RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda09658 
 cDNA clone name   RAFL09-15-A18 
 Memo   

 AGI code   AT2G30520.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   BT000675 
 Sequence 
CTTCAATAGA GAACCAAAAA AAATGGCAAC AGAAGGAAAA AACCCCATCA ACATGAACTC 
TATGTCTTCA AGTCTTGCAA GAACCGGTCA ATGGGTTTTT TCTCAAGATA TTCCGACCGA
TGTTGTTGTT GAAGTCGGAG AAGCCAATTT CTCTCTTCAT AAGTTCATGT TAGTGGCTAA
GAGTAACTAC ATAAGGAAGC TAATAATGGA ATCCAAAGAT AGCGACGTGA CAAGAATCAA
TCTCTCGGAT ATACCCGGAG GTCCTGAGAT ATTTGAGAAA GCTGCCAAGT TCTGTTACGG
TGTTAACTTC GAGATCACCG TTCAGAACGT GGCGGCTCTT CATTGCGCAG CCGAGTTTCT
TCAGATGACC GATAAGTACT GCGACAACAA CCTTGCTGGT CGGACACAAG ACTTCCTTTC
TCAAGTAGCT CTCTCTAGCC TCTCTGGAGC TATCGTTGTC CTCAAGTCTT GCGAGATTCT
CCTTCCTATT TCTCGTGATC TTGGTATTGT CCGCCGTTGT GTCGACGTCG TCGGTGCTAA
GGCTTGCAAC GAGGCAATGT TTCCATGTCG AACACCACCA AATTGGTGGA CAGAGGAACT
CTGTATCTTA GACGTCGACT TCTTCTCCGA TGTCGTATCT TCAATGAAGC AGAGAGGTGT
CAAACCTTCT TCCTTAGCCT CTGCAATCAT CACCTACACA GAGAAATCCT TAAGAGATCT
CGTCAGAGAC CATTCAGGCA GAGGAGTCAA ATATTCCGAT CCCGGAGATA ACGAATCCGA
CGAAAGATCC CAACAGAGAG ATCTTGTTCA ATCTATCGTC TCTCTTTTAC CTTCAGACAA
AGGGCTGTTC CCAGTCAATT TCCTCTGTTC TCTCCTCCGT TGCGCGGTCT TCTTAGACAC
TTCCTTGACC TGCAAGAACG AGCTCGAGAA GCGAATCTCA GTCGTTCTAG AACACGTCTC
CGTCGACGAT CTTTTGATCC CGTCTTTCAC CTACGACGGC GAACGGTTAC TAGATCTCGA
TAGTGTCAGA AGAATCATCT CTGCTTTCGT GGAAAAAGAG AAAAACGTTG GTGTTTTCAA
CGGTGGAGAC TTCAACAGAG GAGTCTGCTC TGTTTCACTA CAAAGAGTAG CTAAAACAGT
TGATTCTTAC TTAGCGGAGA TCGCTACTTA CGGAGACCTA ACAATCTCCA AATTCAACGC
GATTGCGAAT CTTGTCCCGA AATCCGCTAG AAAATCAGAC GACGATCTCT ACAGAGCTAT
AGACATCTTC TTGAAAGCTC ATCCGAATCT AGACGAGATC GAAAGGGAAA AAGTGTGTAG
CTCAATGGAT CCCTTAAAGC TTTCTTACGA CGCACGTCTT CACGCTTCAC AGAACAAGAG
ATTACCAGTA AACATTGTTC TTCACGCTCT TTACTACGAT CAGTTAAAGC TAAGAAGTGG
AGTCGCAGAA CAAGAAGAAA GAGCAGTAGT TGTTCTCCCT GAAGCTTTAA AGACACGTAG
CCAACTGCAA GCTGATACTA CGTTAGCTAA AGAAAACGAA GCGTTGAGAA GTGAGCTGAT
GAAGATGAAA ATGTATGTTT CGGATATGCA GAAGAATAAG AACGGTGCAG GAGCTTCTTC
TTCGAATTCG TCGTCGTTGG TGAGTAGTAA GAAGAGCAAA CATACTTTCT TCTCTTCTGT
TTCCAAGAAA CTTGGGAAGT TAAATCCGTT TAAAAATGGG TCTAAGGATA CTTCGCACAT
AGATGAAGAT CTTGGAGGTG TTGACATTAC TAAGCCAAGG AGACGAAGAT TCTCAATCTC
TTAAAAGAAA ACGTTTGATC TAAGTGCTTT TGTGTGTTGT GTATAACTCT TTTAGACTAG
TGTGCTTATT GTTCCCTTCT TGATGCGTGA TTTTTTTTTT TGGGTGTGTG TGTTTATTGT
TTAATGAGCT TGGTTAATAA AATGAAAATC GAAACCAGAT TGATTTACTG AAAAAAAAAA
AAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search