RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda09256 
 cDNA clone name   RAFL04-18-L04 
 Memo   

 AGI code   AT1G64720.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY128330 
 Sequence 
CTCGACTCCT CCCAGCGCTT CAATATCTCC CAAGACCCAA CCATCGGAGG GAGGGGGCGA 
GATGATGGGA TTGAGTTCCT TGGTCTTTAC CGAGTTTCAC AGCCTCGGCT TCTCTGACCT
TATAGTTTTT GTTGCGCCAC TCTGGATTGC TGTGGCTGCC GGTGTTTTGG TTGGTTGGGT
TTGGAGGCCC AAGTGGGCTT ATCTCGATTC TAAACTCTTG TCCAATTCAC CTAAATTCCT
CAATCTTCAG CTTCCCACTT CCATCCTCAA AACTTCTTCT CACCACGTTA ACCCCAGCCT
TTCTTCCAAA GAGAAAACTG GGTTTGTAAC GGACGATGAT TTTAGGCATC TATGGAAGTT
GGTTGAGGTC AAAGATGGCG GTCCTTGTTG GATTCAAATG ATGGACCGAT CAACCCCAAC
CTTCTCATAT CAAGCTTGGA GGCGAGATCC TGAGAATGGG CCTCCCCAGT ACCGTAGCAG
AACTGTGTTT GAGGATGCCA CTCCCGAGAT GGTCAGGGAC TTCTTTTGGG ATGATGAGTT
CCGTTCCAAG TGGGATGATA TGCTTTTGTA TTCTTCTACT CTCGAGCGTT GCAAGGACAC
GGGCACTATG GTTGTGCAAT GGGTGCGAAA GTTCCCCTTC TTTTGTAGCG ACAGGGAGTA
TATTATAGGC CGTCGTATAT GGGATGCTGG CCGAGTCTTT TACTGCATTA CTAAGGGAGT
ACAATACCCG TCTGTACCTA GACAAAACAA GCCAAGGCGA GTCGACTTGT ACTATTCAAG
CTGGTGTATC CGTGCAGTTG AATCAAAAAG AGGCGATGGT GAGATGACAT CATGTGAGGT
ACTACTATTT CACCATGAAG ATATGGGAAT ACCGTGGGAG ATTGCAAAGC TTGGGGTGAG
ACAGGGTATG TGGGGTGCAG TCAAGAAGAT TGAGCCAGGC CTACGTGCAT ATCAGAGGGC
TAAAGCAGCG GGAGCAGGTT TATCCCCGAG TGCCATAATG GCTCACATCA ACACCAAAGT
GAGTGCAGAG GAGTTCATGA ATGAGAGGGG TTCGATAGCA GAGGTTACAG AAGACAAGCC
GACGGGGAAA AACATACCAA AGATACTAGT GGTAGGAGGG GCGATTGCAC TTGCATGTAC
ATTGGACAAA GGGCTGTTGA CAAAGGCGGT GATATTCGGA GTAGCCAGAA GATTTGCAAG
AATGGGAAAA AGGATGTAGG AGAGAGTGTA CATGTAAGTA GACAGAGAAC GAATGAGGGA
ATGAGAGAGG TGAAAAGACT ATCTCTTTAG TCATTGTCTT GCTGGATGTA TCAATCATGT
AATAGCAAAG AGAAAAAGAA GCGAGAGTTA TTCTTTCAGT GTTGAATTTC TGAGAGCGCG
GAAAGATAGT TCCACCGCGC TGTGCTAATG AACATCTCCG TCTTTTCTTG TCTAAGTTTC
TGATGGAGTG AAGGTAATAG AAATTATAAA AACAAACACG AGAGGAAGAT ATTAAACTGA
TTTTGCTTCT TCTCAATCGT TCTAAGTTCC ATAGAGTTCT CACAATTTTC AGT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search