RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda08945 
 cDNA clone name   RAFL09-86-C11 
 Memo   

 AGI code   AT1G32230.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY075633 
 Sequence 
AAAGAGGAAA AAAACTCAGG AACCGCCGAC TTAAGAATTT CTTCTTCATC ATCTCTCCAA 
TATCGCCGAT TATATATAAA TGACTCTTCG ATTCTGTTTC TTCTTCGTCG TCATCGCCGG
CTTAGGGTTT TCTCTATAAG CAAATCTTAT CTTCTCCTTT TCCTCCGTTT TTTCTGGTCA
GCTTTTGCTT TTAGATTACC CTTGTTGCCT GCGATCGATC TGAAAAAAGA GGAACTTTAT
CTTGCTGACG GCTGTTATAA AAAGACGTGG CATTTCTTCT CTGATTGTGT TTATTTTTAT
GACGGAGAAG ATGAACACAC TTGTAATCTA TCAGACTCTA ACTGTTACTG TTGGTGTTTT
CTAATGCTGT CGGCAAGACA CTATCTTTAG GACTGCTAGG GAGTTTAGAG GTTACACAGT
TGACTTTTTC TATCAAGGTT ATAGGTTTAG TATTGTTAAT ATATAGAAAT GGAAGCCAAG
ATCGTCAAGG TGTTGGATAG TAGTAGGTGT GAAGATGGAT TCGGAAAAAA GAGGAAGCGC
GCAGCAAGCT ATGCTGCATA TGTTACTGGA GTTTCGTGTG CAAAGCTGCA AAATGTGCCC
CCACCGAACG GGCAGTGCCA AATTCCTGAC AAAAGAAGAA GGCTGGAAGG TGAAAACAAG
CTTAGCGCTT ACGAGAATCG CTCTGGGAAG GCGCTGGTCA GATATTACAC TTATTTTAAG
AAGACTGGAA TCGCTAAACG TGTTATGATG TATGAGAATG GCGAATGGAA TGATTTGCCT
GAGCACGTTA TATGCGCCAT CCAGAATGAA TTAGAAGAAA AGAGCGCCGC AATTGAGTTC
AAGTTATGCG GTCACAGTTT TATTTTGGAC TTCTTGCACA TGCAAAGACT AGACATGGAA
ACAGGAGCAA AAACCCCTCT TGCATGGATT GACAATGCAG GAAAGTGCTT TTTCCCTGAA
ATTTATGAGA GTGATGAAAG GACCAATTAC TGCCATCATA AATGTGTGGA AGACCCAAAA
CAGAATGCTC CTCATGATAT CAAACTTCGC CTAGAGATTG ATGTTAATGG TGGCGAGACA
CCGAGGTTAA ATTTGGAGGA GTGCAGTGAT GAGTCTGGTG ATAATATGAT GGACGATGTT
CCCCTTGCTC AACGATCTTC AAATGAGCAC TATGACGAGG CTACGGAGGA TAGCTGCAGC
CGCAAGCTCG AAGCTGCTGT TTCGAAATGG GATGAGACTG ATGCTATAGT CGTCTCTGGT
GCCAAGCTTA CGGGAAGCGA AGTACTTGAT AAAGATGCAG TAAAAAAAAT GTTTGCTGTA
GGCACAGCTT CTCTAGGACA TGTACCAGTG CTGGATGTGG GCCGTTTTTC CAGTGAGATT
GCTGAAGCTC GTCTAGCACT TTTCCAGAAG CAGGTTGAGA TCACTAAGAA ACATCGAGGG
GATGCAAACG TTAGGTATGC CTGGCTTCCT GCAAAGAGGG AAGTTTTATC AGCAGTGATG
ATGCAAGGAC TTGGAGTTGG TGGAGCATTT ATCAGAAAGT CCATCTATGG TGTTGGGATC
CATTTAACCG CTGCAGACTG CCCTTATTTC AGTGCTAGAT ACTGTGATGT TGACGAAAAC
GGAGTACGTT ACATGGTTTT ATGCCGTGTG ATTATGGGGA ATATGGAGCT TCTTCGTGGT
GATAAAGCTC AGTTCTTTTC TGGTGGAGAA GAATATGACA ATGGAGTCGA TGACATTGAG
AGTCCAAAGA ATTACATTGT CTGGAACATC AATATGAACA CACATATATT CCCGGAATTT
GTTGTTAGGT TCAAGCTGTC TAATCTCCCC AATGCTGAAG GTAATTTGAT TGCTAAGCGT
GATAACTCAG GGGTCACTTT GGAAGGACCT AAGGATCTTC CTCCTCAATT GGAGTCAAAC
CAGGGAGCAA GAGGTTCAGG AAGTGCAAAC AGTGTTGGTT CAAGCACTAC AAGACCCAAA
TCTCCATGGA TGCCATTTCC TACTCTGTTT GCAGCAATCT CACATAAGGT TGCAGAGAAC
GACATGTTGT TGATCAATGC TGACTACCAA CAACTGAGGG ATAAGAAGAT GACGAGAGCG
GAGTTTGTCA GGAAACTGCG GGTGATTGTA GGAGATGATC TGCTAAGGTC CACCATAACA
ACCCTTCAAA ACCAGCCAAA GTCGAAGGAG ATTCCAGGAA GCATCAGAGA CCATGAAGAA
GGTGCAGGTG GATTGTAAGT AAAGTGGATG ATGATGATGA CGAATATCAA AAGGAAGCTG
CTTTTTATCT ATCTACCTGC CTTTGTGGTT CTCCTTTTGA CTTTTTCTAA TTTTAGACTT
TTGGTTTTGG GTCGGGTCGT TGGTAGAGTT TAAAATGTGT CGACTTTTCT TTCTGTCGTG
AAAAATCGTA CTATATTATA TGATTCTACT TAGTCAATGA TGTCGTTGGG TCTTTGTTTC
TTTAGCTGCA AGCAAAACAT TGTTGTGGAA GTCGTTGAAT CTTCACGAAA ATTTGGTCGT
TAAGCCTATC GCGTGAAACT TTTCTTCACT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search