RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda09625 
 cDNA clone name   RAFL09-06-P18 
 Memo   

 AGI code   AT5G49665.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT000441 
 Sequence 
AAAACTTTCT CCATCTTGAA AACCAAAACA ACCCAAGATT AATAATATAC ACCAATGGGT 
ACTGGTTGGC GACGAGCCTT TTGCACCACC GCCCCTAGAA ACAGCGATGC CGCGGCGCCG
GATCTCGACA AGCAACGCAC CGGCTATAAT CTTACCCCAA GTCCTAGCCC AAGAAGCTGC
GTTAAGCTAG CTTTTCTATC CGGAGGAAGT AATCCTTCAA CTCCCCGATC AACTTCTAGT
CCTAGCCTAC GTTGTCGGAC TGCAGATGCT CAAACTCCCA CGGCGGAACA AACTTCGACG
CCAAGATCGG CGACTAAGAG TCCAAGACTG TCTTTGGCCG CTATCTCTAA CCCTTCTTCG
CCTCGGTCAC CGTTAAAACT CTCTCTGTTT CGCAACAGCT TCAAATTCAG AAGTACTTGT
GGAATATGTT TGAACAGTGT GAAAACAGGG CAAGGAACGG CGAAGTATAC GGCCGAGTGT
TCACACGCAT TTCATTTCCC TTGTATTGCC GACTATGTTC GTAAACAGGG CAAGCTTGTT
TGTCCTGTTT GTAATTCCAT CTGGAAAGAC GCTTCTCTCC TTGTTCCTCA TAAGAATGCA
ACTGAATCTC CCCTGGACGA CTCTGTTTCC GTAATCCAGG AGAAGCGCGT TGTTGTCACG
TCTTCTCCCA GAGCAAAACC AAGGCCAAAG CAGAGTGATT ATTCGAGATT TTACGACGAT
GATGAGCCTT TGCTTTCGCC GAGGTTTGTC ACTATACCTG AAGCTGATGA GAATTGTGGA
GGGGAAGAGG AGGATGACGT GCCTCAGTTC AAGGGATTTG TGGTGGATCC GAACCCTTCT
TTTGCTGTCA AAACTAATGA GATTCCGGTC AATGGTCGAG ATTTTGGAAA CGTTCAGGTG
AGTTTGTTGC CTGAAGCGGC GGTTGTCTCT GTTGGGTGTG GTTACGAGAC TCGTGCAGTG
GCTTTGCGGG TGAAGGCGCC ACCACCTCTA ACAGCAAGAG GCGGTGTAGG GCGTAGGCTT
TTAGATCCGT CGCAGCGTGC ACCGGTGGAC TTGGTGGTTG TAGTTGACGT AGGTGGAACA
ATGAACGGTG CGAAACTACA AATGGTCAAA CGAGCCATGA GGCTTGTGAT CTCCTCGCTT
GGCTCAGCTG ATCGGCTATC TATCGTTGCC GTCGTCATGA CGGTTCCCAA GAGACTCCTT
CCGCTGAAGA GAATGACCGA ACACGGCAAA CGCTCTGCTG GAGCCGTGGT AGATGGGTTG
CTTTGTGGTC AAGGTTCTAA CACAAGTGAG GCATTAAAAA AAGCATCAAG AGTGCTTGAA
GATCGTAGGG AGAGAAACCC GGTGGCTAGC ATCGTACTCC TAACGGACGG TCAGGGCCAG
TTGAGTAAAG TCCACACAAA TCAACGGTCA ACAATAACTA ACGTGGGATC AACACGTTTT
GCTCACATTG AGATCCCTGT TACTGAGCAT GGCTTCGGAG AAAGCGGTGG ATGTAGTAAC
GCCCCTGCAG AGGAAGCTTT TGCAAAATGC ATAGGAGGAT TGCTTAGCGT AGTGGTTCAA
GATCTCAGGA TCCAAATCCG GGTTGGATCA GGATCTGGAC CATGTGAAAT CTCAGCCATT
TATCTATGTA ATGGACGGCC TACTTTGGTT AGTTCCGGTT CCGGGTCAGT CCGGCTTGGG
GACCTCTACG CAGGAGAGGA AAGAGAGCTT CTAGTTGAGC TTAGGGTCCC GTCAACCGCC
ACTAGGGCCT ACCAGATTTT GTCAGTTAGA GGTCTCTTTA AGGACCCATC GACACAAGAA
GTTGTATATG GACGAGACCA ATCTCTCCGC GTTCCTCAAG CCGTTCGATC ATCTTCTTCT
CCTAGAATCG AACGGCTTAG AAGCCTCTTT ATAGCGACTC GGGCTGTTGC CGAGTCGCGG
AGGCTAGTGG AATACGGAGA ATGCACAAGC GCATACCACT TGCTAACATC AGCGCGTGCG
TTGCTTGGCC AGTCGGGAAC GGTGGAAGCG GCTGAGTACA TAAAGGTCGT GGAGGCAGAG
CTGGTGGAAG TTCAATGGAG AGGACAACAA CTAATGGAGT ATCAAAGTCA GCACCAGCAG
CAACATAATC AACGGCGGAG AGGAAGCGAG AGAGAGACCA CGACGACGAT GACGTTGATG
GATGAAAACG GTGAGCCGTT GACTCCAGCA TCAGCGTGGA GAGCGGCTGA GAAACTGGCT
AAGTTAGCTA TGATGAAGAA GAGCGACTTG CACGGCTTCG AAAACGCTAG ATTTTAAATG
TTATTTTTTT TGTTTCGTCC AGAAATATGA ATAATTTTTA ATTCTGACAA TACAAAGGAA
AATGTGTAGT CGTCAGAGAG TGTCATAATA GCAGGCGGCA AATTACTTTT AATT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search