RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda08347 
 cDNA clone name   RAFL09-42-D23 
 Memo   

 AGI code   AT2G04270.4 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY093213 
 Sequence 
TGAGTATTTC CTCAAAATCA CAAGAATCCT ACGGATGGGG GTCTTGGATT GATGATGCTT 
ACCTTTTTCC AAACTGTGTT ACCCCAGCTC AAAGCGAAGT GGTTTGGCAG ATGAATGCAC
TTCCGCCGAT AGTGCTATAG AAGTCCCGAG AACACATCTG AATGATAAGC AAGTAGGAGC
TGAATCTTTC TTATGTGATG AGCTTGCAGC CTTTTCGTCA GAGAACTCAA ACTTAAGTGC
GTTATTTTCT GACAACTATC AGCCTATCGA GGAACCGTGG TTGATTCAAG AATCTATTAC
CTTACAACAT GAAAGGAATA TGCAGACTGA TAGCGAACAA GATGTTGAAA GCTGTGATGA
CAATGAAAAT AACTTAAATA CCGATGAACA AAATCACCAG CTGACTGAGA CTCTCTTACC
AGATGGTGGA TTTTTCCAAT CAGAATCCAT TGCTACTACG ATACTGATCA ATTCTTCTAT
ATGTACGGTG CAAAGGATTG CTGTATTGGA AGGTGGAAAG CTGGTCGAGT TATTGTTGGA
ACCAGTTAAG ACCAATGTGC AGTGTGATAG TGTTTACCTG GGCGTAATCA CTAAGTTTGT
GCCCCATATG GGTGGTGCAT TTGTGAATAT CGGAAGTGCT AGACATTCTT TCATGGACAT
TAAGTCAAAC AGGGAACCAT TCATATTCCC TCCATTTTGT GATGGATCGA AGAAGCAAGC
AGCTGATGGT TCTCCGATCC TCTCTATGAA TGACATTCCA GCTCCCCATG AAATCGAACA
TGCTTCCTAT GACTTTGAAG CCAGTAGTTT ATTAGACATT GATTCAAATG ACCCTGGGGA
ATCTTTTCAT GATGATGACG ATGAGCATGA AAATGATGAA TATCATGTCT CAGATCATCT
AGCTGGACTA GTTAATGGAA CTGTAGTTAA CCATGGCGCT GTGGAAGTTG GATCTGAGAA
TGGCCATATT CCTATGGAGA GAGGACACTC TGCAGATTCT CTTGATTCGA ACGCATCAGT
TGCAAAAGCT TCTAAGGTGA TGTCGTCTAA GGATAATAAG TGGATTCAAG TTCGGAAAGG
AACCAAAATT ATTGTGCAAG TTGTTAAAGA GGGCCTCGGT ACGAAAGGTC CAACTCTTAC
TGCTTACCCG AAGCTGAGAA GTAGATTCTG GGTACTATTG ACTCGTTGCA AACGAATTGG
AGTCTCGAAA AAAATTTCGG GAGTTGAGAG AACCCGGTTA AAAGTTATAG CAAAAACATT
GCAGCCTCAA GGTTTTGGCC TGACTGTAAG GACTGTAGCT GCTGGCCATT CTCTAGAAGA
ACTGCAGAAA GACTTAGATG GTCTGCTTTT AACCTGGAAG AACATTACAG ATGAAGCAAA
ATCTGCAGCC CTTGCTGCAG ATGAAGGTGT GGAAGGAGCC ATTCCAGCGC TGCTACATAG
AGCAATGGGT CAAACACTAT CAGTTGTGCA GGACTATTTC AATGACAAGG TTGAGAAGAT
GGTGGTTGAC TCTCCCAGGA CATACCATGA GGTCACACAC TACCTGCAGG ATATGGCACC
TGATCTTTGT AATCGAGTGG AATTGCATGA TAAGGGTATC CCTCTTTTTG ATTTATATGA
AATTGAGGAG GAAATCGAAG GTATTCTTAG TAAAAGAGTT CCACTTTCCA ATGGAGGTTC
TTTGGTGATT GAACAAACTG AGGCGTTAGT CTCTATTGAT GTGAACGGAG GACATGGAAT
GTTTGGTCAG GGTAATTCAC AGGAGAAAGC TATTTTAGAA GTTAATCTTG CTGCTGCCAG
ACAAATTGCA AGGGAGATTC GGCTGAGAGA TATTGGCGGT ATCATTGTGG TAGATTTCAT
CGACATGGCA GATGAATCAA ATAAGAGACT CGTTTATGAA GAGGTTAAGA AAGCCGTGGA
GAGAGATAGG TCACTGGTAA AAGTATCAGA GCTGTCTAGA CACGGACTTA TGGAGATAAC
AAGAAAAAGG GTTCGGCCGA GTGTAACATT TATGATCAGT GAACCATGTT CTTGCTGTCA
CGCAACTGGT AGAGTGGAGG CACTGGAGAC TACCTTTTCC AAAATTGAAC AAGAGATTTG
TCGGCAGCTT GCAAAGATGG AGAAAAGAGG AGACCTGGAA AACCCCAAAT CGTGGCCAAG
ATTCATATTG CGGGTGGACA GTCATATGTC AAGCTTCTTG ACTACGGGGA AGAGGACGCG
GCTTGCAATC CTCAGTAGTT CCCTGAAAGT ATGGATTCTC TTAAAGGTTG CTAGACATTT
CACCAGAGGA ACCTTTGAGG TTAAACCGTT CATGGATGAG AAGACAGTAA ACGAAAGACA
GCATCAAGTT GCCATTTCAC TGCTCAAGAA AGCTGACGCC ATAGCAGACT CCTCCGGCAA
GAAGAAGCTC ACTCTAATTC CAATTAAGAA GGAGAAGACC AGTGGTAAAC AAAGGCGATG
AGACTATTTT TCTTTCTTGG CATCACTTTT GTTAGTTGTA TCAAATAATA CTGTACCGAA
TCAATTTTTG TGTATCAATA TCATCTTCTT CC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search