RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda08662 
 cDNA clone name   RAFL09-67-D01 
 Memo   

 AGI code   AT5G04410.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY099609 
 Sequence 
AATTCCAATG CCATCGTGAT CGATTCATCT CTCTCTCTCT CTTCCAATTT TCCCAATTCT 
TTTTTAAAAC CCTAATTTTT CAGATATCTG ATTATCTCTT GTATTTCTTC TACTCGATTT
GCTCCCATAA AAACCCTTAC TTTCTTCAAG TTCTGGTTTT CACCGATTGA TGGGTCGTGG
CTCAGTGACG TCGCTTGCTC CTGGGTTCCG TTTTCACCCG ACGGATGAGG AACTTGTTCG
CTACTACCTT AAGCGTAAGG TCTGCAACAA ACCCTTTAAG TTCGATGCTA TTTCCGTCAC
CGACATATAC AAGTCTGAGC CTTGGGATCT ACCAGATAAG TCGAAGCTGA AAAGTAGAGA
CTTGGAATGG TACTTCTTTA GTATGCTGGA TAAGAAGTAC AGTAATGGTT CCAAGACGAA
TCGTGCTACG GAGAAAGGGT ATTGGAAGAC GACTGGGAAA GATCGGGAGA TTCGTAATGG
TTCAAGAGTC GTTGGGATGA AGAAGACACT TGTTTATCAC AAGGGTCGAG CTCCTCGTGG
TGAAAGGACC AATTGGGTTA TGCATGAGTA TCGGCTTTCT GATGAGGACT TGAAGAAAGC
TGGTGTGCCA CAAGAAGCAT ATGTGTTATG TAGGATATTC CAGAAAAGTG GTACGGGTCC
TAAGAATGGG GAGCAGTATG GTGCTCCTTA TCTTGAGGAG GAGTGGGAAG AAGATGGAAT
GACTTATGTA CCTGCTCAAG ATGCTTTCAG TGAAGGATTG GCTTTGAATG ATGATGTTTA
TGTCGATATT GATGACATTG ACGAGAAGCC CGAAAATCTG GTGGTCTATG ATGCCGTTCC
TATTCTACCT AACTATTGTC ATGGGGAATC AAGTAACAAT GTTGAATCAG GCAATTACTC
AGACTCTGGA AATTACATTC AACCAGGAAA CAATGTTGTC GACTCTGGTG GGTACTTTGA
ACAACCAATT GAAACTTTTG AGGAAGATCG GAAGCCTATT ATACGGGAGG GTAGCATTCA
GCCTTGTTCT CTGTTTCCAG AGGAACAAAT TGGCTGTGGT GTGCAAGACG AAAATGTGGT
GAATCTGGAA TCTTCCAACA ATAATGTGTT TGTAGCTGAT ACATGCTACA GTGACATTCC
TATTGATCAT AACTATTTAC CCGATGAGCC ATTCATGGAT CCTAATAACA ATCTTCCACT
CAACGATGGT CTGTACCTGG AAACGAATGA TCTCAGCTGT GCTCAACAAG ATGATTTTAA
CTTCGAAGAT TATCTCAGCT TCTTTGATGA TGAGGGTTTG ACTTTTGACG ATTCTCTATT
AATGGGACCT GAAGATTTTC TTCCCAACCA AGAAGCCCTT GACCAGAAAC CTGCCCCTAA
AGAATTGGAG AAGGAGGTCG CAGGAGGCAA AGAGGCAGTG GAGGAAAAGG AAAGTGGCGA
AGGATCTTCT TCAAAACAAG ATACAGATTT CAAGGACTTT GATTCAGCTC CGAAGTACCC
ATTTCTCAAA AAGACGAGCC ACATGCTTGG AGCCATTCCT ACTCCATCTT CATTTGCTTC
ACAGTTCCAA ACAAAGGACG CAATGCGTCT ACACGCAGCA CAATCTTCTG GTTCAGTTCA
CGTGACTGCA GGTATGATGA GAATATCAAA CATGACTCTA GCAGCGGACA GCGGTATGGG
CTGGTCATAT GACAAGAACG GTAACCTCAA CGTAGTCCTT TCATTCGGGG TAGTCCAACA
GGATGATGCG ATGACTGCCT CGGGAAGCAA GACAGGAATT ACGGCGACAA GAGCTATGTT
AGTCTTCATG TGTTTATGGG TTCTCCTACT CTCTGTTAGC TTCAAAATAG TAACCATGGT
GTCTGCTCGG TAATAGGATC AAAGTTGAAT CGTCTCAAAG ACTTTTTTTG GTGTTTGTAC
CTCTCCAATC ATATAGCCTT TAACTTTGGC AGTGCTTTGC TGCTCAATAT TTAAATTTTT
ATTCGAAGGG TTTGGTGTAG CTTGAATTCT CTATATGGTT TCTAGTTTGA GTTTCTAGAA
ATAAGAACAT AAACAACTTT CTTATGACAA TTATTATTTG ATCCCGTTAT TGTTGGAATC
ATTGGTCTAA ACATGTTACA TTGTGAAATG ATATTTCGTT G

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search