RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda08737 
 cDNA clone name   RAFL09-74-B13 
 Memo   

 AGI code   AT5G13060.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY074524 
 Sequence 
ATAATCTCAA AATCGTTCAA AGCACCGCTC AAATTCTCCG TCAAATCTTC TACTGCGCCG 
GTGATATCAA ACCATCCGCC AATGGAGAAC CATCCCAAGC GCCAGCGAAC AACACGCCTC
GCCGCCAGAA ACTTGAAGCG AAAACTCAGT CACAACACAG ATGGAGCGCC AATCGTCACA
CAACTTATTG ATATTGACGA CGAACCCATA GATCTCGTCG TCGCGATTCG CCGTCACGTC
GAGGTTCTTA ACTCCAGCTT CTCAGATCCT GATTTTGATC ACGAAGCTGT CAAAGAAGCT
GCTGCTGATA TCGCCGATTT GGCTAAAATC GATGAAAATG TTGAAATCAT CGTGGAAAAT
GGAGCGATCC CTGCTTTGGT GAGATATCTG GAATCCCCTT TGGTAGTTTG TGGCAATGTT
CCCAAATCTT GCGAGCACAA GCTAGAGAAA GATTGTGCTC TTGCTCTTGG ACTTATTGCT
GCGATTCAGC CTGGTTACCA GCAGCTTATT GTGGATGCTG GAGCCATAGT TCCCACCGTG
AAGTTGTTGA AGAGACGTGG GGAATGTGGT GAATGCATGT TTGCTAATGC TGTTATTAGG
AGAGCCGCTG ATATAATTAC TAACATTGCT CATGACAATC CAAGGATTAA AACAAATATA
AGGGTTGAAG GTGGCATTGC ACCACTTGTT GAGCTTCTCA ATTTTCCGGA TGTTAAAGTA
CAGAGGGCTG CGGCAGGGGC CTTGCGAACA GTTTCATTTA GAAACGACGA GAACAAGAGT
CAAATTGTGG AGTTGAATGC TTTACCCACA CTTGTATTGA TGCTTCAATC ACAAGATTCT
ACCGTTCACG GGGAAGCGAT TGGGGCAATT GGAAATCTTG TCCACTCATC TCCTGACATC
AAGAAAGAGG TTATCCGTGC TGGTGCCTTA CAACCAGTAA TTGGTCTACT TAGCTCCACT
TGTTTGGAAA CACAGAGAGA AGCAGCATTA TTAATAGGTC AATTTGCTGC GCCTGATTCA
GATTGCAAGG TGCACATTGC CCAGAGAGGT GCCATTACAC CACTGATTAA GATGCTTGAA
TCATCAGATG AGCAGGTCGT GGAAATGTCA GCTTTTGCTC TTGGTCGTTT GGCTCAGGAC
GCACACAATC AAGCTGGCAT TGCACATAGA GGAGGCATCA TCTCACTACT AAATCTTCTT
GATGTGAAAA CGGGGTCTGT GCAACACAAT GCTGCCTTTG CTTTGTATGG CCTTGCAGAT
AACGAGGAAA ACGTAGCAGA TTTCATAAAG GCTGGAGGTA TTCAAAAGCT TCAAGATGAC
AACTTTACTG TCCAACCGAC TAGAGATTGT GTGGTTCGGA CATTGAAGAG GCTGCAGAAC
AAGATTCACG GACCTGTACT AAACCAATTA TTGTACCTAA TGAGAACCGC TGAGAAGACA
GTACAAATAC GAATTGCTCT GGCTCTTGCA CATCTTTGTG ACCCTAAAGA TGGAAAATTA
ATCTTTATTG ATAACAATGG AGTAGAGTTT TTGTTGGAAC TTCTCTATTT CTCAAGCAAT
AAGCAGCAGA GATATAGTTC AAGTGCTTTA TACGAGTTAG CTAAAAAAGC TACATCCTTT
GCACCAGAGG ATTCAGCTCC TTGTTCACCC ACACAACAGG TGTTTCTGGG TGAAAAATTC
GTGAACAACC CCACTATGTC CGATGTCACA TTCCTAATTG ATGGTAAACA ATTCTATGCA
CACAAGATTG GCTTGGTAGC TTCCTCTGAT ATATTTCGTG CAATGTTTGA TGGTCTTTAC
AAGGAACGCA ATGCTCAAAA TGTGGAGATA CCAAATATAA GATGGGAAGT GTTTGAGCTT
ATGATGAAGT TCATTTACTC AGGAAGAATT AACATCGCCA AACATTTGGC AAAAGATCTG
CTTGTAGCAG CTGATCAATA TCTTCTCGAA GGTCTCAAAC GTCAATGTGA ATACACCATT
GCACAGGAAA TCTGTCTGGA TAACATACCA GAGATGTATG AGTTAGCAGA TACATTCAAT
GCTTCAGCCT TAAGAAGAGC TTGCACGCTC TTTGTTCTTG AGCATTTCAC TAAGCTCAGC
TCTCAATTAT GGTTTGCAAA GTTTGTCAAG CAAATTATAC CTGAAATTCG GAGTTACATG
ACTGATATTC TCACACGGCC GGTCGAAGCT AGTCCCCCAA CCGTCGTATA AAACATATAG
GATTCCGGTT TGAAGTAGTT GATTTACTTT ACTTAGGTAA AATTGTTTTT CTTTTGATAA
CCGGTCTGTA TTTTGTTACT GCTATATCTC TAATATAAAC TGCTTAACTC AATAATACCA
AAGAGGCTCT TAAAAAAAAA AAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search