RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda08691 
 cDNA clone name   RAFL09-69-H18 
 Memo   

 AGI code   AT1G74800.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY090451 
 Sequence 
ATTTGCTCCT GTTAACAAAT TTGCCAACTT TCTTCCATTT TCGAATCCCT CTTAACGCAA 
AGTTAGGTTT TTTGTTAATT CATTTCATTG CTTGGATCCT AAGGAAAAAA AAAACAGAAA
TGAAAAAACC CAAATTGTCG AAAGTGGAAA AAATCGACAA GATTGATCTG TTCTCTTCAC
TATGGAAGCA GAGATCGGTT CGTGTAATAA TGGCAATAGG GTTTCTCTAT CTTGTAATTG
TCTCAGTAGA GATACCTCTC GTTTTCAAAT CCTGGTCCAG CAGCTCCGTG CCTCTTGATG
CTCTTTCTCG ACTCGAGAAG CTCAATAACG AGCAAGAGCC CCAAGTCGAG ATTATCCCTA
ATCCTCCATT GGAGCCAGTT TCGTACCCGG TTTCGAACCC GACCATTGTT ACCCGGACGG
ACCTTGTTCA GAACAAGGTC CGTGAACATC ATCGGGGTGT TCTCTCAAGT TTGAGATTTG
ATTCGGAAAC TTTCGACCCG AGTAGTAAAG ACGGGTCAGT GGAGCTTCAC AAGTCAGCTA
AGGAAGCTTG GCAGCTAGGT CGCAAGCTAT GGAAGGAGCT TGAATCTGGA AGGCTTGAGA
AACTAGTGGA GAAGCCAGAG AAGAACAAAC CGGATTCATG TCCACATTCT GTTTCGCTAA
CCGGGTCTGA GTTTATGAAC CGGGAGAACA AATTGATGGA GCTGCCGTGT GGTTTGACAT
TGGGTTCACA CATAACTTTG GTGGGGAGGC CGAGGAAAGC TCATCCCAAG GAAGGAGATT
GGTCTAAGTT GGTGTCTCAG TTTGTGATAG AGCTTCAAGG TTTGAAGACT GTTGAAGGAG
AGGATCCTCC TAGGATTCTG CATTTCAATC CGAGGCTTAA GGGAGATTGG AGCAAAAAAC
CGGTGATTGA GCAGAATAGT TGCTATAGGA TGCAATGGGG ACCTGCACAA CGTTGCGAAG
GATGGAAGTC AAGAGATGAT GAAGAGACTG TTGATAGTCA TGTGAAGTGT GAAAAATGGA
TTCGTGATGA TGACAATTAC TCAGAAGGGT CGAGGGCAAG ATGGTGGTTG AATAGACTTA
TAGGAAGGAG GAAAAGGGTC AAAGTAGAAT GGCCGTTTCC TTTTGTGGAA GAGAAGCTGT
TCGTTCTAAC TCTTAGCGCC GGTTTAGAGG GTTACCATAT CAATGTTGAT GGAAAGCATG
TTACTTCTTT CCCTTATCGC ACTGGTTTCA CCCTTGAGGA TGCAACAGGG CTAACAGTAA
ACGGAGACAT TGATGTCCAT TCTGTTTTTG TTGCCTCTCT GCCAACATCA CATCCTAGTT
TTGCTCCCCA AAGGCATCTC GAATTGTCAA AGAGATGGCA GGCTCCTGTA GTTCCCGATG
GGCCTGTGGA GATCTTTATA GGCATTCTTT CCGCAGGCAA TCATTTCTCT GAGCGGATGG
CTGTGAGGAA ATCCTGGATG CAGCATGTTC TTATTACATC TGCAAAAGTT GTTGCTCGTT
TCTTTGTGGC GCTGCATGGG AGGAAGGAGG TGAATGTGGA ATTGAAGAAA GAAGCGGAGT
ATTTTGGGGA CATTGTACTT GTTCCTTACA TGGATAGCTA TGATCTTGTC GTGCTGAAAA
CTGTTGCCAT ATGTGAACAC GGAGCTCTTG CATTCTCTGC AAAGTACATA ATGAAGTGTG
ACGATGATAC ATTTGTAAAA CTTGGCGCGG TGATCAATGA AGTGAAAAAA GTACCCGAAG
GTAGAAGCCT GTACATTGGT AACATGAATT ATTACCACAA ACCTCTCCGT GGGGGTAAAT
GGGCAGTCAC ATATGAGGAA TGGCCAGAGG AGGACTATCC GCCCTACGCA AATGGACCCG
GATATGTTCT ATCTTCTGAC ATTGCGCGCT TCATCGTGGA CAAGTTTGAG AGACATAAAT
TACGGCTGTT CAAGATGGAG GACGTGAGTG TGGGAATGTG GGTTGAGCAT TTCAAGAACA
CAACAAACCC AGTGGATTAC AGACACAGTC TGAGATTCTG CCAGTTTGGT TGTGTTGAGA
ACTACTACAC AGCTCATTAC CAGTCGCCAA GACAGATGAT ATGCTTATGG GATAAGCTCT
TAAGACAGAA CAAGCCTGAG TGTTGTAACA TGAGATGATG ATACTTGAGG AAACAGTTGC
ATTTTCTGAG ATCTAATATG CCATCAAGCT TGCTGTAGAA AGCCAGGAAA ATTTTGCAAG
CGTACCACAC AGAGAGAGAA AGAGAGCCAG GACTTGGTTC GATTGGTCTG CAGCCTTCTG
ATCTGTTAAA GAAATGGAGA GAACATGGAG TAGGGAAGAA CACGTAGGGA ATTTACTTTA
TTTTTATTTG TATAAACCCA TTTCTTAATC TAAATGGAAA TTTGTTTTCT C

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search