RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda09605 
 cDNA clone name   RAFL08-17-I08 
 Memo   

 AGI code   AT1G14690.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY120768 
 Sequence 
CTTCTTCTTT CTTTAGTGTT TCCAACTTAA CCCTCTCTCT TTTCTTGCAA ACTTTTGCTC 
GGAATTCTAT GCTTTGCTGA TCTATTGTTT TCTCTCTGCA AAAGTAATGA GAAGCTTTTT
GCTATGTTAA GCTTTAGATC TGCTATTATT TGTTCCTGTG AGTCTTTTAT ATCTTGTGTG
GTTTCTTTGA GACCTTAAGC AGCCATTGTC ACAAGCTGAG CTCTCTTTCT TTCTCTCTAG
TTCAAGATTC TAACTTTGGA GCAAGTAAGC AAGTCAGAGA GAGGACAAAT TAGCTGAAAT
GCTGGAGATT GAAAGCCCTA CGAGTCTCTG TTTCCGTACA AACACTACTT GTAATGCTCT
GCTTCGAGAG CTTCAGAAAA TATGGGTTGA TATTGGTGAG AGTGATGCTG AGAAAGACCG
GATGCTAATG GAATTGGAGA AGGAATGTCT TGAAATCTAC AGAAGAAAAG TGGACGAGGC
TGCTAATTCC AAGGCACAGC TTCATCAGTC ATTGGTATCA ATTGAAGCTG AAATTGCTTC
TTTACTGGCT GCTCTTGGAG TGTTCAACAG CCACTCACCG ATGAAAGCAA AGGAAGGTTC
AAAATCATTG AAAGAAAAAC TTGCTGCTGT GAGGCCAATG CTTGAGGACT TAAGATTGCA
AAAAGATGAA AGAATGAAGC AATTTGTGGA TATAAAAGCA CAAATTGAGA AGATGAGTGG
TGAAATATCT GGATACAGTG ACCAACTCAA CAAAACGATG GTCGGTTCTT TGGCTCTTGA
TGAACAAGAC CTGACTCTTC GGAAGCTTAA CGAGTATCAA ACACATCTCC GCTCGCTCCA
GAAAGAGAAG TCGGATCGTC TGAACAAGGT TTTGGACTAT GTGAATGAGG TGCACACTCT
ATGTGGTGTT CTTGGAGTCG ACTTTGGTCA AACTGTTAGT GAGGTTCATC CGAGCTTACA
TAGGACTGAC CATGAGCAGT CTACAAACAT TTCTGATGAT ACATTGGATG GTCTACACCA
CATGATTCAT AAGCTGAAAA CCGAAAGGAG CGTTCGGTTT CAAAAGTTAA AGGATGTAGC
GGGTTCACTT TTTGAGCTAT GGAATCTAAT GGACACATCT CAAGAAGAAA GAACGAAATT
TGCAAGTGTC AGTTATGTTG TAAGATCATC AGAATCTGAT ATCACTGAGC CAAATATCCT
CTCTAGTGAA ACAATTGAAC AGGTGTCTGC AGAAGTAGAC TGTTTTAATA AGCTGAAAGC
TAGCAGAATG AAGGAGCTTG TGATGAAAAG AAGGACTGAG TTAGAGAATC TTTGCAGATT
GGCTCACATT GAGGCTGACA CAAGCACATC GCTTGAGAAA TCAACTGCTT TGATTGATTC
TGGATTAGTG GACCCTTCAG AGCTTCTTAC AAATATTGAA TTGCATATAA ACAAAATCAA
AGAAGAAGCA CATAGCCGGA AAGAAATAAT CGATAGGATT GACCGCTGGT TATCTGCGTG
CGAAGAGGAA AACTGGCTAG AAGAATACAA TCAGGATGAA ACCCGGTATA GTGCCGGAAG
AGGTGGACAT GTAAACCTCA AGCATGCAGA ACGCGCCCGG ATCACAGTAA ACAAGATCCC
ATCAATGGTT GACAATCTCA TCAAGAAAAC ACTTCTATGG GAGGACGAAA CACGGAAATC
ATTTCTATAT GATGGTGTTC GATTGGTATC CATACTTGAA GATTATAAAT TGACAAGGAA
ACAACAGGAA GAGGAAAAGA GACGATACCG GGATCAAAAG AAGATGCAGG ATCTGTTAAT
AAAGCGGAGG GAATCAATTT ATGGATCAAA ACCGAGTCCA AGAAGAAGCA ACAGTGTAAG
AAAGACCAAC GGATACAATG GGGATGCATC TGTGCCTCCT ACGCCCCGCA GAAACTCAGC
TGGAGCAACA AATAACGACA TAATGACCAC CCCAAGATCA TACTCAAGCC ATCGCCAAAA
CGGATATTTC AAGGAAGTAA GAAGACTGTC AACAGCTCCT TTGAACTTTG TGGCAATACC
AAAGGAAGAC TCTGTCTCTA CATACACTTC GGTTTGCGGC TCTGAACCAG ATTCACCGTT
ATATAACTAA GTCTCATTAG GCAGCAGTTG GTTCAACCAC AAGAACTTGA GATGGAGTAG
GAGTTGGGAG TTAGATGAAT GTAATCAAAA GGAGGAGTTA CTGATACAGA TCAAGTAACC
GTAGACAATT AGTGGTCGTA TGTGTGTGAC TTTGAGTTGA CTTGTGACGG ATACTTCAGG
GTAATAGAAG AGTAGAAGAT GGATGTTATG TTGAGTTGTT AATTTGTTAT AGTAGCTTCA
AAATATTTCT TTTAATTTCA TCTTTTCTTT GGTATGTTGT TCAATTTGTG TGGATGTGTC
ATGTGTGTAT ATTTTATACA GATTACTTAC TCTC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search