RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda09299 
 cDNA clone name   RAFL05-11-C07 
 Memo   

 AGI code   AT1G80950.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY128312 
 Sequence 
CAGGTGTGAT TCAATATCTG AAACCCTCTC TCTTCCTTAT AAAAAAAACC AAAAAAAGAT 
TAGATTTTTA GGTTAGGTGA AAACAATAAT GGAATCAGAG CTCAAAGATT TGAATTCGAA
TTCGAATCCT CCGTCGAGCA AAGAGGACCG GCCGTTACTG AAATCAGAAT CCGATTTGGC
GGCTGCCATT GAAGAGTTAG ACAAAAAGTT CGCACCTTAC GCGAGGACCG ATTTGTATGG
GACGATGGGT TTGGGTCCTT TCCCGATGAC GGAGAATATT AAATTGGCGG TTGCATTGGT
GACTCTTGTT CCATTGCGGT TTCTTCTCTC GATGAGCATC TTGCTTCTCT ATTACTTGAT
TTGTAGGGTA TTTACGCTGT TTTCTGCTCC TTATCGTGGG CCAGAGGAAG AGGAAGATGA
AGGTGGAGTT GTTTTTCAGG AAGATTATGC TCACATGGAA GGTTGGAAAC GGACTGTTAT
CGTCCGGTCT GGGAGGTTTC TCTCTAGGGT TTTGCTTTTC GTTTTTGGGT TTTATTGGAT
TCACGAGAGC TGTCCAGATC GAGATTCAGA CATGGATTCT AATCCTAAAA CTACTTCTAC
AGAGATAAAC CAGAAAGGGG AAGCCGCCAC GGAGGAACCT GAAAGACCTG GAGCCATTGT
GTCCAATCAT GTTTCGTACT TGGACATTTT GTATCATATG TCTGCTTCTT TTCCAAGTTT
TGTTGCCAAG AGATCAGTGG GCAAACTTCC TCTTGTTGGC CTCATTAGCA AATGCCTTGG
TTGTGTCTAT GTTCAAAGAG AAGCAAAATC GCCTGATTTC AAGGGTGTAT CTGGCACAGT
AAATGAAAGA GTTCGAGAAG CTCATAGCAA TAAATCTGCT CCAACTATTA TGCTTTTTCC
AGAAGGAACA ACTACCAATG GAGACTACTT ACTTACATTC AAGACAGGTG CATTTTTGGC
TGGAACTCCA GTTCTTCCGG TAATATTAAA ATATCCGTAT GAGCGCTTCA GTGTGGCATG
GGATACCATA TCCGGGGCAC GCCACATTTT ATTCCTTCTC TGTCAAGTCG TAAATCACTT
GGAAGTCATA CGGTTACCTG TATACTACCC ATCCCAAGAA GAGAAAGACG ATCCCAAACT
TTATGCTAGC AATGTTCGGA AATTAATGGC CACCGAGGGT AACTTGATTC TATCGGAGTT
GGGACTTAGC GACAAAAGGA TATATCACGC AACTCTCAAT GGTAATCTTA GTCAAACCCG
TGATTTCCAT CAGAAAGAAG AATGAAATTT TCTGGCCTGA CAATGTTTGT AATGTAGTAG
TCTTTACCAA AAACAACCAC GACCTTGATT GAATAATGGT TCTTGTGATG ATAATAAAAA
CCAAAAGTTT GATT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search