RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda08640 
 cDNA clone name   RAFL09-66-G16 
 Memo   

 AGI code   AT3G18440.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY099663 
 Sequence 
AAAAAGCTTA ATTCTCTTTG AGAATCCGTC TAGTAATGGC GGCGAAGCAA GGTTCCTTCA 
GGCATGGAAT ACTCGAGAAA CGGGAGAGGC TTCTCTCCAA TAATGGTTTC TCCGATTTCA
GATTCACCGA CATCGAATCT AACGATCTAC TCGAAAACGA AAACTGTGGA CGAAGAACAC
GGTTATGTTG CTGTTGTTCG TGTGGTAATC TATCTGAGAA AATATCTGGA GTCTACGACG
ATGCTAAAGA TGTAGCGAGG AAAGCTTGGG AGATGGGAGT ATCTGATCCG AGAAAGATCG
TCTTCTCCGC TAAGATTGGT CTTGCTCTGA CGATTGTTGC GCTTTTGATT TTTTATCAGG
AACCTAATCC GGATCTTAGT CGATACTCTG TTTGGGCTAT TCTTACTGTC GTCGTCGTCT
TCGAATTCAC CATCGGAGCA ACTCTAAGCA AAGGGTTTAA TAGAGCGCTT GGGACATTAT
CAGCTGGAGG TCTTGCTCTT GGAATGGCTG AGCTTTCCAC TTTATTCGGT GACTGGGAAG
AGATCTTCTG CACTCTTAGT ATCTTCTGCA TTGGGTTTCT TGCAACTTTC ATGAAACTAT
ACCCGTCGAT GAAAGCTTAT GAATACGGGT TCCGGGTTTT CTTGCTTACG TATTGCTACA
TTCTGATTTC TGGGTTCAGA ACTGGGCAGT TTATAGAAGT GGCTATCTCT CGGTTTCTGC
TTATAGCTCT TGGTGCTGGT GTTAGTTTAG GTGTTAATAT GTTTATCTAT CCTATATGGG
CTGGAGAGGA TCTTCATAAC CTTGTCGTGA AGAATTTTAT GAATGTTGCG ACTTCCCTTG
AAGGTTGTGT GAATGGATAT CTCCGCTGTC TTGAATACGA GAGAATCCCA TCCAAAATCC
TCACGTACCA AGCTTCAGAG GATCCTGTTT ACAAGGGTTA TAGATCAGCT GTTGAGTCAA
CCAGCCAAGA AGAGTCTCTG ATGAGTTTCG CAATATGGGA GCCACCACAT GGACCATACA
AGTCATTTAA CTACCCATGG AAGAACTATG TCAAGCTCAG CGGCGCTCTC AAGCATTGTG
CATTCACTGT CATGGCATTG CACGGCTGCA TTCTCTCAGA AATCCAGGCA CCAGAGGAAC
GGAGACAAGT TTTTCGGCAA GAACTTCAGA GAGTGGGCGT AGAAGGAGCT AAATTGTTAA
GAGAGCTCGG TGAAAAGGTG AAGAAGATGG AGAAGCTAGG ACCAGTCGAC CTTCTCTTTG
AAGTACACCT AGCTGCTGAA GAATTACAGC ACAAGATCGA CAAGAAATCT TACCTTCTTG
TCAATTCCGA ATGCTGGGAG ATCGGAAACC GAGCCACCAA GGAATCAGAG CCTCAAGAAC
TGCTCTCCCT CGAAGATTCA GATCCACCAG AAAACCACGC GCCTCCAATC TACGCCTTCA
AATCCCTAAG CGAGGCAGTT CTAGAGATAC CACCAAGCTG GGGCGAGAAG AATCACCGTG
AAGCGTTGAA CCATAGACCT ACTTTCTCAA AACAGGTGTC ATGGCCTGCA CGGCTTGTAC
TTCCGCCGCA TCTGGAGACG ACTAACGGAG CTTCACCGTT GGTGGAGACA ACAAAGACTT
ATGAAAGCGC GAGTGCATTG TCTCTCGCGA CGTTCGCGTC TCTCCTCATT GAGTTCGTTG
CTCGGTTGCA GAACGTGGTC GACGCGTTCA AGGAGTTAAG CCAGAAAGCG AATTTCAAGG
AGCCGGAGAT TGTTACAACG GGGACTGATG TTGAATTCTC TGGTGAAAGA GTTGGACTTG
GCCAGAAGAT TCGTAGGTGT TTTGGGATGT AAGGTTTTTG TTTTTGCATC GGCGTTTCAC
TTTATACGCG CGAGAGATTA GAGTTTAAAC TGTTAACTGT AAAACTAGTA ACCCAACTAA
ATTCGTAAGT AATGGTAAAA ATAAAATAAA AATCAGAGGC AGTTTTTGAA CCTT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search