RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda08606 
 cDNA clone name   RAFL09-65-A14 
 Memo   

 AGI code   AT1G02310.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY081352 
 Sequence 
ATGTTGTGTC ATTCTCTTTT CTTCAAGTCG GCAAAAGTAT CACAATGTTA AACATCTTAC 
CGTTTTTCTT GTTCTTTCTT CCGTTTCTCA TCGGAAACAA CCGCATTTGC GTCGCCGTAA
AGACAGGCTT TGTCGGGAGA AACGGCACGC AGTTCGTGTT GAACGGAGAA CAAGTTTACT
TAAACGGCTT CAATGCTTAT TGGATGATGA CCACCGCGGC TGACACGGCA TCTAAAGGAA
GAGCTACCGT CACGACGGCG CTCCGGCAAG CCTCCGCGGT GGGAATGAAC GTCGCTAGGA
TTTGGGGTTT CAACGAAGGA GATTACATTC CTCTTCAGAT CTCTCCTGGC TCCTATAGTG
AAGACGTTTT CAAGGGGCTA GACTTTGTCG TCTATGAAGC TGGACGATTT AATATTAAAT
TGATAATTAG TTTAGTCAAT AATTTCGAAG ACTATGGAGG GAGAAAAAAG TACGTGGAAT
GGGCCGGTTT AGATGAACCG GATGAATTCT ACACAAACTC AGCTGTCAAG CAATTCTACA
AGAATCACGT GAAGACCGTG TTGACGAGGA AAAACACAAT CACTGGTCGA ATGTACAAAG
ATGACCCTAC CATCTTCTCA TGGGAACTCA TCAACGAACC TCGCTGCAAT GATTCCACTG
CTTCGAATAT TCTTCAGGAT TGGGTGAAGG AAATGGCTAG TTATGTTAAG TCCATAGACT
CAAACCATTT GCTGGAAATA GGGCTTGAAG GGTTCTACGG AGAATCTATA CCGGAAAGAA
CGGTTTACAA TCCCGGCGGA AGGGTCTTAA CCGGTACAGA TTTCATCACC AATAACCAAA
TTCCGGATAT CGATTTCGCC ACTATCCATA TCTACCCGGA TTCTTGGCTA CCATTACAGA
GCTCAAGAAC AGGAGAACAA GATACATTTG TGGACAGATG GATCGGAGCA CATATTGAAG
ACTGTGACAA TATCATCAAG AAGCCTTTGC TGATAACAGA GTTTGGGAAA TCTTCAAAGT
ACCCTGGTTT TAGCTTAGAG AAACGGAACA AGTTTTTCCA AAGAGTTTAC GATGTTATCT
ACGACAGTGC AAGGGCTGGT GGTTCGTGTA CTGGTGGTGT TTTCTGGCAG CTTACGACCA
ATAGAACTGG TCTGTTAGGT GATGGGTACG AGGTCTTTAT GCAAGCAGGT CCTAATACTA
CTGCTCAGCT TATCGCCGAC CAATCTAGTA AACTGAAAAA CCTCAAGTAT CCACCGTTGG
TCACACATAG TGCAGAATGA AACAGTATAG ATACAAACAG TAGATATTAG AATGTAAAAA
TAGGAAACAT GTATAGTTGA ATATGAACAA AAGCTAAATG ATATGTAGAA TAGTTGAATG
T

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search