RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda08833 
 cDNA clone name   RAFL09-80-G12 
 Memo   

 AGI code   AT5G17380.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY099774 
 Sequence 
GAAACTTTGA GCAAATCCAA GAGAACATGG CGGATAAATC AGAAACCACT CCACCGTCAA 
TTGATGGCAA CGTTCTCGTG GCCAAGTCAC TCTCTCATCT CGGCGTAACC CACATGTTCG
GCGTCGTTGG AATCCCCGTC ACGTCTCTAG CTAGCCGAGC TATGGCTTTA GGTATACGTT
TCATCGCCTT CCACAACGAA CAATCCGCTG GTTACGCCGC TTCAGCTTAC GGTTACCTCA
CGGGTAAACC GGGTATCCTT TTAACGGTTT CGGGTCCGGG TTGTGTTCAT GGGCTCGCGG
GTCTTTCCAA CGCTTGGGTT AATACATGGC CGATGGTGAT GATCTCTGGT TCTTGTGATC
AGAGAGATGT TGGTCGTGGA GATTTCCAGG AGCTTGATCA GATCGAAGCG GTTAAAGCTT
TCTCGAAATT ATCAGAGAAA GCGAAAGATG TTCGTGAAAT CCCTGATTGT GTTTCTAGGG
TTTTGGATCG AGCTGTTTCG GGTCGACCCG GTGGGTGTTA TCTGGATATT CCGACTGATG
TGTTGCGTCA GAAGATATCG GAATCGGAAG CTGATAAATT GGTGGATGAG GTTGAGAGAT
CACGGAAGGA AGAACCGATT CGTGGATCTC TGAGATCGGA GATTGAATCG GCGGTTTCGT
TGCTGAGGAA AGCTGAGAGG CCGTTGATTG TGTTTGGTAA AGGAGCTGCG TATTCGAGAG
CAGAAGATGA GCTGAAGAAG CTTGTTGAAA TTACTGGAAT ACCCTTTTTA CCAACTCCGA
TGGGTAAAGG TTTGTTACCG GACACACACG AGTTCTCGGC GACTGCGGCG AGGTCTCTTG
CTATTGGGAA ATGTGATGTC GCGTTGGTGG TTGGAGCTAG GCTTAACTGG CTTCTTCATT
TCGGAGAGTC GCCTAAATGG GATAAAGATG TAAAATTTAT ATTGGTGGAT GTCTCTGAGG
AAGAGATTGA GCTAAGGAAA CCTCATTTGG GGATTGTTGG AGATGCTAAA ACTGTGATTG
GATTGTTGAA TAGAGAGATC AAAGACGATC CTTTTTGTTT AGGGAAGTCT AATTCATGGG
TGGAATCGAT TTCGAAGAAG GCGAAAGAGA ATGGTGAGAA GATGGAGATA CAGCTTGCTA
AAGATGTGGT TCCTTTCAAT TTCTTGACTC CTATGAGGAT AATCAGAGAC GCTATTTTGG
CTGTGGAAGG ACCGAGTCCT GTTGTGGTAT CGGAAGGAGC TAATACAATG GATGTAGGAA
GATCTGTTTT GGTTCAGAAA GAGCCAAGGA CAAGGCTTGA TGCAGGAACT TGGGGAACTA
TGGGTGTTGG TTTAGGTTAT TGTATTGCTG CTGCTGTTGC TTCTCCTGAT CGGCTTGTTG
TCGCTGTTGA AGGAGACTCT GGTTTTGGCT TCAGCGCCAT GGAAGTCGAG ACATTGGTTC
GATACAATCT TGCTGTGGTG ATTATAGTCT TCAACAATGG TGGTGTCTAC GGCGGTGATC
GAAGGGGACC TGAAGAAATC TCCGGTCCTC ATAAAGAAGA TCCAGCACCA ACATCATTTG
TTCCTAATGC AGGCTACCAC AAGCTCATTG AAGCCTTTGG AGGCAAAGGT TATATTGTGG
AAACACCCGA TGAGCTTAAA TCCGCTCTCG CTGAGTCGTT CGCCGCAAGA AAACCCGCGG
TGGTAAATGT TATTATTGAT CCTTTTGCTG GTGCTGAGAG TGGGAGATTA CAGCACAAGA
ACTAAAAAGC TTTGTGGAGA GTCCCTTTAA ATAATGTTGA AGTTGTTTGT TGTGAACAAA
AAGGATATAC GTTTTAGTTT TCTGTTTTTC ACTATTGTAA ACCGGATCAT AAACCGGTCC
ATTTTAAACC ATAATTGAAT AAAAACACGT TTCCGGTC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search