RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda08468 
 cDNA clone name   RAFL09-57-I16 
 Memo   

 AGI code   AT3G48820.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY080589 
 Sequence 
GGAAATCACG AAGCTGAAGC TTCTACTGGG GAATCGATGA AGCTCTTGCA TCTGATATTC 
TTATTAGCTT TGACTACTGG AATCTCTGCT GTTCTAATCT ACATTATCGG CGTCTCTAAT
CTCTACGAGT CTAATCGTTT TACCAATGAA GATTTAGAGG CGTTGCAGTC TTTGCAGAAC
GGATTCCAGA AGTGCGTAAG TGCAAATGGT TTGGGACTAC AAGCTGCTAT GGGTAGAGAT
TATTGCAAAG TTTCTATAAA CTTCCCTAAG GATACTGTCC CCAAATGGAA AGATCCCAAG
TCTGGAGAGC TTGAAGGATT GTCATATGAG TTTGACCTGT GTGAAGCAGT AGCTACATGG
GAACAAGTCA GGAATAGCTC TACAATACTC ACCAAGGAAT ACATTGATGC CTTACCAAAT
GGATGGGAGG ATTATGCATG GCGCAGAATC AATAAAGGAA TTCAACTTAA TCGTTGCCAG
AATAAATCTT TATGCATTGA GAAGCTTTCA TTGGTGCTTC CTGAAACACC ACCATATTTC
CCCCGGCAGT TTGGGCGATG TGCTGTTATT GGTAACTCTG GTGATCTCTT AAAAACAAAG
TTCGGAAAGG AGATAGATAC TTATGATACG GTTCTAAGAG AAAATGGTGC TCCTATTCAG
AACTACAAGG AATATGTGGG AGAGAAAAGT ACATTCCGTC TTCTTAATAG AGGGTCAGCA
AAAGCCCTTG ACAAAGTCGT GGAGTTGGAT GAAAAAAAGC AAGAGGTCCT GCTCGTCAAA
ACAACAATAC ATGATATTAT GAACAAGATG ATTCGGGAAG TTCCAATAAA AAATCCTGTG
TACTTAATGC TCGGTGCTTC ATTTGGCTCA GCAGCCAAAG GAACTGGGCT CAAGGCTCTT
GAGTTTGCTC TCTCGACGTG TGATTCAGTG GATATGTATG GATTCACAGT GGATCCAGGC
TATAAAGAGT GGACAAGATA TTTTTCAGAA TCCCGACAAG GACATACTCC TTTGCATGGA
AGAGCTTACT ACCAGATGAT GGAATGCTTG GGTCTCATTA AAATACACTC TCCCATGAGA
GCTGATCCAA ACCGTGTCGT GAAATGGGTG CCAAGCCGCA GTACAATTAG ATCTGCAAGA
ATTGCAGCAG AAAAGCTCTT AAGGAGAGTT GGAGCAGGAT CTGCAGATCC ATTAGCTTCA
TGCTCCATAG TAAAGAAGAG AAACAAAAAC AAGCGTCCAA TGGTCTCACA CCTCAGAAAA
CCTGTGAGCG ACCATCAAAA ATTTGTGAGA AGCACGAGCA TGTACCCAGT GGAGCACAGT
CCAGGACATG GTCAGCTTTG CATTACACCA GCTGACTAAG AAACTGCATA TCTAGGAATT
GATTTATCAC CATACACACT AAAGCACAAA ACAGGACGAC GATACATTCC TTCAAAAACA
AGTCCCTCTG CTTTTGCGCC ATTGTTAGGA GTTGAAGATC ATCAAGGTGA CAGTTATATG
CGTAATCTCT CTAGGTTAGG TTTAATTCTT TTGTTATCTA TTTTTCCGGA ATTTTCTTCA
CCAGAGATGT AGGTAAAATC ATAGAGGACT GAAAGAGAAC AAAGCTAGAA ATTGATTATG
TCTAATTTTA GTACATAAGC AAATGTTATG TTCTTTGTTC TCTTTTCTTG CCTCCTCTAG
TCCATGTCTT ACCTTGTACT AGTCACAAAA TTATATTAAG CAGAATAGTG TAAAGCAAAA
AAAAAAAAAA AA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search