RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda09214 
 cDNA clone name   RAFL11-12-O20 
 Memo   

 AGI code   AT4G35780.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY093017 
 Sequence 
ATACATTACA CCCTCTCTCT CTCTTCTCTT CAATTTCCGT CTTCTCACTC TCTAATCTTT 
TCGCCTTTAG TTGAATCTCT GGGATCATTC TACCTTTTTG TGGATTTAGG ATCGAAGAAG
AGATCACTCC TACTGTTGAA TTCTGGTTTT ACTTGAGAGA GTTTTTCAAT TCTGATCTGC
TGTTTTGCGA TGGCGATCAA AGAGGAGACG GAGGAGAGTT GCGGAAGCAG AGCCGTGGTA
GCTTCAATAA CGAAAGAAAG CCCTAGACAG CACCGTATGA AACTGGAGGT GTACGGTGAG
GTTCTTCAAC GAATCCAGGA ATCCAATTAC GAAGAAGCTA ATTTCCCTGG TTTTGATGAT
CTCCTCTGGC TTCACTTCAA TCGTCTTCCT GCTCGATATG CTTTGGATGT AAATGTTGAG
AGAGCAGAAG ATGTACTTAC TCATCAGAGA TTGTTGAAAT TGGCTGAAGA TCCTGCTACT
AGACCTGTTT TCGAAGTTCG TTGTGTGCAG GTTTCTCCCA CATTGAATGG AAATTCTGGT
GACGTTGATC CTTCGGATCC TGCGGTCAAT GAAGATGCTC AAAGCTCCTA TAACTCGAGG
TCTCTTGCAC CTCCAACTTT TGGTTCTTCT CCGAATTTCG AAGCTCTTAC TCAAGCTTAC
AAAGATCATG CTCAAGACGA TGATAGTGCT GTCAATGCAC AGTTGCCTAA TTCTCGACCG
ATGCACGAAA TCACCTTTTC TACAATCGAC AGGCCGAAAC TCCTTAGTCA GCTAACTTCC
ATGCTTGGTG AACTTGGATT GAATATTCAA GAGGCTCATG CTTTCTCTAC CGCCGATGGT
TTCTCTCTCG ATGTATTTGT TGTTGATGGC TGGTCGCAGG AGGAAACAGA AGGTTTAAAA
GATGCATTGA AGAAGGAGAT AAGAAAGTTT AAGGATCAAC CTTGTTCAAA ACAGAAATCT
ATCACTTTCT TTGAGCATGA CAAATCAACC AACGAGCTGC TACCTGCGTG TGTTGAAATA
CCTACGGATG GAACTGATGA GTGGGAAATT GACATGAAGC AGCTCAAAAT TGAAAAAAAG
GTGGCATGTG GATCATACGG GGAACTATTT AGAGGAACCT ATTGTAGTCA GGAAGTAGCT
ATCAAAATTC TCAAGCCTGA GCGTGTTAAT GCGGAAATGC TACGAGAGTT TTCTCAGGAA
GTATATATAA TGAGGAAAGT TCGGCATAAA AATGTTGTCC AGTTCATTGG TGCATGTACA
CGATCACCAA ACCTCTGCAT TGTGACAGAG TTCATGACTC GGGGGAGCAT TTATGATTTC
CTTCACAAAC ACAAAGGGGT TTTTAAAATT CAATCTTTGC TCAAAGTGGC ACTCGACGTC
TCGAAAGGAA TGAATTATCT GCATCAAAAC AATATTATTC ATAGAGACCT TAAGACTGCT
AATCTTCTTA TGGACGAACA TGAAGTTGTC AAAGTTGCCG ATTTTGGTGT TGCCAGAGTG
CAGACTGAGT CAGGGGTTAT GACAGCGGAA ACAGGGACAT ACCGATGGAT GGCTCCAGAG
GTCATTGAGC ACAAACCTTA TGATCACAGG GCAGATGTCT TCAGCTACGC GATTGTGCTG
TGGGAACTTT TGACTGGGGA ACTCCCATAT TCTTACTTGA CTCCACTGCA AGCTGCTGTT
GGCGTTGTCC AAAAGGGACT TAGACCAAAA ATTCCAAAGG AAACACACCC AAAACTGACT
GAACTTCTTG AGAAATGCTG GCAGCAAGAC CCAGCTCTAA GACCCAATTT TGCAGAAATC
ATAGAAATGC TTAACCAACT AATCCGCGAG GTTGGAGATG ATGAGCGCCA CAAGGATAAA
CATGGTGGTT ACTTTTCAGG CCTAAAAAAA GGCCATCGTT GACTCTCTCG GGTGCGCTGA
AAAATTTGGT TTGATCGGTT TGATAGAGCT CTACTCACTT CTCGTTTTTT CGTTGTACAG
TTTCTTAGAG CCTCACTCTT TTTGTCCATG TATAATTTTC TTAAAAAACA ATCTCCTTTT
GATACAATTA TCACTGCAGA GATTGATTTG GATTGCAACT CAATAAAGTG AAAGCCATTC
TTTT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search