RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda08299 
 cDNA clone name   RAFL09-39-F06 
 Memo   

 AGI code   AT3G06810.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY091014 
 Sequence 
TGGTTGATGA ATCTCTGAGG AGCAGAGCGA GATAGAGGAG AGTGAAGGAA CATCATGGGA 
AGCAGCACGG GCGATCTTGT GACACGTATC CAATCAGCTC ACCGTTTCGA TCACGATGCC
TTGTTTCGTT TTGCCGCCGA CAACGTCTCT GGCTTTCCGA CCAACCCTTC CCAATTCAAA
GTCTCACAGT TCGGACATGG GCAGTCGAAT CCAACGTTTC TGATAGAGGT TGGCTCAGGG
AGTTCCTTGA AACGATACGT TTTGAGGAAG AAGCCTCCTG GCAAGCTTCT TCAATCTGCT
CATGCTGTTG ATCGAGAGTT TCAGGTGCTT CGGGCTTTAG GTGAACATAC ACAGGTTCCT
GTTCCTAAAG TCTTCTGCTT ATGCACTGAC CCTGCTGTCA TTGGGACTGC TTTTTACATT
ATGGAGTTTA TGGAAGGACG TATTTTCATT GATCCAAAGT TGCCGAATGT AGCACCTGAA
AGGAGAAATG CGATCTATCG TGCAACCGCC AAAGCCTTGG CATCTCTTCA CTCTGCTGAT
GTGGATGCCA TTGGTCTTGA GAAATATGGT CGGCGAGGCA ATTACTGCAA AAGACAGATA
GATAGGTGGT TCAAACAATA TTTGGCTTCA ACAAGTGAAG GTAAACCTGA AAGGAATCCA
AAGATGTTTG AGCTTGTTGA TTGGTTACGC AAAAACATCC CCGCGGAAGA TTCAACTGGA
GCAACATCAG GCCTTGTCCA TGGAGACTTT CGCATTGACA ATCTCGTTTT TCATCCTTCT
GAGGATCGAG TTATTGGAAT AATTGACTGG GAATTGTCCA CGCTTGGGAA CCAAATGTGT
GATGTTGCAT ACAGCTGCAT GCATTACATT GTGAATGTTC AGCTCGATAA GGAGCATGTT
AGTGAAGGTT TTGAAACTAC TGGGCTTCCA GAAGGAATGC TTTCGATGCC AGAATTTCTC
TTAGAATACT GTTCTGCATC GGGAAAACCA TGGCCTGCTG CAAACTGGAA GTTCTACGTA
GCGTTCTCCT TATTTCGGGC TGCTTCAATC TACACAGGGG TGTACAGTAG ATGGTTAATG
GGGAATGCTT CTGCCGGTGA AAGAGCGCGA AATACAGGGG TTCAAGCTAA TGAGCTTGTA
GAGTCTGCCT TGGGTTATAT TGCACGTGAA AATGTTCTTC CAGAACACCC TCCATCTGTT
CAAAGAGACG TGTCTCCGTC GTATGAAAGC CTTGTGGATG GAAGCGGGAG ATTCATCCCC
AACAGAAAAG TATTGGAGTT AAGGCAGAAG TTGATCAAGT TTATGGAAAC TCATATCTAC
CCAATGGAAA ACGAGTTCTC CAAACTTGCT CAATCAGATA TGCGATGGAC CGTTCACCCT
CAGGAGGAAA AGTTAAAGGA AATGGCAAAG AGAGAAGGCC TATGGAACTT ATTTGTTCCT
GTAGATAGTG CTGCTAGAGC TAGAAGAGAA CTGGCGGCTA CCGAGAATAA ACATAACCTC
TCGGGCAAGT CTTTTGATCA ATTGTTTGGT GAGGGCCTCA CGAACCTGGA GTATGGTTAC
CTTTGTGAGA TCATGGGTCG TTCTGTTTGG GCTCCACAGG TGTTTAACTG TGGTGCACCA
GATACTGGAA ACATGGAGGT GATACTGCGG TATGGTAACA AAGAACAAAT TTCTGAATGG
CTTATTCCGT TGCTCGAGGG AAGAATTCGT TCTGGATTTG CTATGACTGA GCCACAAGTT
GCATCGTCTG ATGCAACCAA TATTGAATGC TCTATCCGAA GACAAGGTGA TTCATACGTC
ATTAATGGCA CAAAATGGTG GACAAGTGGA GCTATGGATC CCAGGTGCAG AGTCCTTATT
CTCATGGGAA AAACTGATTT CAACGCCCCA AAACATAAGC AGCAGTCTAT GATATTAGTG
GACATGCGGA CTCCAGGTAT AAGTGTGAAG AGGCCTCTCA CAGTGTTTGG TTTTGATGAC
GCACCTCATG GACATGCTGA AATTTCTTTT GAAAATGTGG TTGTCCCGGC GAAGAACATT
CTCCTTGGAG AAGGCCGAGG ATTCGAGATT GCTCAGGGTA GGTTAGGCCC TGGAAGACTG
CACCATTGCA TGAGACTAAT AGGTGCAGCA GAGCGTGGAA TGGAGCTAAT GGCTCAAAGA
GCTCTGAGTA GAAAAACTTT TGGGAAGTTC ATTGCGCAGC ACGGTTCTTT CGTCTCTGAT
CTTGCAAAGT TACGGGTAGA GCTAGAAGGA ACCCGATTGT TGGTTCTAGA AGCTGCTGAT
CATCTTGATA AATTTGGAAA CAAAAAAGCT CGAGGAATTC TCGCAATGGC CAAGGTTGCA
GCTCCAAACA TGGCATTGAA GGTACTAGAC ACGGCAATAC AAGTTCATGG AGCAGCCGGT
GTATCCTCGG ACACAGTTTT AGCGCATTTG TGGGCTACAG CTAGAACACT GAGGATTGCT
GATGGACCTG ATGAGGTTCA TCTTGGGACC ATTGGCAAGT TAGAACTGCA AAGAGCTTCA
AAGCTTTAAA GCGTTTTGGG ATATGCGAAT TCGATTCTCA GAATAAGATA TCAGTTTTTT
TTTTTTTACA TCATTAATAA AGTTGTTCTT GGGTCTTTTA GTACAAACAG TAAATCTGAA
TAAATTTACT ACTAGATCTT ATCTGTTTCA TAATGTTAAT ACTTTATAAT ATTAAATCTT
ACTACCAAAA AAAAAAAAAA AA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search