RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda09496 
 cDNA clone name   RAFL07-09-N11 
 Memo   

 AGI code   AT3G48360.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT000678 
 Sequence 
AAAACCTACA GAAATCTCTC TTCTTCTTCT TCTCTACAAA ATTTCAATGG AAGCTGTTCT 
TGTCGCAATG TCCGTCCCCG CCACAACGGA AGACGACGGA TTTTCGTTAA TCACCGATAA
ACTTTCATAT AATCTAACGC CGACGTCGGA CGTTGAGATC GTTACCTCCG ATAACCGTCG
GATTCCGGCA CACTCCGGCG TTCTGGCTTC AGCTTCACCG GTACTGATGA ACATCATGAA
GAAACCGATG AGACGTTACA GAGGCTGTGG ATCTAAAAGA GTCATCAAGA TTCTTGGCGT
TCCATGCGAC GCCGTTTCGG TTTTTATCAA ATTCCTCTAC TCTTCTAGTT TGACGGAGGA
TGAGATGGAG AGATATGGAA TCCATCTTTT AGCGTTGTCT CACGTCTACA TGGTCACCCA
GCTGAAGCAA CGGTGCTCAA AAGGCGTTGT ACAACGTTTA ACTACAGAGA ACGTAGTCGA
CGTCCTCCAG CTAGCTCGGC TCTGCGACGC ACCCGATGTT TGCCTTCGAT CTATGCGTCT
GATCCATTCG CAGTTTAAGA CCGTTGAGCA GACTGAAGGA TGGAAGTTTA TTCAAGAACA
TGATCCTTTC CTCGAGCTCG ACATTCTCCA GTTCATCGAT GACGCCGAAT CGAGGAAGAA
AAGAAGGCGA CGACATAGAA AGGAGCAGGA TCTTTACATG CAACTAAGCG AGGCAATGGA
GTGCATAGAG CACATATGCA CACAAGGTTG TACATTGGTC GGTCCATCAA ACGTAGTAGA
TAACAACAAA AAGTCAATGA CTGCGGAAAA GTCAGAGCCT TGTAAGGCGT TTTCCACGTG
TTATGGTCTT CAGCTTTTGA TACGTCACTT TGCCGTATGC AAGAGGAGGA ATAACGATAA
GGGTTGTCTT CGTTGCAAGC GGATGCTTCA ACTCTTTAGA CTCCATTCTT TGATTTGTGA
TCAACCCGAT TCTTGTCGCG TCCCTCTCTG CAGGCAATTT AGGAAACGGG GAGAACAAGA
CAAGAAAATG GGTGAAGACA CCAAGTGGAA GCTTCTGGTG ACAAGGGTTG TGTCTGCAAA
AGCTATGACG TCGTTGTGTC AGTCAAAGAA GAACAAATGT GAACAAGCAC AAGGGGTTTA
ATCAAAACCA GGAAGGAGTT AGTTAGGTTT GAAGAAGATT AAGTAAGAAG CTTTCTTATA
ATTTGATATC CATTCTTTTT GTAGTATAAT AGTATTTGTT AGTTCGATTC TTTATTAGAG
GGGTTTAGTT TGTATAGGAG TAAACCCTTT TAAATTGGCT GTATAAGTAG GTCATATTCA
ATTGTTTTGT TCTATTTATC TGAAAAATGT CAGCATGTAA TACAAAACAA ATAAATGTTC
AAATTAAAGG GAGGATCAAA AAAAAAAAAA AAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search