RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda09488 
 cDNA clone name   RAFL07-09-G16 
 Memo   

 AGI code   AT1G52160.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT000791 
 Sequence 
CTCTTCAAAG TCTTCTCCTT TCCCTCTTTC TCTCAGACCC TTTTCTCCAC GATCCTTCTC 
TCTCTCAACC CTCTTCTCTT CTTCTTCATC ATCGTCTTCA ATGGAGAACA ACGAAGCAAC
TAATGGCTCC AAGTCTTCTT CTAATTCATT CGTGTTCAAT AAGCGAAGAG CTGAAGGATT
TGACATAACC GATAAGAAAA AAAGGAATCT AGAACGCAAA TCCCAAAAGC TTAATCCCAC
TAACACTATT GCTTACGCAC AGATACTTGG AACTGGAATG GATACACAGG ATACATCATC
TTCTGTATTA CTCTTCTTTG ATAAGCAAAG ATTCATCTTT AATGCTGGAG AGGGCTTGCA
ACGTTTTTGT ACAGAACATA AGATTAAACT ATCAAAGATA GATCATGTAT TTTTGTCTCG
TGTTTGCTCA GAGACAGCAG GAGGACTTCC AGGTCTTCTA CTAACTCTAG CTGGTATTGG
TGAAGAAGGG CTTTCGGTGA ATGTATGGGG TCCTTCGGAT CTTAACTATT TAGTTGATGC
AATGAAGTCG TTTATTCCAC GGGCAGCTAT GGTTCATACA CGGAGTTTTG GTCCCTCGAG
TACTCCTGAT CCTATTGTTC TTGTGAATGA TGAAGTTGTG AAAATATCCG CCATTATCTT
AAAACCGTGT CATTCTGAGG AAGACTCTGG CAACAAATCT GGCGATCTCT CAGTTGTATA
TGTATGTGAA TTACCTGAAA TATTGGGAAA ATTTGACTTA GAGAAGGCTA AGAAGGTTTT
TGGTGTTAAG CCTGGTCCAA AATATAGTAG ACTTCAGTCC GGTGAATCAG TGAAGTCAGA
TGAAAGAGAT ATTACGGTTC ATCCAAGTGA TGTTATGGGA CCTTCACTCC CTGGTCCCAT
TGTTCTCCTT GTGGACTGTC CAACAGAGTC GCACGCTGCA GAACTGTTCT CACTTAAGTC
TTTGGAGAGT TATTATTCAT CTCCTGACGA GCAAACCATT GGAGCAAAGT TTGTAAATTG
TATTATACAT TTGAGCCCAT CTTCTGTGAC AAGTAGTCCT ACTTACCAAA GCTGGATGAA
GAAGTTTCAT TTGACTCAAC ACATTCTTGC TGGCCATCAA AGGAAGAATA TGGCTTTCCC
AATTCTGAAA GCAAGTTCAA GAATCGCTGC CAGACTTAAC TATCTATGCC CGCAGTTCTT
TCCTGCTCCT GGATTTTGGC CTTCTCAACT TACCGATAAC TCGATTATTG ATCCCACTCC
TTCGAACAAG TGCTCAAGTT CAAATCTTGC TGAAAGCATT TCTGCTGAAA ATCTCCTCAA
GTTCAATTTG CGTCCCGTGG CTATTCGTGG GATCGACAGA TCGTGTATCC CTGCTCCACT
AACATCCTCA GAAGTAGTGG ATGAGCTACT TTCTGAAATT CCGGAGATAA AAGATAAAAG
TGAAGAAATC AAGCAGTTCT GGAATAAACA ACACAACAAG ACAATCATCG AAAAGCTATG
GCTGTCTGAG TGCAATACTG TTCTTCCAAA CTGTCTTGAA AAGATTAGAC GAGATGACAT
GGAGATTGTT ATTCTAGGCA CTGGTTCGTC TCAGCCTTCA AAATACCGAA ACGTTAGTGC
AATTTTTATT GACTTGTTCT CTAGAGGTAG TCTTCTCCTA GATTGTGGTG AAGGAACCTT
GGGCCAGCTT AAAAGAAGAT ATGGTTTAGA CGGTGCAGAT GAGGCGGTTA GAAAGTTGAG
ATGTATATGG ATCTCTCACA TCCACGCTGA TCACCATACA GGTCTTGCGA GGATTCTAGC
TCTTAGGAGC AAGCTTTTGA AAGGAGTGAC TCACGAGCCA GTGATTGTGG TGGGGCCGAG
GCCGCTTAAA CGCTTTCTTG ATGCATATCA AAGACTTGAG GATTTAGATA TGGAGTTTCT
TGATTGTAGA AGCACCACAG CAACTTCTTG GGCTTCTTTA GAGAGTGGGG GCGAAGCTGA
GGGTTCTTTG TTTACTCAAG GAAGTCCTAT GCAGAGTGTC TTCAAAAGAT CTGATATCTC
GATGGATAAT TCTTCGGTTT TGCTGTGTTT AAAGAATCTG AAGAAGGTTC TTAGCGAAAT
TGGATTGAAT GATTTGATTA GTTTTCCTGT TGTACATTGT CCTCAAGCGT ATGGTGTTGT
TATCAAGGCA GCTGAAAGAG TAAATAGTGT TGGAGAACAA ATCCTTGGAT GGAAAATGGT
TTATTCGGGC GACTCAAGAC CTTGCCCTGA GACGGTCGAA GCATCACGAG ATGCAACAAT
TCTTATACAT GAGGCAACGT TTGAAGATGC GTTGATAGAA GAAGCTTTGG CGAAGAATCA
CAGCACGACT AAAGAAGCAA TCGATGTGGG ATCTGCGGCG AATGTGTATC GGATTGTTCT
CACACATTTT AGCCAGAGAT ATCCGAAGAT TCCAGTGATT GATGAGTCGC ATATGCATAA
TACCTGCATT GCCTTTGATC TGATGAGTAT AAACATGGCG GATTTGCATG TGCTTCCTAA
GGTTTTGCCG TATTTCAAAA CTCTTTTCAG AGATGAGATG GTTGAAGATG AGGATGCAGA
TGATGTTGCC ATGGATGACT TAAAGGAAGA AGCTTTGTGA TGACTTAAAA CAGTGCAATA
GATCTTCATT ATTGTTCGTT TGCTCTCTTG TGGTTGAAAG AAAAGTAAAA TGGAAAATTT
TGAAATTTGG GCTATAGTTT TGACATATTA ATTGTGTTAA TTTAGCAATT GTTTTTCGAA
AAAAAAAAAA AAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search