RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda09678 
 cDNA clone name   RAFL09-24-L19 
 Memo   

 AGI code   AT1G26810.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY133724 
 Sequence 
ACCTTCGCTT TCTCTGCTGG TGGAAGGTGC TTCGATACTA CGACAAAGAG CAGCGAACTA 
GTAAAGCCTC GGAGATCTGA ATCCCATTTC AATCAGCAAA TCTTTCCGTC TCTACTTCTC
TGTTTGCCGG TGTACCGGAT TCTGATTCCG GAACAGACAT TGCTTAATTT TGCTTCCCTT
TGGCCTGGAT TGATTGAAGT TAAAAAATAG CTACATTGTA CTGTAAGATT GAATATTGAT
GATCTCGCCG CGCGATTTCT CGTTTGAGTG ATTTTCGGCT GTGAAAAATG AAGAGATTTT
ATGGAGGGCT TCTTGTTGTA TCAATGTGTA TGTTCTTGAC GGTGTATAGA TATGTAGACT
TGAACACTCC TGTTGAAAAG CCTTATATTA CTGCTGCTGC TTCTGTTGTT GTTACTCCTA
ACACCACTCT TCCTATGGAA TGGCTGCGGA TTACTCTCCC TGACTTTATG AAAGAAGCGA
GGAATACTCA AGAAGCGATA TCTGGTGATG ATATCGCTGT TGTCTCGGGT TTGTTTGTTG
AGCAGAATGT GTCTAAAGAA GAGAGAGAGC CTTTGCTTAC TTGGAACCGT TTGGAAAGTC
TTGTTGATAA TGCACAGAGT TTAGTTAATG GAGTTGATGC TATTAAGGAA GCTGGCATTG
TTTGGGAGAG TCTTGTGTCT GCTGTTGAAG CTAAGAAACT AGTTGATGTT AATGAAAATC
AGACGAGGAA AGGAAAAGAG GAGCTTTGTC CTCAGTTTCT AAGCAAAATG AATGCTACTG
AAGCTGATGG GAGTAGTCTG AAGTTGCAAA TTCCTTGTGG TTTGACTCAG GGTTCCTCCA
TCACAGTTAT TGGCATCCCA GATGGTCTTG TTGGTAGTTT TCGGATTGAT CTAACGGGAC
AACCGCTTCC AGGGGAGCCT GATCCACCCA TCATTGTGCA TTATAATGTT AGGCTTCTTG
GTGACAAATC GACGGAAGAC CCTGTGATTG TTCAAAACAG CTGGACGGCA TCTCAGGACT
GGGGAGCTGA GGAACGCTGT CCAAAATTTG ATCCTGATAT GAATAAGAAA GTGGATGACT
TGGATGAATG CAACAAGATG GTTGGTGGAG AAATTAACCG AACTTCTTCA ACTAGCTTGC
AGTCCAACAC TTCAAGGGGA GTTCCAGTAG CCAGGGAAGC ATCTAAACAT GAAAAATACT
TTCCTTTCAA GCAGGGTTTC TTATCGGTTG CTACACTTAG GGTGGGAACA GAGGGAATGC
AGATGACAGT TGATGGGAAA CATATAACTT CATTTGCTTT CCGCGATACA CTGGAACCGT
GGCTTGTTAG TGAAATACGG ATTACAGGTG ACTTTAGGTT AATATCCATT CTTGCCAGCG
GTTTGCCCAC ATCAGAAGAA TCAGAGCACG TTGTTGATCT AGAGGCACTA AAATCACCTA
CCCTTTCACC ATTAAGGCCA CTGGATCTCG TTATTGGTGT TTTCTCCACT GCGAACAATT
TTAAAAGACG GATGGCTGTG AGGAGAACAT GGATGCAGTA TGATGATGTA AGATCTGGAA
GAGTTGCAGT ACGCTTTTTT GTTGGCCTTC ACAAAAGTCC TCTTGTTAAC TTGGAACTCT
GGAACGAGGC TCGGACTTAC GGTGATGTTC AGCTAATGCC CTTTGTTGAT TATTACAGTC
TCATCAGTTG GAAAACACTA GCCATCTGCA TCTTCGGGAC AGAGGTTGAC TCAGCCAAGT
TCATCATGAA AACGGATGAT GACGCCTTTG TTCGTGTAGA TGAAGTGTTA CTTTCTTTAT
CAATGACCAA CAACACTCGC GGGTTAATAT ACGGACTGAT CAATTCCGAC TCTCAACCTA
TTCGAAACCC TGATAGCAAA TGGTACATCA GTTATGAGGA ATGGCCTGAA GAGAAATATC
CACCATGGGC GCATGGTCCA GGCTACATTG TATCTCGTGA CATAGCAGAA TCGGTTGGTA
AGCTTTTCAA AGAAGGAAAC CTAAAGATGT TTAAGCTAGA AGATGTGGCA ATGGGGATAT
GGATAGCTGA GCTGACAAAA CATGGACTCG AGCCTCATTA CGAAAACGAT GGAAGGATCA
TTAGTGATGG ATGCAAGGAT GGTTATGTGG TTGCTCATTA CCAAAGCCCT GCCGAAATGA
CTTGCCTTTG GCGTAAATAC CAAGAAACCA AACGCTCTCT TTGCTGCCGC GAATGGTAAA
ACGTGAACGC ACATATTTCA ACCATTGCGT TTTGGTTCAC GTGTCCTTCC ACAGGTACAT
AAGAAAAGAG TTCATTCTTT GGTCACAAAA TATTTGATTT TGTTTGTTTG TTGTACAAGT
AGACTAGATT TGCAGTTTAG TTTTACTTTT ACGTGTGTAT ATTACAAAGA TGTACTAAAA
CTTTCAACTG ATAAATAACA ATAGGAGCAT ATTTTACCAA AAAAAAAAAA AAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search