RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda08625 
 cDNA clone name   RAFL09-65-M08 
 Memo   

 AGI code   AT1G06290.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY099579 
 Sequence 
ATCTTCCTTA AAACAACCAC AACGTCACTT TCTTCCCGGA TAATTGAAAT CGGTGATCGG 
AATCCCTAGA AATGTCGGAT AATCGTGCAC TCCGACGAGC TCATGTTCTC GCCAATCACA
TACTCCAATC AAATCCTCCA TCTTCGAACC CGTCCCTGTC GCGCGAGTTA TGTTTGCAGT
ACTCTCCACC GGAGCTCAAC GAGAGCTATG GATTCGATGT CAAGGAGATG AGAAAATTAC
TTGACGGACA CAACGTGGTG GATCGGGACT GGATTTATGG ACTCATGATG CAGAGCAATC
TGTTTAATCG GAAGGAGAGA GGAGGTAAGA TTTTCGTGTC GCCGGATTAC AATCAGACGA
TGGAGCAGCA GCGTGAGATC ACAATGAAAC GGATCTGGTA CTTGCTTGAG AATGGGGTTT
TCAAAGGATG GTTGACGGAG ACAGGTCCTG AGGCCGAGCT CAGGAAATTA GCTCTGCTTG
AGGTTTGCGG GATTTATGAT CACTCCGTCT CCATCAAAGT TGGTGTGCAT TTCTTCCTGT
GGGGTAATGC TGTAAAGTTT TTTGGAACAA AGCGTCACCA TGAAAAGTGG CTGAAGAACA
CCGAAGATTA TGTTGTCAAG GGCTGTTTTG CTATGACTGA GCTAGGCCAT GGAAGTAATG
TACGGGGAAT TGAAACAGTG ACAACTTATG ACCCAAAAAC TGAAGAGTTT GTGATAAATA
CTCCTTGTGA ATCTGCTCAG AAGTATTGGA TTGGTGGGGC AGCTAATCAT GCAACCCACA
CAATTGTGTT TTCACAGCTT CATATCAACG GAACCAACCA GGGGGTCCAT GCCTTTATCG
CCCAAATCAG GGATCAAGAT GGCAGCATAT GTCCAAATAT CCGCATTGCT GACTGTGGAC
ACAAAATTGG TCTAAATGGT GTTGACAATG GCCGGATCTG GTTTGATAAT CTTCGAATTC
CAAGAGAGAA TTTGTTGAAT GCAGTTGCTG ATGTTTCGTC TGATGGGAAG TATGTTAGCT
CAATTAAAGA TCCTGATCAG AGATTTGGAG CATTCATGGC CCCTTTGACT TCTGGCCGAG
TCACAATTGC ATCAAGTGCA ATTTATTCTG CAAAGGTCGG ATTATCTATT GCTATAAGGT
ACTCATTATC GAGAAGAGCC TTCTCTGTTA CAGCTAATGG TCCTGAAGTC CTCCTCCTTG
ATTACCCAAG CCATCAAAGG CGACTGCTAC CACTCCTAGC AAAGACATAT GCTATGAGTT
TTGCTGCAAA TGAATTGAAG ATGATTTACG TGAAGAGAAC ACCGGAGACC AACAAAGCCA
TCCACGTTGT TTCAAGTGGG TTCAAAGCTG TTCTCACCTG GCACAATATG CACACACTTC
AGGAATGTCG AGAAGCTGTC GGAGGGCAAG GTGTGAAAAC AGAAAATCTA GTTGGTCAGT
TGAAAGGTGA ATTTGATGTG CAGACTACAT TTGAGGGTGA CAATAATGTA TTGATGCAGC
AGGTGAGCAA GGCGCTTTTC GCTGAATATG TATCGTGTAA GAAGAGAAAC AAACCTTTCA
AGGGACTGGG ATTGGAGCAC ATGAACAGTC CACGTCCTGT ATTACCGACT CAACTCACAT
CATCAACCCT CAGATGCAGC CAATTCCAGA CAAATGTGTT CTGCTTAAGA GAGCGAGATC
TTCTGGAGCA ATTTACTTCT GAAGTTGCAC AGCTTCAAGG GAGAGGAGAA AGTCGAGAAT
TCTCTTTCCT CCTGAGTCAT CAACTTGCTG AAGACTTAGG TAAAGCTTTC ACAGAGAAAG
CAATACTTCA AACCATTTTG GATGCTGAGG CAAAACTACC TACTGGCTCA GTAAAGGATG
TGTTGGGTCT TGTAAGATCA ATGTACGCAT TGATCAGCTT GGAAGAAGAT CCATCGTTGC
TGCGATATGG TTACCTATCT CAGGATAATG TTGGAGATGT GAGGAGAGAA GTTTCAAAGC
TCTGTGGAGA GCTTAGACCA CACGCGCTTG CACTCGTCAC TTCATTCGGC ATTCCAGACT
CCTTCTTGAG TCCAATTGCA TTCAACTGGG TCGAAGCCAA TGCTTGGTCT TCAGTTTAGT
TACCTGCTAG TAACAATCTC TTCCATAATT CCCATATATC TCTTATAAAA GTTATGTTTC
CACAATATCT ACAGAAACTG TTGTAAGCTC GTCATAATAA AAGGGTATAT ATGATATGTA
TCCAGGGTTT ATTCTTTACT TAAACTGGTC CAAACAAAAA TGTTTGGTAA TAATTTCAAA
TTCTTATAAT AATTGTTATT ATTATGATTC TTGATTGGTT TGAGTTGTGG ATAAATTTTT
TTGAGTACTT AATTTGTAAT TCATTCAATT TTCAC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search