RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda09727 
 cDNA clone name   RAFL09-29-G09 
 Memo   

 AGI code   AT3G06580.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY136356 
 Sequence 
AAAATACGAT AAACAATTAA TATATTTTAG AAATAAGATC GGTGGCAATT AATAATTATG 
CTCTAGCGAA GACGTTTCGT GATAACTGTG AACATTAGAG GTTAAGTGAC GACAAGTGAT
CGAGAGAGAC AGAGAGAGCC AAAAGGAGAA ACTACAAAAA TGGCGAAACC GGAAGAAGTA
TCAGTCCCGA TCTTCACATC TCTTGAGCCT GTCTACGGCG AAGGATCTCT GCTCCAAGAA
GCTACACAAC GATTCGATGT TTTGAAGGCC AATTTCAACG ATGTCTTCGG TGCTTCTCCC
CAACTCTTCG CTCGCTCTCC TGGAAGAGTG AATCTGATAG GAGAGCACAT TGACTATGAA
GGATACTCAG TGTTGCCGAT GGCTATTCGT CAGGATACAA TTATAGCGAT TCGGAAATGT
GAGGATCAAA AGCAGCTTCG GATTGCAAAT GTTAATGATA AGTACACTAT GTGTACATAT
CCTGCCGATC CTGACCAGGA AATTGACTTG AAGAATCACA AATGGGGGCA TTACTTCATA
TGCGCGTACA AAGGATTTCA TGAGTATGCA AAGTCAAAAG GTGTGAATCT TGGTTCACCA
GTTGGACTTG ATGTGCTTGT TGATGGAATT GTTCCTACAG GTTCTGGGTT GTCAAGTTCT
GCTGCATTTG TTTGCTCAGC AACAATTGCT ATTATGGCTG TCTTTGGTCA TAACTTTGAG
AAGAAAGAAC TTGCACAGCT TACATGTGAA TGTGAAAGAC ACATTGGAAC ACAATCTGGT
GGGATGGACC AGGCAATCTC TATAATGGCT AAAACTGGAT TTGCTGAGCT TATTGACTTC
AACCCAGTCC GCGCAACTGA TGTGAAACTC CCTGATGGAG GGAGTTTTGT AATTGCACAT
TCTCTTGCAG AGTCGCAGAA GGCGGTCACG GCTGCTAAGA ATTACAATAA CAGGGTCGTT
GAATGTCGAC TTGCTTCGAT CATACTTGGT GTTAAGCTCG GAATGGAACC AAAAGAAGCA
ATATCAAAAG TTAAGACTCT TTCTGATGTG GAGGGATTAT GTGTGTCATT CGCTGGTGAT
CGTGGGTCAT CTGATCCTCT TCTTGCTGTT AAGGAATATC TGAAAGAAGA ACCATACACG
GCTGAGGAGA TTGAGAAAAT CCTAGAGGAG AAATTACCAT CAATCGTGAA CAATGATCCA
ACATCTTTGG CTGTACTCAA TGCTGCCACG CATTTCAAAT TGCATCAGAG AGCTGCACAC
GTTTATTCCG AAGCCCGGAG GGTTCATGGT TTCAAGGACA CAGTTAATTC AAACTTAAGT
GACGAAGAGA AGTTAAAGAA ACTTGGTGAT CTCATGAATG AAAGCCATTA CAGCTGCAGT
GTCCTATACG AGTGCAGTTG CCCCGAGCTA GAAGAACTTG TTCAAGTTTG CAAGGAGAAT
GGAGCACTTG GAGCAAGACT GACCGGAGCT GGATGGGGCG GTTGCGCTGT GGCCTTGGTC
AAGGAATTTG ACGTTACTCA ATTCATTCCA GCAGTCAAGG AGAAGTACTA CAAAAAGAGA
GTAGAGAAAG GAGTGGTAAA AAAAGAAGAT ATGGAGCTTT ACCTCTTTGC CTCCAAGCCT
TCAAGTGGTG CTGCCATCTT CAACCTCTAA ACACATCTCT CTCCCTCCTT ATTAATTTTA
CTCAAATCCG AATTGTTTGC AGCAATTGTG CCCATTGAAT TCCCAGCTTC ATTTTTAATA
AATATTTTTG AATAATATGT AGGAGTTGAC GACAATAATA AATTGAAGTT CATT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search