RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda08860 
 cDNA clone name   RAFL09-81-L19 
 Memo   

 AGI code   AT3G21240.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY099695 
 Sequence 
TTTTTTTAGA TAAAAATTTG ATATTAACTT CTGATTCATG ACGACACAAG ATGTGATAGT 
CAATGATCAG AATGATCAGA AACAGTGTAG TAATGACGTC ATTTTCCGAT CGAGATTGCC
TGATATATAC ATCCCTAACC ACCTCCCACT CCACGACTAC ATCTTCGAAA ATATCTCAGA
GTTCGCCGCT AAGCCATGCT TGATCAACGG TCCCACCGGC GAAGTATACA CCTACGCCGA
TGTCCACGTA ACATCTCGGA AACTCGCCGC CGGTCTTCAT AACCTCGGCG TGAAGCAACA
CGACGTTGTA ATGATCCTCC TCCCGAACTC TCCTGAAGTA GTCCTCACTT TCCTTGCCGC
CTCCTTCATC GGCGCAATCA CCACCTCCGC GAACCCGTTC TTCACTCCGG CGGAGATTTC
TAAACAAGCC AAAGCCTCCG CGGCGAAACT CATCGTCACT CAATCCCGTT ACGTCGATAA
AATCAAGAAC CTCCAAAACG ACGGCGTTTT GATCGTCACC ACCGACTCCG ACGCCATCCC
CGAAAACTGC CTCCGTTTCT CCGAGTTAAC TCAGTCCGAA GAACCACGAG TGGACTCAAT
ACCGGAGAAG ATTTCGCCAG AAGACGTCGT GGCGCTTCCT TTCTCATCCG GCACGACGGG
TCTCCCCAAA GGAGTGATGC TAACACACAA AGGTCTAGTC ACGAGCGTGG CGCAGCAAGT
CGACGGCGAG AATCCGAATC TTTACTTCAA CAGAGACGAC GTGATCCTCT GTGTCTTGCC
TATGTTCCAT ATATACGCTC TCAACTCCAT CATGCTCTGT AGTCTCAGAG TTGGTGCCAC
GATCTTGATA ATGCCTAAGT TCGAAATCAC TCTCTTGTTA GAGCAGATAC AAAGGTGTAA
AGTCACGGTG GCTATGGTCG TGCCACCGAT CGTTTTAGCT ATCGCGAAGT CGCCGGAGAC
GGAGAAGTAT GATCTGAGCT CGGTTAGGAT GGTTAAGTCT GGAGCAGCTC CTCTTGGTAA
GGAGCTTGAA GATGCTATTA GTGCTAAGTT TCCTAACGCC AAGCTTGGTC AGGGCTATGG
GATGACAGAA GCAGGTCCGG TGCTAGCAAT GTCGTTAGGG TTTGCTAAAG AGCCGTTTCC
AGTGAAGTCA GGAGCATGTG GTACGGTGGT GAGGAACGCC GAGATGAAGA TACTTGATCC
AGACACAGGA GATTCTTTGC CTAGGAACAA ACCCGGCGAA ATATGCATCC GTGGCAACCA
AATCATGAAA GGCTATCTCA ATGACCCCTT GGCCACGGCA TCGACGATCG ATAAAGATGG
TTGGCTTCAC ACTGGAGACG TCGGATTTAT CGATGATGAC GACGAGCTTT TCATTGTGGA
TAGATTGAAA GAACTCATCA AGTACAAAGG ATTTCAAGTG GCTCCAGCTG AGCTAGAGTC
TCTCCTCATA GGTCATCCAG AAATCAATGA TGTTGCTGTC GTCGCCATGA AGGAAGAAGA
TGCTGGTGAG GTTCCTGTTG CGTTTGTGGT GAGATCGAAA GATTCAAATA TATCCGAAGA
TGAAATCAAG CAATTCGTGT CAAAACAGGT TGTGTTTTAT AAGAGAATCA ACAAAGTGTT
CTTCACTGAC TCTATTCCTA AAGCTCCATC AGGGAAGATA TTGAGGAAGG ATCTAAGAGC
AAGACTAGCA AATGGATTAA TGAACTAGGT TTTATATGAT CCACGTATAT GAATGCAATC
TTATCAGAAA AATGAAACAA AATTTCGTTT TGTGAACAAA GGAATTAAAC TTACACGTAA
AAGAATAATA TTTGTGCTTT TTCC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search