RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda09325 
 cDNA clone name   RAFL05-12-M22 
 Memo   

 AGI code   AT2G39760.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY128315 
 Sequence 
GTTTTCCCCC AAATTCTCAT AATTTTCACA AACAACCTCT CGTCTTCTAG GTTAATCCAA 
TTTCGTCGAT TCATGAAGTT CACAATTCTC CCATCGGAAA ATTCTTCGTA ATCGACGACG
AAGAGATCAT GAGTACCGTC GGAGGTATAG AGCAGTTGAT ACCTGATTCC GTTTCAACGT
CGTTCATCGA AACGGTGAAC GGTTCGCACC AGTTCACGAT TCAAGGTTAC TCTCTAGCCA
AAGGCATGAG CCCTGGGAAG TTTATACAGA GCGATATCTT CTCCGTTGGT GGATACGATT
GGGCGATTTA CTTCTATCCT GATGGGAAGA ACCCGGAGGA CCAGTCCTCG TATATCTCTT
TGTTCATCGC TTTAGCGAGT GATTCTAATG ATATTAGGGC TTTGTTTGAG CTTACGCTTA
TGGATCAGAG TGGGAAAGGG AAACATAAGG TGCATAGTCA CTTTGATCGG GCGCTTGAAG
GTGGTCCTTA TACACTTAAG TATAAAGGAA GCATGTGGGG TTACAAACGC TTTTTCAAAC
GATCAGCTTT AGAAACCTCT GACTACTTAA AGGATGATTG TCTTGTCATC AATTGTACTG
TTGGCGTTGT TAGAGCCCGA CTCGAGGGTC CAAAACAGTA TGGCATTGTG CTACCCCTGT
CGAATATGGG TCAGGGATTG AAAGACTTGT TAGATTCTGA AGTTGGTTGT GACATAGCTT
TCCAAGTCGG AGATGAAACA TACAAAGCTC ACAAACTGAT TCTCGCGGCA CGCTCCCCAG
TTTTTAGAGC TCAGTTTTTT GGACCAATTG GGAATAACAA TGTGGATAGA ATAGTGATAG
ACGACATCGA ACCTTCTATC TTCAAGGCTA TGCTTAGCTT CATTTACACC GATGTACTTC
CTAATGTGCA TGAAATTACC GGGTCAACTT CTGCCAGTTC GTTTACAAAC ATGATACAAC
ATCTCTTGGC AGCTGCTGAC CTCTATGACC TTGCAAGGTT AAAGATATTA TGTGAAGTTT
TGCTATGCGA AAAACTTGAT GTTGATAATG TGGCAACAAC ACTTGCGTTG GCTGAACAGC
ACCAATTCTT ACAGCTCAAA GCGTTCTGCT TAGAATTTGT TGCATCTCCA GCAAACTTGG
GAGCTGTAAT GAAGTCCGAA GGGTTCAAGC ACTTGAAACA GAGCTGTCCC ACTTTGTTAT
CTGAGTTGCT GAACACTGTT GCAGCAGCAG ATAAGAGCTC GACGAGTGGA CAATCAAACA
AGAAAAGAAG TGCGAGCAGT GTATTAGGGT GTGACACTAC AAATGTGAGG CAATTGAGGA
GGAGAACACG AAAAGAAGTG CGAGCAGTGT CTTAGGATCA TTACATACCG TATGCAAAAT
TCTAGAATTA TGCATTGTGT TTCAAGCAGA GTTTATGAAT TCCAAGTCAT CCCGTGAACT
TTTTTACCAG TGAGAATTAT AGAGGCCTGA ACTCTGAAC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search