTACGAGGA TGAGATACGC
AAGCTCAGTG AGCAGCGGTT TATGCCAATA TGGAACTTTT GTAACTTTTT CATCCTGAAG
GAAAGTTTGG CTTTCATATT TGAGATGGCT CATCTTCATG AAGATGCATT ACGTGAATAT
GATGAACTAG AGCTCTGCTA TTTGGAAACA GTTAATATGC CTGGGAAACA GAGGGATTTT
GGAGGATTCG ACGGTGAAGA TGACCAAGCT GTGCTGCTGA AACCAGGAAG CAAACCATTG
ACACAGATTG TGCAAGATGA TTCTTTTAGA GAATTCGAGT TTAGACAGTA TCTCTTTGCC
TGTCAATCTA GGCTGTTGTT CAAGTTGAAT CGTCCATTTG AAGTTGCATC TAGGGGATAT
TCTTTTGTTA TTAGTTTTGC AAAGGCCTTG ACCCTTCATG AGAGTGTACT GCCCTTCTGT
ATGCGAGAAG TTTGGGTAAT TACTGCATGT TTAGCGCTGA TCGAAGCAAC TGCTTCTCAT
CACCATGATG GCGTTGTTGC ACCTGATATT GAGAAGGAAT TTTTCCGTCT TCAGGGTGAT
CTCTATTCAC TTTCACGGGT TAAGTTCATG AGACTTGGAT ATCTGATAGG ATATGGAACA
GACATCGAAA AGAGTCCACT GAACAGTGCT TGTCTCAGTA TGCTGCCTTG GCCAAAACCG
GCTGTCTGGC CATCTCTTCC ACAAGATGCT TCCTCGGAGG TGCTTGAAAA AGAAAAGACT
ATTCTTCAAG CAACTTCAAG GACCAAGCAC TTTGGTATTC AACGGAAAGC CTTACCTCTT
GAACCATCTG TCCTTCTACG TGTGGCTAAC AGAAGAAGGG CTTCTCTTTC AACCGGAAAT
ATTCCTGAAA TGTTTGATGG GCGCCCAAGT TTTACTGAAG GGTTTAGAAG CGTCTCCGAG
AACACCTTCA TCACTTAAAG TACAAGCACC TCCCATGTCA AGAACAAATT CTTCACCAGG
AAATTTTGAG AGTCCCCTAG ATAGGCCTAT GAGGCTTGCT GAAATTTTTG TTGCAGCTGA
GCACGCTCTA CGACTTACCA TTTCAGATCA TGATTTGTTG AAGACATTGT CATCTATTCA
GGATTTCGAG AATAAATATC TTAACCTAAC CAAAGGTGCT GCCGAAAACT ATCACCGTTC
CTGGTGGAAG AGACATGGAG TCGTTCTCGA TGGGGAAATT GCAGCTGTCT GCTTCAAGCA
CGGAAAATAT GATTTGGCTG CAAACTCTTA TGAAAAAGTT TGTGCCCTTT ATGCGGGTGA
AGGATGGCAA GATTTACTGG CAGAAGTCTT GCCTAATTTA GCACAGTGTC AAAAGATTCT
TGATGATCAA GCTGGGTACA TGTCATCTTG TGTTAGACTA CTTTCGTTGG ATAAAGGATT
ATTCTCGTCC AAGGAGCGGC AAGCTTTTCA GTCCGAGGTT GTTACTCTTG CACACAGTGA
AATGAAGAAC CCAGTTCCCT TAGATGTGTC ATCATTGATC ACATTTTCTG GAAATACTGG
CCCTCCACTT CAGTTGTGTG ATGGAGACCC TGGGAATCTA TCTGTTACTG TGTGGAGTGG
CTTTCCTGAT GATATCACCC TTGATTCGCT TAGTCTTACC TTGGTAGCCA CCAACAACAC
TGACGAAGGC GGCCAGGCTT TAAAGAGTTC CGCTGCAACT GTGCTAAACC CCGGAAGGAA
TACTATCACT TTTGCTCTGC CTCCACAAAA ACCCGGTTCC TATGTCTTGG GAGTTGTTAC
TGGCCAGATT GGGCGCTTGA GATTCAGGTC TCATAGCTTT TCGAAGGGTG GTCCTGCAGA
TAGTGACGAC TTCATGAGTT ATGAGAAGCC AACCAGACCT ATCCTGAAGG TTTCCAAACC
AAGAGCTCTG GTTGATCTTG CTGCAGCTGT ATCTTCTGCT CTGCTAATAA ATGAAGCCCA
GTGGATTGGT ATCATAGTAC GTCCTATTGC TTACTCACTT AAAGGCGCGA TCTTGCACAT
TGATACTGGT CCAGGGCTAA AGATTGAAGA CTCGTATGGA ATTGAGATGG AGAGATACAT
GGACGCAGAT TGTGATACTG GTGCATCAAA AGCTGAGGTT TTTGTTGAAG ATAGTCCTGT
CTCTTCAAAA CGGGATTCAG AGGTGCTTAA TCTTTGCGAT GGTAAAATAG TGTTCTCAGA
TTGGGCTAGC AATGTGAGTT CTATTCTTTG GGTCCCTGTT CGTGCCTTGA GTGAGAAGCT
TGCTAGAGGG TCATCATCAG TCACTCCGCT GAAACAAGAT ATTTTAGAGG GAATGAGAAC
TGTAGCTTTG AAACTTGAAT TTGGGGTTCA TCATAACCAG ATATTTGAGA GAACCATAGC
TGCACATTTT ACCGATCCCT TTGATGTGAC CACAAGGGTG GCAAACAAAT GCAATGATGG
CACTTTGGTC TTGCAGGTTA TGTTACACTC CCTCGTCAAG GCGAACTTGA TAGTTCTTGA
TGTTTGGCTT GATCTTCAAG ATGGATTTAT TCATGGACAA AATGATGGAA GACCGACTTC
AACGTTCTTT CCGCTTGTCG TGTCTCCAGG ATCTAGAGCA GCAGTCGTGT TCAGTATATG
CCTAGACAAG AGTATGTCAT CAGAAGGGAA AGATTTGCAG CTACCAGAAA GCATTCTGAA
TATCAAATAT GGAATCCATG GGGATAGAGC AGCTGGAGCA CACAGGCCAG TGGATGCAGA
TCACTCTGAA ACTGATACTG AAGGGAGAGA TTTGGTGTTC AAGAGTGCTA TTGTTTTGCA
GCGTCCAGTA CTTGATCCTT GCCTCACAGT TGGATTCCTC CCACTTCCTT CTGATGGGCT
TAGGGTCGGG AAACTTATCA CCATGCAGTG GAGAGTGGAA AGGCTTAAAG AACTCAAAGA
AAGTGAAGCC GTGGAACAAC AACATGATGA GGTGTTATAT GAAGTCAATG CAAATTCGGA
GAATTGGATG ATCGCTGGTA GGAAGAGAGG CCATGTCTCT CTCTCAGAGG AGCAAGGTTC
AAGAGTAGTA ATCTCGATAC TATGTGTCCC GTTAGTTGCG GGTTATGTCC GTCCTCCTCA
ACTCGGGTTG CCAAACGTAG AAGAAGCAAA TGTAAGCAGC AATCCATCGG GTCCTCACTT
AGTATGTGTC TTGCCTCCAC TTCTCAGTTC TTCCTACTGC TTACCTGTCA AGTAATAGAA
TCTCACTCTA TATTTTTTCC AAGAAAACAT TTTTTCTGTA TTTTTATTTT GTTTGCGATC
AAAGAAATAT CAGAGTATGG GATCATCAAT GATGAGAGTG ATTTTTCTTA AAAAAAAAAA
AAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search